Report z T-exkurzí 2012 Report z T-exkurzí 2012

Tři osvědčené a dvě zcela nové T-exkurze připravil Talnet pro mladé zvídavé žáky škol a jejich učitele. Navíc instruktoři Talnetu spolupracovali na další T-exkurzi v rámci projektu PERUN.

Experimenty - cesta k poznání chemie se letos dočkala opět dvou repríz. Také etologická T-exkurze s prezenční částí pražské ZOO je již tradiční stálicí. Trio prvního běhu doplnila náročná Rentgenová difrakce.

Díky novinkám v letošních T-exkurzích se zájemci mohli podívat také do laboratoří Ústavu makromolekulární chemie a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR.

Jak funguje pohon aut na vodík a jakou roli v tom hrají membrány, co jsou rostlinné hormony a jak je můžeme z rostlin separovat, jaké metody asistované reprodukce se dnes používají a jaké otázky a obíže jsou s tím spojeny - to vše se účastníci mohli dozvědět a také si některé postupy vyzkoušet.

Tak například vyrobit si vlastní membránu a ozkoušet její separační vlastnosti roztokem černé kávy s mlékem. Nebo porovnat množství etylenu vyprodukovaného za stejný čas jablkem a banánem.

T-exkurzí se ve dvou bězích zúčastnilo přes 50 účastníků z celé české republiky, kteří se pod vedením instruktorů – odborníků v online prostředí a jejich seznámení s tématem vyvrcholilo zajímavou aktivitou přímo na odborném pracovišti. Přehled konaných T-exkurzí zde - první běh, druhý běh.

Závěrem děkujeme všem instruktorům za poutavé experimenty i práci v online prostředí na úlohách a všem zúčastněným z ústavů Akademie věd a za poskytnuté zázemí a materiál, pedagogům za podporu účasti jejich žáků.

Další T-exkurze připravujeme zase v ročníku 2012 - 2013. Pokud chcete být včas informováni, napište nám (Kontakty).

Komentáře (pro přihlášené)