Disputace ve výuce Disputace ve výuce

V roce 2012 jsme pracovali na metodickém materiálu pro učitele fyziky na středních školách s názvem: 

Vědecká disputace v rámci badatelských aktivit jako metoda vzdělávání nadaných žáků

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2012.

Výsledek našeho snažení v podobě metodického materiálu je k vidění zde

Komentáře (pro přihlášené)