Letní soustředění 2010 Letní soustředění 2010

Na závěr práce v kurzech a po absolvování T-exkurzí měli Talneťáci další možnost se spolu potkat a prožít čtyři dny v krásném prostředí kraje pod Pradědem.

Odborný program započala exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Zajímavý byl zejména pohled do vypuštěné horní nádrže, která se nachází ve výšce 1350 m nad mořem a procházka skalní kavernou, kde je umístěna hala se soustrojími, jenž mohou elektřinu vyrábět i spotřebovávat. Od dolní nádrže pak vyrazila vrcholová skupina přímo na nejvyšší horu Jeseníků – Praděd s převýšením více než 600 m.

Další den nadešel čas dlouho očekávaných prezentací seminárních prací. Dozvěděli jsme se například, jak připravit dostatek pitné vody v polních podmínkách, jak se přizpůsobují organismy životu ve velkých hloubkách, jaké rozdíly v trávící soustavě můžeme najít u býložravých živočichů a predátorů, nebo zda mezi zaléváním tzv. „diamantovou" vodou a běžnou vodou z kohoutku je nějaký rozdíl. Prezentace byly doplněny i ukázkou startu rakety, resp. lahve na raketový pohon.

Před vyhlášením nejlepších prezentací a absolventů T-kurzů a T-exkurzí, které obstaralo sehrané duo Tom a Bob, byl prostor na odbornou přednášku z optiky i na ukázku Fyzboje z Turnaje mladých fyziků. Na závěr galavečera zazněl sborový zpěv zcela nové a k této příležitosti složené T-písně .

Po informacích o novinkách připravovaných na příští Talnetí rok už zbývalo jen společné foto, balení a odjezd. Těšíme se na další setkání s mnohými z účastníků. Ti totiž již využili možnosti otevřených registrací a vyplnili přihlášku do dalšího ročníku kurzů Talnetu. (Více o soustředění v Talnetu zde)

Komentáře (pro přihlášené)