T-kurzy T-kurzy

Motivovaným a zvídavým žákům nabízí tato aktivita možnost dozvědět se v komunikaci s instruktorem více než ve škole a pokládat otázky, na které nenašli odpověď. V každém ze dvou výukových bloků studenti absolvují šest lekcí s úkoly a mohou si zvolit, po kterém bloku zpracují seminární práci pod vedením instruktora. Každý student vypracovává během roku pouze jednu práci podle vlastních preferencí. Vyvrcholením činnosti v kurzech jsou online obhajoby seminárních prací před všemi spolužáky v kurzu a následně i její prezentace na prezenčním soustředění - nebo online pro ty, co se soustředění neúčastní - před odbornou porotou.

Časová náročnost jednoho T-kurzu je 2 - 4 hodiny týdně. Doproručujeme toto brát v úvahu při registraci do vyššího počtu kurzů.

Jak se studuje v T-kurzu
Jak se přihlásit do T-kurzu

 

Komentáře (pro přihlášené)

Novinky z T-kurzů Novinky z T-kurzů

Otevíráme nový ročník inovovaných T-kurzů

Otevíráme T-kurzy pro ročník 2012 - 2013 s novou strukturou Talnetího roku. Nově se lze přihlásit pouze do jednoho "pololetního" bloku. Seminární práci je možné psát i po podzimních kurzech - není tedy nutné čekat na jarní část s tématem, které jste probrali již na podzim.

Různě lze též kombinovat jednotlivé bloky T-kurzů. Pouze některé T-kurzy požadují absolvování nejprve prvního a potom druhého bloku, pouze dva T-kurzy jsou nedělitelné.

Mezi tematické novinky patří T-kurz Atmosféra a oceány. Rozšířen je i loni oblíbený kurz Proč nám chutná o témata portavinářské chemie.

Anotace T-kurzů najdete zde, přihlášku zde.