T-exkurze podzim 2014 T-exkurze podzim 2014

Pro přihlášení na T-exkurzi použijte přihlášku zde.

Chemické experimenty - cesta k poznání chemie

Vyzkoušej si práci v opravdové chemické laboratoři. Čeká na Tebe výběr těch nejzajímavějších a nejefektnějších pokusů, které chemie může nabídnout. Budeš připravovat a testovat bengálské ohně, peklo ve zkumavce, sloní zubní pastu a mnoho dalších experimentů. Vyzkoušíš si také, jak se vytváří a ověřuje vědecká hypotéza a jaký je její vztah k vlastnostem chemických látek. Přijď a zkus si, jak se dělá zajímavá chemie!
Speciální obrazová pozvánka


Lektor: RNDr. Pavel Teplý, PhD.
Časová náročnost: 6 hodin online, 2 hodiny v laboratoři
Termín návštěvy laboratoře: 3.12. 2014 od 13 do 15 hod
Kapacita: 15 lidí
Místo konání: chemická laboratoř Katedry učitelství a didaktiktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Hlavova 8, Praha 2


Za tajemstvím nádorových buněk


Pozor tato T-exkurze je z organizačních důvodů pro starší 14 let
Exkurze bude probíhat v prostorách Ústavu molekulární a translační medicíny BIOMEDREG (ÚMTM), účastníci se budou pohybovat přímo ve výzkumných laboratořích vybavených nejmodernějšími přístroji. V malých skupinkách (2-3 účastníci) si vyzkouší práci s pipetami v laminárních boxech, v laboratoři tkáňových kultur budou moci pozorovat práci s buňkami nádorových linií. Studenti se seznámí s vývojem a testováním protinádorových léčiv in vitro, nádorové buňky si budou moci prohlédnout pod několika typy mikroskopů. Účastníci budou participovat na izolaci nukleových kyselin z nádorových linií, na následné polymerázové řetězové reakci a elektroforéze získaných produktů.

Během exkurze se seznámí s molekulární biologií nádorových onemocnění, s vývojem nových protinádorových léčiv a s molekulární diagnostikou lidských nádorů.
Lektor:  Tým výzkumných pracovníků pod vedením Josefa Srovnala, MD, Ph.D.
Časová náročnost: cca 2 hodiny online přípravy, 2 hodiny úvod, 4 hodiny v laboratořích
Termín návštěvy laboratoře: středa, 10. 12. 2014, čas bude upřesněn
Místo konání – odborné pracoviště: Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 5, Olomouc


Fyzická antropologie – sběratelé kostí v reálu

Vyzkoušej si práci v opravdové antropologické laboratoři. Čeká na Tebe výběr dnes používaných postupů, které fyzická antropologie v praxi může nabídnout. Naučíš se správný postup antropologických prací již od okamžiku nálezu. Budeš připravovat kresebnou dokumentaci z terénního výzkumu, zkusíš si rekonstruovat kosterní materiál – mytím a lepením (něco jako ne moc dobře slepitelné 3D puzzle). Pozorovací talent vyzkoušíš na vybarvování schématu zachovalosti skeletu a pečlivost na fotodokumentaci. Vyzkoušíš si také, jak se kostí měří a co se z toho dá zjistit, jaké znaky na kostře mají muži a jaké ženy, zkusíš si určit dožitý věk podle zubů a vypočítáš si výšku postavy. Velmi zajímavou částí je seznámení s projevy chorob na kostech. Přijď a zkus si, jak se dělá antropologie!
Lektor: Mgr. Petra Beran-Cimbůrková, Ph.D.
Časová náročnost:  4 hodiny online, 2 hodiny v laboratoři
Termín návštěvy pracoviště 13. 11. 2014, od 10:00
Kapacita: 6 lidí
Místo konání: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Mrštíkova 2449/3, Praha 10.
 
Kybernetika na ČVUT
Exkurze proběhne v rámci Dne otevřených dveří,  který se koná na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Během exkurze  navštívíte několik kyberneticky zaměřených laboratoří, seznámíte se s  agentními technologiemi, centrem strojového vnímání, technologiemi  inspirovanými přírodou, inteligentní robotikou, Mindstorms Lego  roboty, řídicími systémy, uvidíte ukázky výpočetní inteligence, sítě,  virtuální realitu a mnoho dalšího. Všechny laboratoře jsou na vysoké  úrovni, takže budete mít možnost se seznámit se špičkovými  technologiemi v oblasti kybernetiky a výpočetní techniky. V tento den  rovněž proběhne soutěž středoškolských týmů s roboty Lego, které budou  proti sobě soutěžit. Věřím, že každý si vybere něco  zajímavého.
Lektor: doc. Petr Hušek
Časová náročnost: 2 hodiny v laboratořích
Termín návštěvy laboratoře: pátek, 21. 11. 2014, od 10:30
Místo konání – odborné pracoviště: laboratoře Fakulty elektrotechniky ČVUT, Praha, sraz ve vestibulu hlavního vchodu ČVUT Strojní fakulty Karlovo Náměstí 13, Praha 2.
Interaktivní mapa s označeným místem konání zde .

Ornitologie - sčítání vodního ptactva

V rámci exkurze se společně vydáme na zimoviště vodního ptactva v okolí obcí Žalhostice a Píšťany u Litoměřic, kde se zapojíme do Mezinárodního sčítání vodních ptáků. Tato významná zoologická akce je každoročně realizována ve více než 100 státech 5 kontinentů a účastní se jí 11000 dobrovolných i profesionálních ornitologů na 20000 vodních a mokřadních lokalitách.
V našem úseku řeky Labe a na přilehlém Píšťanském jezeře je v zimních měsících možné pozorovat celou řadu zajímavých zástupců migrující avifauny. Díky příhodným klimatickým podmínkám se zde vyskytuje  hohol severní (Bucephala clangula), morčák velký (Mergus merganser), polák chocholačka (Aythya fuligula), polák velký (Aythya ferina), labuť velká (Cygnus olor), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), racek stříbřitý (Larus argentatus), racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a řada dalších zajímavých druhů ptáků.  Účastníky exkurze čeká procházka  v okolí řeky v délce cca. 5 km, kde budeme společně pozorovat zimující ptactvo a provádět sčítání.

Lektor: Martin Vlček

  • Termín exkurze: 17. Ledna 2015, od 10:00 do 14:00.
  • Sraz účastníků:  10:00 na vlakovém nádraží v obci Žalhostice.
  • Potřebné vybavení: teplé terénní oblečení a obuv, svačina (termoska s horkým čajem přijde k duhu), zápisník, tvrdá podložky na psaní, tužka, dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, bude Vám zapůjčen) popřípadě kapesní atlas vodních ptáků.

Místo konání: Žalhostice a Píšťany u Litoměřic

Studená T-exkurze

Historie (Olomouc)

Termín 9.1.2015

Pedagogové a studenti katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci zrealizují exkurzi určenou studentům TALNETu. Po příjezdu do OL (09:45-10:00) budou Talneťáci vyzvednuti a následně se přemístí do univerzitních prostor. Prvním bodem programu bude přednáška prof. Davida Papajíka týkající se aktuální problematiky regionálních dějin a následovat bude krátký seminář doc. Jana Stejskala tematicky zaměřený na renesanci, společnost a válku.

Po společném obědě bude realizován tzv. EDURP, což bude simulace politických jednání v jednom z nejtěžších období novodobých dějin – v karibské krizi, přičemž významné politiky, vojevůdce i novináře budou hrát sami Talneťáci. Na své role budou s předstihem připraveni. Po této simulaci se v rámci časových možností uskuteční krátká prohlídka Olomouce doplněná o výklad a návštěvu míst spjatých s významnými absolventy a dalšími osobnostmi.

ZÁJEMCI NECHŤ SE PŘIHÁSÍ CO NEJDŘÍVE!

Komentáře (pro přihlášené)