Letní soustředění 2014 Letní soustředění 2014

Letní soustředění 2014 očima zasloužilého Talneťáka Roberta

Nejdřív bych měl zmínit, co je vůbec Talnet. Talnet je projekt, který zprostředkovává vzdělávání nadaných dětí. Pravidelnými akcemi Talnetu jsou právě soustředění, která se konají na konci září (úvodní), na konci ledna (zimní) a na konci května nebo začátku června (letní). Co je typické pro tato soustředění? Skvělý kolektiv, skvělý program a pro mnoho lidí také málo spánku. Soustředění nejsou zaměřená jenom na jeden obor, ale obecně, takže na soustředěních nejsou jenom matematici nebo jenom chemici, ale lidé ze všech přírodovědných oborů, a tak si každý na nich něco vybere. Na těchto akcích potkáte skvělé lidi, kteří vůbec nejsou sebestřední ani arogantní a většinou jsou i hodně tolerantní. Vůbec byste je jinak nepotkali, protože jsou třeba z jiné části republiky, ale i tak se z vás můžou stát velmi dobří kamarádi. Můžete se v pohodě bavit s instruktory a organizátory, kteří jsou také velmi tolerantní a rádi vám s čímkoliv pomůžou.

Asi se také ptáte, jaký tam byl program. Ve středu dopoledne jsme se sešli na Hlavním nádraží v Praze a vydali jsme se směr  Pec pod Sněžkou. Z Pece pod Sněžkou jsme museli pěšky k Richtrovým boudám, zde nás po cestě zastihl déšť. Poté jsme se navečeřeli a také jsme si zahráli seznamovací hry.

Seznamovací hra

Ještě než jsme měli volno, zahráli jsme si strategickou hru, která se jmenovala matice.  Po ní následovala vzrušená debata, v níž jsme diskutovali o zvolené taktice a o tom, co se nám na ní líbilo. Po ní se Talneťáci (včetně mě) z kurzu NVD (Nad vědou v dějinách) rozhodli, že se místo osobního volna odsunou do jiné místnosti a diskutovali a dodělávali jsme detaily na svých prezentacích a obhajobách. Ostatní účastníci hráli deskové hry nebo šli spát.

Druh den začínal prezentacemi badatelských záměrů, které byly určeny pro nábor badatelů do jejich sekcí. Byly zde například k vidění hezké plakáty. Poté část Talneťáků absolvovala psychologické testy a druhá část zatím hrála zábavnou hru „Brouci", která spočívala v tom, že jsme museli sbírat brouky, kteří byli vytisknuti na malých lístečkách pomocí kolíčku, který jsme měli v puse a nesměli jsme používat ruce.

Hra Broučci

Tato hra byla velmi zábavná a všechny bavila až do konce. Odpoledne byl odborný program geologie, v rámci něhož jsme procházeli okolní skály a paní magistra Nikol Novotná nám ukazovala, kde je jaké podloží a také jak probíhá mapování.

Přednáška o geologii

Skupinová fotka z výletu na skalách

Večer jsme pak plánovali páteční celodenní výlet. Nejprve jsme si každý na papír namalovali nějaké zvíře tak, aby to ostatní neviděli. Pak jsme se rozdělili do skupin tak, aby v každé skupině bylo co nejrozmanitější složení zvířat. Každá skupinka si naplánovala, kam chce jít do okolí na výlet, ale všichni ze skupiny se museli shodnout na cíli a také se v průběhu museli setkat s jinou skupinou. Všichni si nakonec zvolili výlet na Sněžku, ale každá skupina jinou cestou.

Poté jsme si zahráli hru „Nomic", která měla na začátku jen dvě pravidla. První pravidlo - vyhrává ten, kdo má více než 100 bodů a druhé - každý před hodem kostkou musí vymyslet nové pravidlo do hry. Zde se zase projevilo, kdo jaký je přesně podle toho, jaká pravidla vymýšlel.

Třetí den jsme se vydali na celodenní výlet, který byl úspěšný. Původně naše skupina měla naplánováno lovit kešky, ale nakonec jsme našli jenom jednu, protože po cestě na Sněžku bylo hodně lidí. Po cestě jsme čile diskutovali o různých tématech a různých filosofických otázkách. Ke konci výletu již nikdo neměl sílu v další diskuzi pokračovat a byl pouze slyšet dech všech zúčastněných. Všichni byli velmi unavení, ale spokojení. Časový rozvrh výletu byl přesně naplánován a podařilo se nám ho i dodržet. S úderem šesté hodiny večerní jsme se vrátili do chaty na večeři.

Skupinová fotka naší expedice na vrcholu Sněžky

Po návratu z výletu se večer uskutečnily obhajoby badatelských záměrů před odbornou porotou, ve kterých jsme nakonec všichni uspěli.

Obhajoba záměru IT

Tento den byl pro všechny účastníky velmi náročný, a proto jsme šli dobrovolně spát, což je velmi nezvyklé.

Předposlední den dopoledne probíhaly obhajoby seminárních prací z kurzů a poté opět část Talneťaků absolvovala testy.  Ostatní netradičním způsobem odpovídali na anketní otázky, k nimž jsme svůj souhlas či nesouhlas vyjadřovali přesunutím se na jednu či druhou stranu.

Odpovídáme na otázky

 Odpoledne přijel odborník na přežití v divočině pan Ladislav Sieger, který už několikrát byl na expedici na Antarktidě. Témata jeho přednášky se týkala expedice na Antarktidu, kolik má náš vesmír rozměrů a také, že modely světa jsou jiné, než jsme si mysleli.

 Večer jsme si chtěli opéct buřty, ale museli jsme spěchat, protože začalo pršet. Vevnitř jsme si poté povídali, jak se nám soustředění líbilo a také jsme se rozloučili s dlouholetým Talneťákem Karlem, který už je s Talnetem 10 let a začínal v něm už jako dítě. Nakonec jsme měli osobní volno .

Poslední den jsme si sbalili, udělali klasické loučící se kolečko a vydali se směrem domů. Mně se ze soustředění vůbec nechtělo, protože jako vždy bylo velmi krátké, i když tentokrát bylo o den delší. Takové super lidi jako jsou na těchto soustředěních jen tak jinde nepoznáte.