Úvod

Naše historická sekce se vydala po stopách významné regionální osobnosti radnického regionu. Jako cíl jsme si stanovili vypátrat o osobě samotné množství informací, utvořit si o ni celkovou představu a následně se pustit i do pátrání po rodinné historii a pokusit se vytvořit rodokmen této osoby.

Nakonec jsme s badateli dospěli k názoru, že se předmětem našeho bádání stane Petr Fingal, místní spisovatel a novinář.

Naše badatelská činnost začala poněkud v obecnějším rámci. Snažili jsme se získat množství informací za pomoci internetových zdrojů a taktéž i za pomoci muzea v Radnicích, kde měla naše sekce svou základnu. Nejenže jsme získávali informace o regionálním dramatikovi narozeném v druhé pol. 19. století, ale také jsme se dozvěděli zajímavé informace o historii města Radnice. Ponořili jsme se do množství recenzí a popisků jeho děl a poznali jej poněkud z jiné stránky.

Značnou část našeho badatelského vypětí jsme však věnovali odhalování kořenů Petra Fingala. Neváhali jsme otevřít matriční knihy a velmi intenzivně v nich pátrat. Setkávali jsme se s nejrůznějšími typy záznamů a potkalo nás i pár zdánlivých překážek, které se však dařilo překonávat.

Značnou část našeho badatelského vypětí jsme však věnovali odhalování kořenů Petra Fingala. Neváhali jsme otevřít matriční knihy a velmi intenzivně v nich pátrat. Setkávali jsme se s nejrůznějšími typy záznamů a potkalo nás i pár zdánlivých překážek, které se však dařilo překonávat.

Taktéž kroky badatelské sekce směřovaly i do ulic města Radnice, kde bylo cílem najít rodný dům Petra Fingala, či nalézt další domy, které náležely k jeho rodinné historii. Ani hřbitov, kostel a další historické památky ve městě neunikly zájmu badatelů.

Mnoho informací se nám podařilo doplnit i na základě návštěvy rokycanského archivu, kde se do našich rukou dostali nejrůznější městské knihy, školní záznamy, záznamy sčítání lidu, záznamy místních spolků apod., v kterých buď přímo či nepřímo figuroval Petr Fingal nebo jeho rodina.

Taktéž na nás zapůsobila jeho osobní knihovna a dokonce i originální rukopisy literárních děl, které jsme měli možnost zkoumat v radnickém muzeu.


Seznam členů sekce:
  • Martin Caletka – Expert
  • Lukáš Kovář – Expert
  • Vít Mužík – Garant
  • Štěpánka Grunová
  • Anna Sedláčková
  • Jakub Sochora
  • Miroslav Litavský – Asistent
Facebook www.talnet.cz