T-expedice T-expedice

T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a jeho přípravy v online prostředí. Mezi přípravné činnosti patří výběr a specifikace badatelských záměrů, teoretická příprava, orientace v literatuře, příprava na činnosti na místě, sestavení badatelského týmu.

Expedice je terénní podnik za účelem rozšíření našeho poznání.

Expedice je výzvou pro badatele.
Expedice nekončí návratem na základnu.
Expedice je určitým přístupem ke světu kolem nás.

Motivační video T-expedice Martagon 2014

Pro zájemce o vedení badatelského záměru na T-expedici 2017 je otevřen T-kurz Nad vědou v dějinách I. a II. Možnost přihlášení do 10.1.02016 zde. Prezenční část T-expedice se uskuteční v létě v závěru Talnetího roku, a bude zaměřená na práci společně s odborníky na danou problematiku. Budete moci ovlivnit cíle příští expedice, její zaměření a také využití jejích výstupů. Budeme zkoušet metody relevantní pro zvolený předmět bádání, budeme se připravovat teoreticky i prakticky a některé naše závěry vyzkoušíme na soustředěních Talnetu před startem expediční výpravy.

Pro inspiraci mohou sloužit Expedice:

Radnice 2015

Martagon 2014 (ukázka výstupu - posteru sekce AstronomieHistorie)

Tis 2013

Sborník odborných článků T-expedice Martagon.

Pro expedici je zásadní, že musí najít vedle společného cíle a programu i způsob, jak efektivně spolupracovat.
Do expedic se účastníci vybírají podle odbornosti, schopnosti pracovat v týmu i dalších psychických i fyzických vlastností.
Expedice Talnetu slouží k tomu, abychom objevovali a naučili se objevovat zemi kolem nás. Je skutečně již všechno důležité v našem každodenním životě objeveno?


Vyzkoušejte sami sebe a vyberte si nějakou věc kolem a zeptejte se: Co o tom vlastně vím? Po malé inventuře toho, na co si vzpomenete a co vymyslíte Vás nejspíše napadne: Jak vím, že je to pravda? Proč to je? Jak je to jinde? V čem je to stejné, proč to není jinak? ….  atd.


V první generaci Talnetu se zrodila idea Expedice Antarktida. Dokážou se nejzvídavější z žáků a studentů v ČR, třeba ve spolupráci s kamarády v zahraničí, dostat do tak exotické končiny a odhalit tam něco nového? I kdyby ne, každá T-expedice je krokem na cestě za poznáním a je jedno, zda se náš horizont bude posouvat na hranice našeho města, regionu, země, za polární kruh nebo na Mars.
Každá expedice totiž přináší výsledky
A) Účastníkům: Zažili jste už někdy ten struhující zážitek z toho, že jste něčemu na stopě?
mohyly z doby bronzové, příběhu lidí před třemi tisíci let, evidencím o akutním nebezpečí vyhynutí rostlinného druhu, rozluštění velmi starého textu v archivu, znalostem co fakticky určuje vlastnosti luku.

B) Oblasti výzkumu a všem zvídavým: Výsledky expedice v exaktní i populární formě budou součástí místní expozice (Muzea) a ve spolupráci s Talentem dále rozvíjeny a užívány.
Záleží jen na tom, co jsme ochotni pro úspěch expedice osobně udělat.

První aktivitou v přípravě na Expedici je kurz Nad vědou v dějinách, kde si položíme důležité otázky typu co dělá vědu vědou a jaký přístup zvolit v badatelských záměrech.

Komentáře (pro přihlášené)

Doporučujeme Doporučujeme

Možnost přihlásit se do druhých bloků T-kurzů

Noví Talneťáci se mohou registrovat do druhých bloků T-kurzů, které to umožňují. Anotace...

Zájem o T-kurzy opět stoupl

Počet žáků přihlášených do T-kurzů pro školní rok 2016 - 2017 se oproti loňsku opět zvedl....

Přihlašování do T-kurzů prodlouženo

Protože kapacita některých T-kurzů není ještě naplněna. Prodlužujeme přihlašování do 10.10.2016. ...

Registrace do online kurzů Talnetu otevřena

Program pro mladé zájemce o přírodní i některé humanitní vědy Talnet otevřel registraci do...