Meteo a moderní fyzika Meteo a moderní fyzika

Instruktoři: Jana a Jiří Touškovi
 
doporučený věk: 16-17 let

Moderní fyzika: FOTOVOLTAIKA

Tématu fotovoltaika jsou v kurzu věnovány tři lekce. Dvě z nich se zabývají vznikem využitelného proudu a napětí při osvětlení slunečního článku, třetí pojednává o slunečních elektrárnách. Je objasněno vedení proudu v polovodičích, vysvětlena funkce slunečního článku s přechodem P-N a vliv příměsí na jeho vlastnosti. Výklad je doplněn řadou obrázků. Diskutuje se také výběr vhodných materiálů pro sluneční články s ohledem na jejich šířku zakázaného pásu a sluneční spektrum a je proveden rozbor volt-ampérové charakteristiky článku a ukázáno, jak z ní lze získat údaje o proudu, napětí, výkonu a účinnosti a poukázáno na faktory, které tuto účinnost omezují. V lekci o fotovoltaické elektrárně se seznámíme s pojmy fotovoltaický panel (modul), invertor a s konstrukcí elektráren. Všechny lekce jsou doplněny příklady k řešení.


Ukázka z kurzu Moderní fyzika

Komentáře (pro přihlášené)

Novinky z T-kurzů Novinky z T-kurzů

Přihlašování do jarních bloků prodlouženo do 12.1.2020

Pro jarní bloky T-kurzů Talnetu je přihlašování otevřeno do 12.1.2020. Přihláška do T-kurzů,...

Přístupové údaje a začátek práce v T-kurzech

Online T-kurzy zahájí svou činnost v pondělí 14.10.2019. Nejpozději tento den se také budou...

Otevřeny registrace do T-kurzů

Do ročníku 2019 - 2020 je možné se přihlašovat do upravené nabídky T-kurzů. Přihlášku naleznete...

T-kurzy pomalu končí, za měsíc začne přihlašování do nového ročníku

V T-kurzech probíhá obhajoba seminárních prací, která potrvá až do letního soustředění na...