Výsledky noční části

Hledání nových objektů ve vesmíru

Z důvodu toho, že několikrát nemohlo proběhnout noční pozorování kvůli špatnému počasí, jsme zkoušeli hledat nový objekt ve vesmíru, tedy například asteroid, kometu nebo planetku. Tato činnost probíhá pomocí počítače a snímků pořízených CCD kamerou.

Použité programy:

Metodika:
Jednotlivé kroky:

  1. Získání snímků z archivu
  2. Identifikace pozorovaných objektů
  3. Hledání pozic z dalších nocí
  4. Zaslání pozorování do Minor Planet Center

V databázi MPEC jsme si zvolili objekt nalezený v poměrně nedávné době a získali jsme jeho další snímky. Tyto snímky jsou pro hledání objektů nejvhodnější, jelikož je zde velká pravděpodobnost, že se v okolí nově objeveného tělesa nachází další, zatím nekatalogizované, objekty.

V dalším kroku jsme vložili stažené snímky do programu Astrometrica, který jsme využívali k hledání pohybujících se objektů. Pomocí vzhledu křivky pohybu jsme určovali, zda se jedná pouze o šum, nebo o potenciální planetku. V mapce Astplotu jsme pomocí rektascenze2 a deklinace3 ověřili, zda je daný objekt již katalogizován.

Poté jsme využili programu Find Orb pro výpočet dráhových elementů. Následovalo získání dalších snímků a pohybující se objekt jsme zadali spolu s předchozími údaji do Find Orb, který vyhodnotil odchylku v dráze. Následovalo prohlížení snímků, na kterých se měla planetka nacházet.

Pokud se daný objekt vyskytoval na všech snímcích, zaslali jsme výsledky do Minor Planet Center, kdy je zde možnost, že pokud budeme úspěšní, bude objekt zapsán do katalogu.

Výsledky:
Nový objekt se nám objevit nepodařilo, a to hlavně z důvodu nízké kvality snímků a toho, že jsme této činnosti nevěnovali tolik času, co ostatním částím sekce. Případné planetky, které bychom mohli objevit, mají příliš vysokou magnitudu (objekty od cca 22 mag jsou velice těžko viditelné), a proto je v našich podmínkách nelze spatřit.


1Efemeridy jsou zdánlivé polohy těles na obloze v určité době.
2 Rektascenze je souřadnice uváděná v hodinách, stupních a minutách. Udává to, jakou dobu po jarním bodu projde měřený bod stejným místem z pohledu pozorovatele.
3 Deklinace je souřadnice udávající úhlovou vzdálenost od světového rovníku. Udává se ve stupních, minutách a sekundách a její hodnota může být jak kladná, tak také záporná.
Facebook www.talnet.cz