Kontakty Kontakty

Kancelář Talnetu

Národní pedagogický institut ČR
Talentcentrum
Senovážné nám. 25,
110 00 Praha 1

 

Tým Talnetu

Štěpán Peterka
koordinátor projektu
stepan.peterkanpicr.cz

722 967 630

Vojtěch Tutr
PR a komunikace, strážce tradic
vojtech.tutrnpicr.cz

Stanislav Zelenda
zakladatel projektu

stanislav.zelendanpicr.cz

Kateřina Remišová
koordinátorka T-exkurzí a účastnických online přednášek
katerina.remisovanpicr.cz
Zdeněk Smrčka
technická podpora T-kurzů, registrace do kurzů
zdenek.smrckanpicr.cz

Renée Grenarová

renee.grenarovanpicr.cz


Kudy k nám

Informace vztahující se k působnosti NPICR jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV

Dotazy Dotazy

Pro Vaše mailové dotazy používejte adresu

tutrnidv.cz