Výsledky

Po intenzivním pátrání se nám podařilo utvořit si celkovou představu o osobě Petra Fingala, zjistili jsme z jakých rodinných poměrů pocházel, jakému povolání a postavení ve městě se těšili jeho rodiče.

V rámci pátrání po rodinné historii se nám podařilo zmapovat vývoj rodové linie i s přihlédnutím k charakteru jednotlivých rodových větví. Milým překvapením pro nás zůstává skutečnost, že se jeho původ po otcovské linii Fingal drží radnické městské historie a že bezesporu můžeme tuto rodinu označit za starousedlíky. V případě matčiny rodové větve jsme však docílili zcela jiného poznání a to skutečnosti, že se rodina stěhovala po kratších časových intervalech po různých vesnicích v jižních Čechách.

Píle badatelů byla odměněna nalezením nejstaršího záznamů z roku 1738, který byl objeven v matriční knize města Radnice, ten se váže k oddání přímých předků Petra Fingala.

Facebook www.talnet.cz