Ocean & Diversity - Talnet International 2011 Ocean & Diversity - Talnet International 2011

Informace o mezinárodním projektu

Ocean & Diversity je čtvrtý mezinárodní přírodovědný projekt v řadě aktivit Talnet International.

Pro zájemce o problematiku oceánu, jakožto významného celosvětového ekologického, ekonomického a společenského fenoménu, je připravena vzdělávací aktivita. Během šesti týdnů bude v online prostředí představena studovaná problematika, účastníci budou mít možnost se postupně seznamovat navzájem. Během osmidenního "Face to Face Meetingu" navštíví deset studentů v doporovodu dvou koordinátorů z Talnetu Výzkumné centrum oceánů v La Coruna, dále místo zasažené havárií ropného tankeru u Španělských břehů a mnoho dalších zajímavých míst na pobřeží Atlantiku dokazujících důležitou roli oceánu v problematice trvale udržitelného života na Zemi. Během setkání tak budou společně se skupinou německých, slovenských a španělských přátel uvažovat nad aktuálními problémy Evropy, společnosti a člověka.

Hlavní body programu:

  • Exkurze v Oceanographic Research Center http://www.co.ieo.es/
  • Exkurze do oblasti Finisterre - Rías Baixas (provincie La Coruña) spojený s exkurzí na téma vztah člověk - oceán, projekt Pescanatur (http://www.pescanatur.es/)
  • Návštěva oceanária
  • Prohlídka Santiago de Compostella
  • Společné debaty na aktuální společensko-politická témata

 

Aktuálně ze Španělska

 

14. – 16. 4. 2011: Jelikož jsme vstoupili do druhé  poloviny pobytu a  účastníci si v angličtině začali být jistější, bylo možné vrhnout se do náročnějších programů. V prvním z nich jsme hledali kompromisní řešení využívání korálového útesu různými zájmovými skupinami (např. ekologická organizace, rybáři, místní obyvatelé, potápěčské centrum apod.). V další jsme se zamýšleli nad vztahem člověka a oceánu a dozvěděli jsme se zajímavé informace o tom, jak se touto problematikou zabývá EU. Ve třetí klíčové aktivitě – debatě o politice Evropské unie v oblasti jaderné energetiky a dalšího rozšiřování EU – jsme hledali zásadní argumenty. Program setkání završila další prohlídka Santiaga de Compostella a konference o potopeném tankeru Prestige, kterou si pro nás připravila místní mládež, která spolupracuje se španělskou Estrellou.

  

13. 4. 2011: Středa zcela patřila exkurzím - oceánu a životu v něm. Ve městě La Coruña započal den na vyhlídce na Atlantický oceán se společným focením, v akváriu jsme nahlédli do podmořského života a celý den zakončila návštěva oceánografického výzkumného centra. Měli jsme tak možnost vidět španělské vědce přímo v akci. Proč jsou v Galicii kvalitní mořské plody? Jakou roli v tom hrají mořské proudy? Jaký druh škeblí by mohli farmáři pěstovat místo přemnožených slávek? Jak se zkoumají populace makrel? Odpovědi nejen na  tyto otázky jsme se ve výzkumném centru dozvěděli. Na jednoho ze španělských účastníků udělaly aktivity takový dojem, že je komentoval slovy „This was the best day of my life!"

10. - 12. 4. 2011:  Deset odvažných Talneťáků odletělo do prozatím slunečného Španělska k Santiagu de Compostella, kde začalo F2F setkání s dalšími účastníky z Německa, Slovenska a Španělska. Komunikačním jazykem je angličtina a účastníci jsou nuceni k aktivní komunikaci a spolupráci s ostatními při většině aktivit. Vášně rozpoutala např. diskuze o stereotypech a předsudcích, které k  sobě účastnické národy navzájem chovají i společensko-geografický evropský kvíz, kde ve smíšených týmech musel každý přispět znalosmi o své zemi, aby tým mohl určit správnou odpověď. Blízké Santiago de Compostella jsme poznali na odpolední prohlídce s průvodcem.

 

10. 4. 2011: Czech group při příjezdu v Madridu

 

4. 4. 2011: Přípravy jsou v plném proudu.

Komentáře (pro přihlášené)