Harmonogram roku Harmonogram roku

Jak vypadá rok v Talnetu?
Hlavní aktivita Talnetu T-kurzy začíná vždy na začátku října úvodním soustředěním, kde se noví studenti seznámí se svými instruktory i spolustudenty a naučí se pracovat v online prostředí „Moodle". 

První výukový blok (zimní) trvá přibližně šest týdnů. V tomto období se studentům každý týden otevírá v online prostředí nová lekce s úkoly. Zimní blok zakončuje prezenční Zimní soustředění. Po zimním soustředění začíná druhý výukový blok a po něm následuje blok seminárních prací, online obhajoby. Celý ročník pak zakončuje Letní soustředění, kde se prezentují seminární práce a úspěšní absolventi obdrží certifikát. K absolvování kurzu stačí účastníkům aktivní účast v jednom z výukových bloků nebo obhájená seminární práce.

Vedle práce na seminárních pracích je individuální blok (listopad-prosinec a březen-duben) také obdobím, ve kterém probíhají T-exkurze. Organizace kurzu Nafta se od ostatních kurzů liší – viz harmonogram níže.
Nabídku účasti na soustředěních, stejně jako na T-exkurzích, mohou studenti všech kurzů využít podle vlastních možností a preferencí.

Koncem prázdnin probíhá prezenční část badatelské aktivity T-expedice, na kterou se během léta připravují účastníci v online prostředí. Garanti badatelských záměrů pak mají celoroční přípravu v kurzu Nad vědou v dějinách I. a II.

Komentáře (pro přihlášené)