Přínosy pro učitele Přínosy pro učitele

Práce s talentovanými studenty během vyučování ve škole jistě není jednoduchá, pro individuální přístup k talentovaným jedincům nebývá v předmětech čas a ani prostor. Talnet se může stát pro studenta potřebným zdrojem aktivit, na které se ve školním vyučování nedostává času. Váš talentovaný student, který bude v Talnetu rozvíjet činnost v rovině svých schopností, se může zpětně stát obohacením pro svou třídu i pro Vaši výuku.

Výhodou studia v Talnetu je, že se student setkává s podobně talentovanými a podobně zaměřenými studenty, přitom však není vytrháván z prostředí, na které si zvyknul. Je tak vystaven jak smíšenému prostředí třídy, kde si osvojuje různé sociální dovednosti, tak výběrovému prostředí talentovaných dětí, kde je podporován rozvoj jeho schopností.

Dosavadní zkušenosti učitelů a ředitelů s Talnetem na škole
Nároky na školu i na učitele jsou minimální, ale škola může hodně získat. Výsledky ukazují, že studenti „neposedové" získali smysluplnou činnost, které se mohou věnovat nad rámec výuky. Studenti mohou studovat zcela samostatně. Některé školy jim pomáhají například se zajištěním přístupu na internet nebo do laboratoře.
Zkušenosti spolupracujících učitelů potvrzují, že studenti občas potřebují drobnou technickou pomoc nebo povzbuzení. Na některých školách se také osvědčilo zavedení volitelného semináře „Přírodní vědy online" pod vedením jednoho z učitelů na škole, kde mají studenti možnost pracovat v aktivitách, které si zvolí.
Rádi uvítáme jakékoli Vaše připomínky nebo návrhy, jsme připraveni konzultovat s Vámi Vaši představu spolupráce s Talnetem (viz Kontakty).

Doporučte Talnet talentovaným studentům z Vaší školy!
Studenti se mohou do kurzů Talnetu hlásit právě na Vaše doporučení. Pak už jim stačí se jen přihlásit pomocí internetového formuláře, kam uvedou Vaše jméno a kontakt jako doporučující osoby. Doporučit studenta do kurzu Talnetu může i rodič.

T-exkurze pro jednotlivce i pro třídní skupiny
Talnet nabízí těm, kteří se necítí na studium v T-kurzu, nebo si chtějí napřed prostředí Talnetu vyzkoušet možnost zapojit se do T-exkurzí. Pro skupiny ze tříd (viz kapacita jednotlivých T-exkurzí) můžeme po dohodě zorganizovat T-exkurzi na míru.

Co nabízí Talnet učitelům?
Můžete zažádat o realizaci semináře pro učitele s praktickým zaměřením na Talnet jako prostředí pro identifikaci a podporu nadání. Seznámíte se s prostředím a aktivitami Talnetu a dostupnými možnostmi jejich rozvoje v přírodních a vybraných společenských vědách. Seminář probíhá prezenční formou, projevit zájem lze průběžně na kontaktu tutr@nidv.cz.

Můžete si také vybrat z nabídky vzdělávacích programů NIDV k tématu rozvoje nadání. NIDV připravil širokou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy všech stupňů škol i pedagogy volného času. V katalogu na rok 2018 najdete anotace všech akreditovaných vzdělávacích programů. Na ty, které nejsou aktuálně vypsány v Programové nabídce NIDV, se můžete zapsat do "čekárny". Vyplněním poptávky můžete ovlivnit vypsání termínu Vámi vybraných vzdělávacích programů, o kterém Vás budeme informovat na Vámi zadaných kontaktech.

Více informací o tom, do jakých aktivit se mohou studenti v Talnetu zapojit

Komentáře (pro přihlášené)

Doporučujeme Doporučujeme

Uzávěrka přihlášek do T-kurzů prodloužena do 21.10.2018

Přehled otevřených T-kurzů a přihlášku najdete na http://www.talnet.cz/prihlaseni . Více o...

Program pro zvídavé a nadané žáky Talnet otevírá nový ročník online kurzů

Pokud znáte ve své třídě nebo ve svém okolí mladé lidi, kteří mají zájem o přírodní, technické či...

T-expedice 2018

T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a...

Otevřeny registrace do jarních bloků T-kurzů

Talnet otevírá možnost pro zájemce o T-kurzy zaregistrovat se do jarních bloků. Registrace je...