Metody

Pro sběr brouků jsme nakonec použili 3 metody. Při volném sběru jsme brouky chytali rukou volně v přírodě (hlavně prohrabávali listí, zkoumali staré pařezy a padlé kmeny). Tuto metodu jsme si vyzkoušeli i v noci. Za hezkého počasí jsme využili smýkacích sítí a smýkali s nimi po vrcholcích rostlin na louce. Větší broučky jsme vybírali rukou, menší exhaustorem. Jako poslední jsme zvolili metodu zemních pastí. Nádobky na odchyt tvořili zavařovací sklenice a PET lahve s odříznutým vrškem, které jsme po hrdlo zakopali do země a přikryli je velkými kusy kůry a kameny. Jako návnadu jsme používali sýr, klobásu a sekanou.

Facebook www.talnet.cz