Den s Talnetem 2007 Den s Talnetem 2007

  • Neměli jste v pátek 23. března 2007 co dělat?
  • Baví Vás přírodní vědy?
  • Zajímáte se o problematiku vzdělávání mimořádně nadaných dětí?
  • Že nevíte, co si pod pojmem „nadané děti" vlastně představit?!

Jestliže jste na všechny otázky odpověděli kladně, tak jste se měli přijít podívat na Den s Talnetem!

Setkali byste se s instruktory kurzů, kteří tu představovali své předměty a způsob, jakým pracují s nadanými studenty. Mohli jste si popovídat s Talneťáky o tom, co jim studium přírodních věd v Talnetu přináší. Měli jste možnost vyzkoušet si různé experimenty a strávit příjemné dopoledne v kruhu motivovaných dětí.

Den s Talnetem proběhl vůbec poprvé a dal si za cíl přiblížit širšímu okruhu studentů a učitelů projekt Talnet – online k přírodním vědám, který je realizován už od roku 2003 Laboratoří distančního vzdělávání Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Program Dne s Talnetem měl dvě hlavní části. První probíhala v příjemně nabité přednáškové místnosti M2 v budově MFF Ke Karlovu 3. Talnet se tu představil v širokém spektru zajímavých a vtipných prezentací jednotlivých instruktorů. O zkreslených představách, které má naše společnost o nadaných dětech, pohovořila Mgr. Šárka Portešová, Ph.D. Pár slov k účastníkům pronesla i milá návštěva – zástupkyně ministryně školství, Ing. Eva Bartoňová.

Druhá část už nebyla o poslouchání a sledování prezentací, v místnosti M3 byl připraven barevný les (či spíše remízek) stánků jednotlivých instruktorů. U chemického stoupala pára z baněk s různě zbarveným obsahem, u stánku Krystalů se vyjímala stará, avšak zachovalá, roentgenová lampa, Moderní fyzikové zasvětili návštěvníky do tajů výroby energie ze slunečního záření a vůbec u všech stánků čekali Talneťáci, aby se podělili o své zkušenosti s potenciálními spolužáky a pozvali je mezi sebe.

No vidíte, co jste neviděli! Ale nezoufejte, přijďte mezi nás a instruktoři v kurzech Vám vše stonásobně vynahradí.

– JH –

[nahoru]

Komentáře (pro přihlášené)