Výsledky

Naše pozorování přispěla ke zkvalitnění zatím nejdelší řady slunečního indexu v historii. Jelikož jsou i sluneční skvrny projevem sluneční aktivity, vypovídá jejich počet o aktuálním dění na Slunci a popisuje také to, jak se v průběhu času mění. Na toto poukazují záznamy ostatních slunečních aktivit, jako například slunečních erupcí nebo výronů koronální hmoty. Jelikož je Slunce naše mateřská hvězda, jsou děje probíhající na něm pro život na Zemi velice podstatné a díky jejich sledování se o této hvězdě dozvídáme čím dál více pro nás potřebných informací. Dobrým příkladem (čeho?) jsou některé silné sluneční bouře, které jistým způsobem na určitou dobu ovlivňují dění na Zemi. Dalším dobrým příkladem z minulosti je Maunderovo minimum, kdy se na Slunci nenacházely po delší dobu téměř žádné sluneční skvrny a na Zemi byly lámány teplotní rekordy, při nichž zamrzaly i některé evropské řeky, jež jsou normálně bez ledu.

Pozorování proměnných hvězd, ať již proměnných fyzicky nebo zákrytových dvojhvězd, je podstatné pro zkoumání a zjišťování jejich dalšího vývoje. Díky doplňování světelných křivek jednotlivých hvězd pomocí dat pořízených různými pozorovateli je možné zjišťovat o těchto hvězdách více informací, které jsou často důležité pro sledování vývoje hvězd a hvězdných soustav, které nám mohou říci také něco o naší vlastní hvězdě a sluneční soustavě.

Díky objevování nových objektů se nám dále daří rozšiřovat poznatky o prostoru, který nás obklopuje, tedy vesmíru. Neustále je pořizováno mnoho CCD snímků, které se ukládají do archívu a často není již čas se jim věnovat, hlavně ze strany profesionálních astronomů. Z tohoto důvodu je přínosné, když se této činnosti věnují lidé z řad amatérských astronomů, kteří tyto snímky dále využívají a prozkoumávají.

Facebook www.talnet.cz