Školy Školy

Talnet spolupracuje se školami v oblasti přípravy a realizace aktivit pro nadané žáky i pro jejich učitele. Jedním z dlouhodobých příkladů je kooperace se Základní školou Karla Čapka v Praze, kde se uskutečnily některé části kurzů pro učitele a další.

V současnosti se spolupráce odehrává v rámci platformy Síť podpory nadání, jejímž členem Talnet je.

Vzorový příklad spolupráce mezi Talnetem a střední školou se v minulosti projevil ve společné aktivitě s Technickým lyceem při SPŠ sdělovací techniky Praze 1. Tu můžeme uvést jako projev nadstandardních podmínek pro rozvoj a uplatnění schopností a zájmu o technické obory.
Ve školním roce 2010/2011 prof. J. Reichl vyvinul a realizoval kurz užití Software Mathematica 7, který nabídl také studujícím v Talnetu. Seminář probíhal v kombinované formě - online a prezenčně v prostorách Technického lycea. Multimediální materiály v kurzu zpracovávali sami žáci lycea.
Závěrečné seminární práce, které byly podmínkou absolvování kurzu, posloužily ostatním Talneťákům, kteří se s tak mocnýjm nástrojem, jako je Mathematica dosud nesetkali. Měli tak příležitost poznat možnosti softwaru a detaily konzultovat se svými kolegy.
Talneťáci se mohli zúčastnit kurzu jako studující, nebo jej využít pro zvládnutí těch možností, které nabízí Mathematica pro řešení problémů, na které narazili ve svých kurzech.
Technické lyceum Panská, které nabízí nejmodernější technické prostředky a znalosti svým žákům, ukázalo svou ochotu pomoci při rozvoji zájemců o studium i v ostatních oborech.
Za to jim jménem všech Talneťáků děkujeme!

Komentáře (pro přihlášené)