Historie Historie

První ročník byl otevřen ve školním roce 2003/2004. Proběhl jeden kurz, který se skládal z několika různorodých bloků, z nichž každý trval pět týdnů. Zúčastnilo se jej 17 studentů.

Protože měl kurz pozitivní odezvu, rozšířila se nabídka v ročníku 2004/2005 na tři kurzy: z fyziky, astronomie a chemie, do kterých se zapojilo 35 studentů.

V následujícím ročníku 2005/2006 pracovalo 60 studentů ve čtyřech kurzech, proběhl pilotní ročník T-exkurzí. Studenti měli možnost navštívit čistírnu odpadních vod, hvězdárnu v Ondřejově a fyzikální laboratoře. Bylo vyvinuto komunikační prostředí TalnetSpace, kde mají studenti možnost diskutovat se svými Talnetími spolužáky o všem, co je zajímá. V tomto roce také proběhlo první letní soustředění a byla zahájena česko – španělská aktivita s madridským projektem Estrella.

Téměř dvojnásobný počet studentů v ročníku 2006/2007 se zúčastnil šesti T-kurzů a dvanácti T-exkurzí. V diskuzním prostředí TalnetSpace se začaly realizovat nové aktivity – příprava expedice na Antarktidu. V prosinci přijeli do Prahy španělští studenti a Talnet navázal spolupráci i s dalšími státy – Německem a Slovenskem.

Další dva kurzy přibyly do nabídky v ročníku 2007/2008 a rozšířily tak celkový počet na dvanáct. Nově nabídl Talnet svým studentům možnost zúčastnit se proseminářů – doplňkových seminářů ke kurzům. Byly to: Historické osobnosti vědy, Jak správně prezentovat, Jak napsat odborný text. Od jara 2008 probíhá mezinárodní projekt Talnet International s partnery ze Španělska, Německa a Slovenska. Odborné zázemí pro kurz robotů, který tvořil hlavní náplň projektu, zajistilo Německé DLR (German Aerospace Center).

Ve školním roce 2008/2009 přesáhl počet přihlášených studentů číslo 120. Uskutečnilo se druhé setkání s mezinárodními partnery. Tématem byla energie a životní prostředí. V severních Čechách účastníci navštívili povrchové uhelné doly a rekultivovaná území po těžbě. Na Slovensku si pak prohlédli vodní elektrárnu Čierny Hron.

V ročníku 2009/2010 se přihlásilo přes 140 žáků do 19 nabízených kurzů. Rozšířila se i nabídka T-exkurzí. Nejvýznamnější novinkou se stal kurz Na fyziku v týmu, který přináší mimo rozvoje myšlení o fyzikálních problémech také zaměření na týmovou spolupráci a komunikaci o řešených úlohách.

Nejvyšší nárůst zájemců nastal v ročníku 2010/2011 kdy se do T-kurzů přihlásilo přes 220 žáků a nejvzdálenější Talneťák řešil úlohy až z Estonského Tallinu. Mezinárodní aktivita ve Španělsku se věnovala diverzitě života v oceánech a jejímu ohrožení.

V roce 2013 se uskutečnila první T-expedice, aktivita na které účastníci řešili reálné problémy v regionu Radnicka.

Od roku 2014 převzal Talnet plně do své kompetence Národní institut pro další vzdělávání. V T-expedici se ozkoušel nový koncept, kdy badatelské záměry připravují a vedou sami Talneťáci, kteří se po celý rok na tuto činnost připravovali.

I nadále se nabídka kurzů a jejich zaměření rozšiřuje a hledáme další cesty, jak oslovit nadané, jejich učitele, rodiče a všechny ostatní, kteří mohou přispět k péči o nadané či z ní mít nějakým způsobem užitek. 

Komentáře (pro přihlášené)

Doporučujeme Doporučujeme

Letní soustředění Talnetu 2020 - Kapacita soustředění je naplněna

Termín:  sobota   27. 6. - úterý 30. 6. 2020 Místo konání:   Zámek , Spálené...

Jsme sami? Cestování k Proxima Centauri (online přednáška)

Což takhle si zaletět ke hvězdám v okolí a omrknout, jestli tam někde na planetách kolem náhodou...

Kosmonautika 21. století skrze starty raket

Studentská online přednáška 2. 6. od 18:00 na Google Meet Chcete se dozvědět něco o...

Červnové ONLINE T-exkurze

Náhradou za jarní T-exkurze neuskutečněné kvůli koronavirové pandemii nabízíme červnové ONLINE...