Aktuality Aktuality

Položky se štítkem t-exkurze.

T-exkurze - jaro 2017

Chemické experimenty - cesta k poznání chemie

Tento běh T-exkurze je přizpůsoben pro účastníky do 15 let.

Vyzkoušej si práci v opravdové chemické laboratoři. Čeká na Tebe výběr těch nejzajímavějších a nejefektnějších pokusů, které chemie může nabídnout. Budeš připravovat a testovat bengálské ohně, peklo ve zkumavce, sloní zubní pastu a mnoho dalších experimentů. Vyzkoušíš si také, jak se vytváří a ověřuje vědecká hypotéza a jaký je její vztah k vlastnostem chemických látek. Přijď a zkus si, jak se dělá zajímavá chemie!

Speciální obrazová pozvánka

Lektor: Doc. Pavel Teplý, PhD.

Časová náročnost: 6 hodin online, 2 hodiny v laboratoři

Termín návštěvy laboratoře 17. květen 2017, od 13:30

Kapacita: celkem 15, volná 4 místa k 11.4.2017

Místo konání: chemická laboratoř Katedry učitelství a didaktiktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Hlavova 8, Praha 2

 

 

Den strávený s fyzikální chemií v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Přednášky + laboratoře

Termín: 2.6.2017, 10 až 16 hodin

Místo konání: Praha, Dolejškova 1402/5

Co lze očekávat v laboratořích?

Pod vedením zkušeného vědce měření s F-CH přístroji a moderními technikami: např: mikroskopie AFM a STM; hmotnostní spektrometrie, laserová spektroskopie, mikroskopie řádkovacím elektronovým mikroskopem; fotoelektronová spektroskopie. Každý absolvuje jedno praktikum v trvání 90 minut. Doplněno o exkursi do nanocentra (30 minut).

Přednášky, které jsou na programu:

popularizační přednášky z  fyzikální chemie přibližující některá vědecká a výzkumná témata řešená v ústavu.

Témata přednášek:

 • Světlo jako sonda pro zkoumání vlastností systému. Přednášející: Mgr. Ondřej Votava, Ph.D., oddělení chemie iontů a klastrů. Anotace přednášky.
 • Pomohou kvantové počítače rozluštit nezodpovězené otázky tajemného světa molekul? Přednášející: RNDr. Libor Veis, Ph.D., oddělení teoretické chemie. Anotace přednášky.
 • Jaroslav Heyrovský bádající objevující (přednáška o polarografii i o životě J.Heyrovského). Přednášející: Ing. Květa Stejskalová, CSc. Anotace přednášky.

 

Info o ústavu:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.   rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni (struktura a dynamika látek, mechanismus reakcí) v plynné, kapalné a pevné fázi a na jejich rozhraních, a to především v systémech významných pro chemickou katalýzu a sorpční, elektrochemické a biologické procesy (včetně přípravy a charakterizace nových katalytických, sorpčních, elektrodových a jiných speciálních materiálů). Předmětem výzkumné činnosti je:

 • vývoj a využití metod kvantové chemie v chemické fyzice, katalýze a elektrochemii,
 • kinetika a dynamika chemických procesů v plynné fázi a na površích,
 • struktura a vlastnosti molekul a jejich agregátů,
 • struktura, funkčnost a dynamika biomembrán,
 • syntéza a strukturní chemie nanoskopických materiálů,
 • mechanismus katalytických a elektrokatalytických procesů,
 • sorpční a transportní děje,
 • struktura a (foto)elektrochemická reaktivita molekul a biomolekul v kapalných fázích a na mezifázích.

Výzkumná činnost probíhá v 11 odděleních a 1 centru: Oddělení teoretické chemie; Oddělení spektroskopie; Oddělení biofyzikální chemie; Oddělení struktury a dynamiky v katalýze; Oddělení syntézy a katalýzy; Oddělení biomimetické elektrochemie; Oddělení molekulární elektrochemie; Oddělení elektrochemických materiálů; Oddělení chemie iontů v plynné fázi; Oddělení dynamiky molekul a klastrů; Oddělení nízkodimenzionálních systémů; Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a  nanotechnologií.

www.jh-inst.cas.cz

www.jh-inst.cas.cz/3nastroje

 

Přihláška na T-exkurzi zde

Nabídka jarních T-exkurzí 2016

Talnet zve na aktuální T-exkurze. První fázi nabídky pro jaro 2016 si můžete zobrazit včetně přihlášky zde

Talnet otevírá registrace do jarních T-exkurzí

Připraveny jsou čtyři osvědčené T-exkurze:

Výroba fotovoltaického článku

Geologická procházka po pražských plážích

Experimenty - cesta k poznání chemie

Covají se lépe než my? - etologie zvířat

Anotace a přihlášku najdete na http://www.talnet.cz/t-exkurze-jaro-2015

Rozšířena nabídka T-exkurzí

Nově se objevuje pozvánka na Ornitologickou T-exkurzi, kdy se zapojíme do celosvětové akce sčítání zimujícího vodního ptactva a také historicky první historická T-exkurze ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, jejíž součástí bude novinka: edukativní role-play hra na téma Karibské krize. Pozvánky s odkazem na přihlášky najdete zde  .

Nabídka T-exkurzí jaro 2014

Talnet otevírá nabídku T-exkurzí na jaro 2014. V dubnu nabízíme osvědčené Experimenty k poznání chemie, dále procházku po pražských plážích a návštěvu nanotechnolobické laboratoře. Více na http://www.talnet.cz/jaro-2014

Nabídka T-exkurzí pro podzim a zimu 2013 - 2014

Je možné se přihlašovat do T-exkurzí, které proběhnou na podzim a v zimě 2013 - 2014.

Tentokrát se můžete podívat do kybernetických laboratoří ČVUT v Praze, vyrobit si fotovoltaický článek, zaexperimentovat si s chemickými látkami, zúčastnit se sčítání ptačích populací, zjistit, jak se chovají zvířata v pražské ZOO nebo se dozvědět něco o nanotechnologiích.

Úplná nabídka je na http://www.talnet.cz/podzim-2013

Přihlášku najdete na stránce Jak se přihlásit

Zúčastněte se s námi 2. bloku jarních T-exkurzí

S úderem dnešního dne otevíráme přihlašování do druhého bloku jarních T-exkurzí. V nabídce najdete biologické a chemické T-exkurze, ale všechna tři témata operují na pomezí vědních disciplín.

Neváhejte se přihlásit. Uzávěrka přihlášek je již 12. dubna 2012.

Nabídku najdete zde.

Nabídka jarních T-exkurzí 2012

V rámci jarních T-exkurzí jsme pro vás připravili 2 bloky:

První blok obsahuje 3 T-exkurze z chemie, bilogie a fyziky. Přihlašování je spuštěno od 8. 2. 2012. Informace zde: http://www.talnet.cz/t-exkurze-jaro-2012-i

Ve druhém bloku nabídneme okolo 5 T-exkurzí. Přihlašování bude spuštěno 10. 3. 2012.

Připravte se i na novinky z oblasti genetiky, membrán či jaderné fyziky.

Ohlédnutí za jarními T-exkurzemi

"Tak, co? Jaké to bylo?" "Myslíš T-exkurze? Jo, dobrý"

"Aha, a jak to jako vypadalo? "No, nejdříve...a pak...jenomže...." 

Pokud vám to nestačí, přečtěte si náš report.

Nabídka T-exkurzí v Praze i v Brně - II. jarní běh je otevřen

Zveme všechny zájemce na další kolo jarních T-exkurzí. Nabídka témat je velmi zajímavá - biologie (buněčná biologie, nanotechnologie v biologii, morfologie organismů) chemie (experimentální chemie, farmacie, ekotoxikologie), geometrie a spousta dalších!

Dále máte možnost se přidat do týmu Talnetu na matematickou soutěž Náboj. Pokud vaše škola nemá postavené družstvo nebo se do něj již nevejdete, je to příležitost právě pro vás! Přihlášky do 4. 4. 2011, resp. do naplnění kapacity.

Podívejte se na úplnou nabídku!

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 17.
Položek na stránku 10
  2