Úvod

Zkoumání druhové rozmanitosti rostlin a živočichů konkrétních oblastí je velmi důležité z pohledu přítomnosti, ale hlavně budoucnosti. Naše entomologická sekce se zaměřila na pomezí louky a smíšeného lesa na kopci Čihátko (nad obcí Terešov) vedle PR V Horách. V této oblasti jsme se rozhodli zaměřit na jeden řád z třídy hmyzu (Insecta) a to brouky (Coleoptera). Naším hlavním cílem bylo provést soupis všech druhů ve vymezené lokalitě, což znamenalo brouky odchytit, určit a znovu vypustit. Dále jsme se snažili v této oblasti najít zajímavé druhy – zákonem chráněné, popř. napsané na červeném seznamu. Navíc jsme chtěli vyzkoušet co nejvíce metod odchytu.

Avšak naše sekce se po celou dobu expedice s jiným záměrem věnovala i jinému řádu – švábům (Blattodea). Pokoušeli jsme se dokázat, že se švábi mohou učit. Tuto část jsme v průběhu ještě obohatili o experiment, potvrzující či vyvracující základ lidského pořekadla.

Expedici předcházela důkladná dvouměsíční příprava v online prostředí Talnetu, kde se badatelé seznamovali s morfologií brouků, čeleděmi, jednotlivými druhy, ale i se základy výcviku zvířat a chovu švábů.


Seznam členů sekce:
  • Mgr. Martin Starý – Expert
  • Daniela Lešáková – Garantka
  • Viktor Hvozda
  • Marek Vašíček
  • Lucie Herciková
  • Barbora Mamulová
  • Marie Salačová
  • Radek Voženílek – Asistent
Facebook www.talnet.cz