Úvod

Zajímali jste se někdy o to, co se právě teď odehrává na Slunci, které se zdá na první pohled naprosto klidné? Nebo vás při noční procházce pod hvězdnou klenbou zaujala odlišná jasnost hvězd? Šest badatelů ze sekce Astronomie vyrazilo do Mlečic hledat odpovědi na otázky spojené se Sluncem a hvězdami, které mění svoji jasnost v určitém časovém úseku (proměnnými hvězdami). V poslední řadě jsme se věnovali také hledání nových objektů ve vesmíru.

Celá sekce byla rozdělena do tří částí, kdy se tři z šesti badatelů věnovali dennímu pozorování a ostatní tři pozorování v noci. Zbylý čas jsme věnovali prohlížení snímků z archívu, kde jsme hledali nový objekt ve vesmíru – tedy objekt, jako například planetka, který zatím není katalogizován.

Denní část se zabývala detailním pozorování vrstvy Slunce, která je viditelná z povrchu Země (fotosféra) pomocí dalekohledu s Herschelovým hranolem a speciálním filtrem pro pozorování sluneční fotosféry. Zde jsme pozorovali počet slunečních skvrn (míst na Slunci s nižší teplotou, než je teplota okolí) a fakulových polí (oblastí na Slunce, kde je naopak teplota vyšší než teplota okolní) a spolu s tím několik dalších souvisejících hodnot, které jsou součástí protokolu. Dále jsme zkoumali některé hodnoty a snímky, které pořídily sondy obíhající kolem Slunce. Zajímali jsme se o měnící se sluneční aktivitu a o její projevy, které se v průběhu celého týdne měnily.

V noci jsme pozorovali zákrytové dvojhvězdy (dvě hvězdy obíhající kolem společného středu) a snažili se zachytit okamžik minima jasnosti dané dvojhvězdy, tedy doby, kdy byla hvězda nejméně jasná.

Hledání nových objektů bylo původně zvoleno jako náhradní možnost pro dobu, kdy nebude možné provádět některá z denních nebo nočních pozorování kvůli špatnému počasí. Nakonec se této části věnovali badatelé z noční skupiny i bez ohledu na počasí, které nebylo vždy příznivé.


Seznam členů sekce:
  • Lukáš Timko – Expert
  • Veronika Deketová – Garantka
  • Michaela Slámová – Zástupkyně, noční skupina
  • Jakub Janoušek – Badatel, noční skupina
  • Tomáš Brada – Badatel, noční skupina
  • Bohumila Potočná – Badatelka, denní skupina
  • Vojta Čavojský – Badatel, denní skupina
  • Hugo Matoušek – Badatel, denní skupina
  • Radka High – Asistentka
Facebook www.talnet.cz