Experiment

Jelikož jsme nedospěli ve výcviku k zamýšleným cílům, rozhodli jsme se udělat experiment, abychom ověřili nebo vyvrátili základ lidového pořekadla: „Slézají se jak švábi na pivo.“ Také jsme nalezli zmínku o tom, že existovaly kdysi pivní nástrahy, ve kterých se měli švábi utopit. Naším cílem bylo zjistit, jestli se švábi piva napijí.

Průběh

Připravili jsme si 2 víka od papírových krabic, která tvořila experimentální prostor, 4 víčka od PET lahví (2 s vodou, 2 s pivem). Do každého víka jsme umístili jedno víčko s vodou a jedno s pivem, každé do jiného roku, vertikálně od sebe. Poté jsme postupně vložili do prostoru 3 švábí samce a pozorovali je. Po chvíli se švábi postupně slezli k pivu, ale napil se jen jeden. Když jsme si ověřili, že pije, chtěli jsme ho od piva odsunout, ale šlo to velmi ztěžka, bránil se. Tentýž postup jsme zopakovali se samicemi. Zatímco samci po chvíli od piva odešli a začali se zabývat vodou, samice u piva zůstávali až do konce experimentu. Jedna se i napila.

Průběh

Lidové rčení se opravdu může zakládat na pravdě – švábi k pivu lezou i ho pijí. Piva navíc vypili mnohem více nežli vody.

Naši švábi nám nakonec připravili ještě milé překvapení v podobě mladých.

Facebook www.talnet.cz