Aktuality Aktuality

Položky se štítkem t-exkurze.

Červnové ONLINE T-exkurze

Náhradou za jarní T-exkurze neuskutečněné kvůli koronavirové pandemii nabízíme červnové ONLINE T-EXKURZE.

Další informace včetně přihlašování na: http://www.talnet.cz/t-exkurze-online-cerven-2020

Nabídka T-exkurzí Jaro 2020

Z důvodu preventivních opatření proti šíření koronaviru

plánované T-exkurze přesouváme na podzim 2020 / jaro 2021 / do online prostředí.

 

Náhradou budeme v červnu nabízet dvě ONLINE T-EXKURZE.

Další informace na: http://www.talnet.cz/t-exkurze-online-cerven-2020

 

Zeleň ve městě v době environmentální krize

Lektor: Ing. Michal Plundra

Anotace: V médiích jsou často vidět záběry z požárů, kácení pralesů a obecně mizení vegetace ve světě. Smutný to pohled. Je jen málo toho, co můžeme udělat, abychom tomu zabránili. Čemu se ale můžeme aktivně věnovat jsou rostliny které nás přímo obklopují. Pojďme si říct, jak vypadá příroda v našem vlastním městě. To město nemusí být jen šedé. Je zelené a může být ještě zelenější i díky vám. Zeleň ve městě má mnoho podob, mnoho významů a funkcí. Od parku, aleje stromů, záhonu před školou, přes sdílenou zahradu mezi domy, váš vlastní balkon, až po květináč za oknem. Všude tam je kus přírody, na který se dá sáhnout a o který můžeme aktivně pečovat. Na této T-exkurzi si ukážeme projekty na propojení města, lidské komunity a přírody v harmonický celek.

Věk: 10 – 19 let

Náročnost online části: 5 hodin

Prezenční část: 28. 4. 2020 13:00 – 18:00 Praha – Střecha paláce Lucerna, Komunitní zahrada Vidímka, veřejné prostory v Karlíně, Stanice přírodovědců Praha Smíchov

PŘESUNUTO NA PODZIM 2020!

Poznámka: Pozor, u této T-exkurze je vyžadována finanční spoluúčast 100 Kč! T-exkurze probíhá v úzké spolupráci s projektem DDM hl. m. Prahy PaVěda.

Přihlásit se na T-exkurzi


Pozorování exoplanet největším dalekohledem v ČR

Lektoři: Bc. Daniel Dupkala, Mgr. Martin Blažek, Mgr. Magdalena Špoková, Mgr. Ján Šubjak

Anotace: Výzkum exoplanet je moderním směrem astrofyziky, který byl nyní oceněn polovinou Nobelovy ceny pro M. Mayora a D. Queloze za první objevenou exoplanetu okolo hvězdy podobné Slunci. Kolik je vlastně exoplanet ve vesmíru a jak se vyvíjí? Lze je srovnat se Sluneční soustavou? Jak vypadají a jaké mají atmosféry (pokud vůbec nějaké mají)? Existuje život ve vesmíru? Při hledání odpovědí na tyto otázky se naučíte pracovat s dvoumetrovým Perkovým dalekohledem, největším dalekohledem na území ČR. Pomocí CCD kamery nasnímáme vybranou hvězdu, kolem které obíhá exoplaneta. Ze získaných dat se o ní pak pokusíme dozvědět co nejvíce informací.

Věk: 14 – 19 let

Náročnost online části: 10 hodin

Prezenční část: 30. 4. 2020 16:00 – 24:00 Hvězdárna Ondřejov, Astronomický ústav AV ČR (v případě špatného počasí se bude prezenční část konat v náhradním termínu 7. 5. 2020)

PŘESUNUTO NA PODZIM 2020!

Poznámka: V Ondřejově bude zajištěna možnost přespání s ubytováním a občerstvením. T-exkurze probíhá v úzké spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR (www.asu.cas.cz; https://cs-cz.facebook.com/AstronomickyUstav/) a je spolufinancována z programu ERASMUS+.

Přihlásit se na T-exkurzi

 


Za hmyzem do terénu!

Lektor: Mgr. Martin Starý

Anotace: Zajímá Vás příroda? Víte, že nejpočetnější skupinou živočichů na Zemi je hmyz? Hmyz má zásadní vliv na náš život, ať už pozitivní, nebo negativní. V zemědělství je nepostradatelným opylovačem, ale zároveň páchá i škody, je přenašečem nemocí lidí, zvířat i rostlin a pomáhá rozkládat mrtvou hmotu. Hmyz je takřka všudypřítomný a je zdrojem potravy pro další živočichy. Zkrátka život, tak jak jej známe, by bez něj nemohl existovat. V online přípravě se seznámíte s nejběžnějšími skupinami hmyzu a naučíte se je poznávat, což si vyzkoušíte také v přímo v terénu.

Věk: 13 – 19 let

Náročnost online části: 8 hodin

PŘESUNUTO NA JARO 2021!

Prezenční část: 16. 5. 2020 10:30 – 15:30 Olomouc (v případě špatného počasí se bude prezenční část konat v náhradním termínu 23. 5. 2020)

Přihlásit se na T-exkurzi

 

Migranti v našem městě

Lektorka: Mgr. Lenka Pavelková, M.Sc.

Anotace: Znáte svoje město? Všímáte si, jak se mění? Lidé se rodí, umírají, stěhují se z města, ale i do něj, ať už z jiných míst v Česku nebo ze zahraničí. Právě migrace ze zahraničí je hlavním tématem naší T-exkurze. Podíváme se na to, kdo do Česka, a tedy i českých měst, přichází, odkud tito lidé jsou a jak se města v reakci na tuto migraci proměňují. Za pomoci map, fotoaparátů i pastelek budeme tyto proměny mapovat v pražských lokalitách, které jsou migrací ovlivněny poměrně výrazně.

Věk: 12 – 19 let

Náročnost online části: 8 hodin

Prezenční část: 19. 5. 2020 13:00 – 18:00 Praha – Stodůlky

V ONLINE PODOBĚ V ČERVNU!

Přihlásit se na T-exkurzi

 
Podzimní T-exkurze 2019

Nabídku, která se bude průběžně aktualizovat najdete na http://www.talnet.cz/t-exkurze

Harmonogram Talnetího roku

Zajímá Vás, kdy se budou konta soustředění? Kdy T-expedice? Kdy jsou přestávky v T-kurzech a kdy se můžete těšit na T-exkurze?

Podívejte se do harmonogramu Talnetu.

Jarní T-exkurze 2018

Nabídku, která se bude průběžně aktualizovat najdete na http://www.talnet.cz/t-exkurze-jaro-2018

T-exkurze - jaro 2017

Chemické experimenty - cesta k poznání chemie

Tento běh T-exkurze je přizpůsoben pro účastníky do 15 let.

Vyzkoušej si práci v opravdové chemické laboratoři. Čeká na Tebe výběr těch nejzajímavějších a nejefektnějších pokusů, které chemie může nabídnout. Budeš připravovat a testovat bengálské ohně, peklo ve zkumavce, sloní zubní pastu a mnoho dalších experimentů. Vyzkoušíš si také, jak se vytváří a ověřuje vědecká hypotéza a jaký je její vztah k vlastnostem chemických látek. Přijď a zkus si, jak se dělá zajímavá chemie!

Speciální obrazová pozvánka

Lektor: Doc. Pavel Teplý, PhD.

Časová náročnost: 6 hodin online, 2 hodiny v laboratoři

Termín návštěvy laboratoře 17. květen 2017, od 13:30

Kapacita: celkem 15, volná 4 místa k 11.4.2017

Místo konání: chemická laboratoř Katedry učitelství a didaktiktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Hlavova 8, Praha 2

 

 

Den strávený s fyzikální chemií v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Přednášky + laboratoře

Termín: 2.6.2017, 10 až 16 hodin

Místo konání: Praha, Dolejškova 1402/5

Co lze očekávat v laboratořích?

Pod vedením zkušeného vědce měření s F-CH přístroji a moderními technikami: např: mikroskopie AFM a STM; hmotnostní spektrometrie, laserová spektroskopie, mikroskopie řádkovacím elektronovým mikroskopem; fotoelektronová spektroskopie. Každý absolvuje jedno praktikum v trvání 90 minut. Doplněno o exkursi do nanocentra (30 minut).

Přednášky, které jsou na programu:

popularizační přednášky z  fyzikální chemie přibližující některá vědecká a výzkumná témata řešená v ústavu.

Témata přednášek:

 • Světlo jako sonda pro zkoumání vlastností systému. Přednášející: Mgr. Ondřej Votava, Ph.D., oddělení chemie iontů a klastrů. Anotace přednášky.
 • Pomohou kvantové počítače rozluštit nezodpovězené otázky tajemného světa molekul? Přednášející: RNDr. Libor Veis, Ph.D., oddělení teoretické chemie. Anotace přednášky.
 • Jaroslav Heyrovský bádající objevující (přednáška o polarografii i o životě J.Heyrovského). Přednášející: Ing. Květa Stejskalová, CSc. Anotace přednášky.

 

Info o ústavu:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.   rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni (struktura a dynamika látek, mechanismus reakcí) v plynné, kapalné a pevné fázi a na jejich rozhraních, a to především v systémech významných pro chemickou katalýzu a sorpční, elektrochemické a biologické procesy (včetně přípravy a charakterizace nových katalytických, sorpčních, elektrodových a jiných speciálních materiálů). Předmětem výzkumné činnosti je:

 • vývoj a využití metod kvantové chemie v chemické fyzice, katalýze a elektrochemii,
 • kinetika a dynamika chemických procesů v plynné fázi a na površích,
 • struktura a vlastnosti molekul a jejich agregátů,
 • struktura, funkčnost a dynamika biomembrán,
 • syntéza a strukturní chemie nanoskopických materiálů,
 • mechanismus katalytických a elektrokatalytických procesů,
 • sorpční a transportní děje,
 • struktura a (foto)elektrochemická reaktivita molekul a biomolekul v kapalných fázích a na mezifázích.

Výzkumná činnost probíhá v 11 odděleních a 1 centru: Oddělení teoretické chemie; Oddělení spektroskopie; Oddělení biofyzikální chemie; Oddělení struktury a dynamiky v katalýze; Oddělení syntézy a katalýzy; Oddělení biomimetické elektrochemie; Oddělení molekulární elektrochemie; Oddělení elektrochemických materiálů; Oddělení chemie iontů v plynné fázi; Oddělení dynamiky molekul a klastrů; Oddělení nízkodimenzionálních systémů; Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a  nanotechnologií.

www.jh-inst.cas.cz

www.jh-inst.cas.cz/3nastroje

 

Přihláška na T-exkurzi zde

Nabídka jarních T-exkurzí 2016

Talnet zve na aktuální T-exkurze. První fázi nabídky pro jaro 2016 si můžete zobrazit včetně přihlášky zde

Talnet otevírá registrace do jarních T-exkurzí

Připraveny jsou čtyři osvědčené T-exkurze:

Výroba fotovoltaického článku

Geologická procházka po pražských plážích

Experimenty - cesta k poznání chemie

Covají se lépe než my? - etologie zvířat

Anotace a přihlášku najdete na http://www.talnet.cz/t-exkurze-jaro-2015

Rozšířena nabídka T-exkurzí

Nově se objevuje pozvánka na Ornitologickou T-exkurzi, kdy se zapojíme do celosvětové akce sčítání zimujícího vodního ptactva a také historicky první historická T-exkurze ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, jejíž součástí bude novinka: edukativní role-play hra na téma Karibské krize. Pozvánky s odkazem na přihlášky najdete zde  .

Nabídka T-exkurzí jaro 2014

Talnet otevírá nabídku T-exkurzí na jaro 2014. V dubnu nabízíme osvědčené Experimenty k poznání chemie, dále procházku po pražských plážích a návštěvu nanotechnolobické laboratoře. Více na http://www.talnet.cz/jaro-2014

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 22.
Položek na stránku 10
  3