O Expedici 2014

T-Expedice je badatelská aktivita pro studenty ve věku od 11 do 19 let, kteří mají zájem o vědu a bádání. Samotné expedici předcházela dlouhodobá příprava. Při ní si někteří ze studentů vytvořili vlastní badatelský záměr (tzv. garanti) a po té na něj připravovali další ze studentů (tzv. badatele). Po schválení výkumného záměru a přípravě se badatelé vydali na expedici. Na těchto stránkách si můžete prohlédnout výsledky Expedice Martagon 2014.

Letos expedice probíhala ve dnech 24. – 30. 8. v Mlečicích v Plzeňském kraji. Na expedici bylo celkem 5 sekcí – astronomická, botanická, entomologická, genealogická a IT. Astronomická sekce zkoumala sluneční aktivitu, proměnné hvězdy a také hledala nové objekty ve vesmíru. Botanická sekce zkoumala významné rostliny v Přírodní rezervaci V Horách. Entomologická sekce zkoumala druhovou rozmanitost brouků (popř. hledala ohrožené druhy) na kopci Čihátko. Genealogická sekce zkoumala regionálně významnou osobu Petra Fingala a vytvořila její rodokmen. IT sekce modelovala sluneční aktivitu a proměnné hvězdy a také dokumentovala celou expedici, vytvořila motivační video, logo expedice a webové stránky.

Intro k expedici

Facebook www.talnet.cz