Biologie III Biologie III

Milí Talneťáci i nově příchozí,

vítáme vás v ukázce z kurzu Biologie III, který je zaměřený na hydrobiologii a bude se týkat rostlinných i živočišných organismů. Váš zájem je samozřejmě nejdůležitějším vstupním faktorem, ovšem potřebujete také jisté zázemí pro svá pozorování.

Budete-li tedy chtít projít kurzem Hydrobiologie, bude potřeba, abyste měli dostupnou vodní plochu. Konkrétně stojatou, relativně mělkou vodu, nejlépe zarostlou rostlinami. Nejvhodnější je rybník. Dále počítejte s tím, že budete potřebovat mikroskop nebo binokulární lupu (zvětšení alespoň 20×). Hodit se vám může entomologická pinzeta. Samozřejmě, že nebudou od věci i další pomůcky hydrobiologa, třeba síto na odběr bentosu, ale vystačíte si i s kuchyňským sítkem. Další pomůcky a vybavení není tedy nutné oznamovat dlouho dopředu. Nejdůležitější je dostupnost rybníka (stačí jednorázově) a mikroskop či binolupa.

Ukázka 1. lekce

Když popřemýšlíte o tom, jak získávají kyslík živočichové ve vodě, tak vás asi jako první napadnou žábry. Pak se dlouze zamyslíte......a uvědomíte si, že ti, co se vynořují dýchají plícemi nebo plicními vaky. Ti drobnější zvládnou dýchat (podobně jako ti na souši) jen povrchem těla. Možná ale, že jste také již slyšeli o dýchání některých vodních larev hmyzu za pomoci vzdušnicových (tracheálních) žaber. Suchozemští dospělci těchto skupin hmyzu dýchají (jako většina ostatního hmyzu) vzdušnicemi, což je jakési potrubí v těle, které rozvádí plyny (tedy hlavně kyslík). Napadlo vás také někdy, jak je možné, že jim dovnitř těla nenateče vzdušnicemi (tím potrubím) voda?

V první lekci budeme pozorovat stavbu a funkci vzdušnicových žaber larev vodního hmyzu (v různých podmínkách) a pokusíme se najít odlišnosti od jiných způsobů dýchání pod vodou.

Svět pod vodou je pro nás suchozemce trochu tajemným, a tak pojďte s námi nahlédnout pod hladinu, poodhalit tajemství.


Komentáře (pro přihlášené)