Přínos

Přínos naší sekce vidíme zejména ve snaze zachovat odkaz významné regionální osobnosti radnického regionu. Musíme si uvědomit, že je potřeba věnovat se výzkumům i v rámci regionální či rodinné historie, neboť nám umožňují zcela jiný pohled na historii a dokážou nám ji popsat například prostřednictvím záznamů týkajících se života obyčejných lidí, kde pak můžeme sledovat zajímavé lidské osudy v návaznosti na historii regionální, národní i mezinárodní.

Taktéž věříme, že na naše závěry a naši práci mohou v budoucnu navázat další výzkumné projekty týkající se jak zmapování regionální historie Radnicka, tak i přímo osoby Petra Fingala.

Dalším přínosem z hlediska poněkud jiného je ona samotná výzkumná praxe, badatelům byly představeny možnosti bádání a výzkumů, seznámili jsme se taktéž s mnoha zajímavými zdroji informací, které nám mohou být velmi nápomocny při dalších historických, genealogických výzkumech.

Facebook www.talnet.cz