Přínosy pro rodiče Přínosy pro rodiče

Máte pocit, že Vaše děti nemají dostatečné podněty pro rozvoj svých schopností? Myslíte si, že Vaše děti potřebují individuálnější přístup, než jakého se jim dostává v jejich škole?

Talnet může být tím, co pro své děti hledáte.

V Talnetu studenti rozvíjejí své schopnosti, aby se v budoucnu mohli stát opravdovými experty v oboru. Kurzy jsou z převážné části uskutečňovány online, takže k účasti v kurzu stačí počítač s přístupem na Internet. Vaše děti se tak mohou kurzů zúčastňovat z domova nebo ze své školy a podle vlastního časového rozvrhu. To pro Vás i pro Vaše děti může znamenat i podstatně menší časovou a organizační zátěž při zajišťování jejich účasti v kurzech.

Studenti v kurzu vypracovávají zadané úkoly a vyplňují testy znalostí, mohou diskutovat o různých řešeních problému. Mohou si založit i vlastní prostor na Internetu, kde mohou spolu s ostatními studenty a instruktory řešit a sdílet své koníčky a zájmy.

Studenti se při kurzech Talnetu setkávají s podobně zaměřenými lidmi, ať už se jedná o vrstevníky, instruktory nebo odborníky z praxe. Bez online nástrojů bývá mnohdy velmi těžké zajistit kontakt a společné setkávání nadaných dětí. Při využití současných informačních a komunikačních technologií je takové setkávání možné, a to navíc bez toho, aby studenti byli vytrháváni z jejich vlastního prostředí. Setkávání s podobně talentovanými a podobně zaměřenými studenty pak může do budoucna dávat předpoklady pro dobré vazby a kompetence ke kvalitní týmové spolupráci.

Chcete-li své děti přihlásit do kurzu Talnetu, stačí vyplnit přihlašovací formulář.
Součástí formuláře je kolonka, ve které se student doporučuje k účasti v kurzu Talnetu. Doporučit studenta do kurzu Talnetu může jeho učitel, rodič, jiný student Talnetu, nebo i on sám.

Kurzy pro děti očima rodiče: "Kurz byl naprosto úžasný, Davču neskutečně bavil a dozvěděl se mnoho a mnoho zajímavého. Bohužel bylo nad jeho síly vypracovat seminární práci. V 10 letech ještě není schopen vypracovat práci na tak odborné úrovni a v takovém rozsahu, jaký byl potřeba. Ale věřím, že příští rok (určitě si zase nějaký kurz vybere) se o to rozhodně alespoň pokusí (přeci jen bude o něco starší a zkušenější :-) ). Ještě jednou moc děkuji za to, co děláte, je to pro tyto děti obrovský přínos a my, rodiče, jsme Vám za to opravdu vděčni." p. Sokolová

Zajímá-li Vás problematika vzdělávání nadaných dětí i po odborné stránce, máte příležitost se zapojit do online kurzu pro učitele a rodiče participujících dětí. (Více informací zde)

Více informací o tom, do jakých aktivit se můžou studenti v Talnetu zapojit

Komentáře (pro přihlášené)

Doporučujeme Doporučujeme

Uzávěrka přihlášek do T-kurzů prodloužena do 21.10.2018

Přehled otevřených T-kurzů a přihlášku najdete na http://www.talnet.cz/prihlaseni . Více o...

Program pro zvídavé a nadané žáky Talnet otevírá nový ročník online kurzů

Pokud znáte ve své třídě nebo ve svém okolí mladé lidi, kteří mají zájem o přírodní, technické či...

T-expedice 2018

T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a...

Otevřeny registrace do jarních bloků T-kurzů

Talnet otevírá možnost pro zájemce o T-kurzy zaregistrovat se do jarních bloků. Registrace je...