Psychologické testování a poradenství Psychologické testování a poradenství

Každý student Talnetu má možnost zdarma si nechat otestovat svoje svoje schopnosti a osobnostní charakteristiky spojené s učením a dalším rozvojem. Jde zejména  o oblast kritického myšlení, kreativity, motivace a složek inteligence. Z každého testu dostane Talneťák od psycholožky oficiální zprávu, kterou je možno použít třeba k přihláškám ke studiu, stipendiu apod., a dále osobní vysvětlující dopis obsahující vysvětlení výsledků testů včetně jejich praktického využití. Dále je možné výsledky konzultovat spsycholožkou pomocí emailu, či osobně na soustředění. Výsledky testů i následných konzultací lze využít při dalším rozvoji nadání žáka, při výběru školy, rozpoznání silných a slabých stránek při učení a navržení vhodného způsobu práce nejen v procesu vzdělávání, ale i pro výběru a plánování další profesní dráhy. 

Anonymizované výsledky jsou statisticky zpracovány pro výzkumné potřeby Talnetu, což umožňuje individuální přístup instruktorů kurzů ke studentovi a další vývoj aktivit podle potřeb a preferencí studentů.

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v souladu se zákonem 101/2000 Sb.

Komentáře (pro přihlášené)