Kontakty Kontakty

Kancelář Talnetu

Národní institut pro další vzdělávání
Talentcentrum
Senovážné nám. 25,
110 00 Praha 1

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV

Tým Talnetu

Stanislav Zelenda
vedoucí projektu
zelendanidv.cz
Vojtěch Tutr
PR a komunikace
tutrnidv.cz

Štěpán Peterka
koordinátor projektu; T-exkurzí

peterkanidv.cz

Miroslav Litavský
koordinátor vzdělávacích aktivit
litavskynidv.cz
Zdeněk Smrčka
koordinátor a technická podpora T-kurzů, registrace do kurzů
smrckanidv.cz
   

Kudy k nám

Dotazy Dotazy

Pro Vaše mailové dotazy používejte adresu

tutrnidv.cz