Aktuality Aktuality

Položky se štítkem nafta.

NAFTA na T-expedici

Během letní T-expedice 2016 bude pracovat fyzikální sekce. Náplní této sekce bude především rozpracovánía  řešení vybraných úloh ze zadání pro Turnaj mladých fyziků pro následující školní rok. Pro činnost v kurzu je to tedy dobrý začátek. Informace k T-expedici a přihlášku naleznete na http://www.talnet.cz/t-expedice-2016 .

Fyziklání online - týmová fyzikální soutěž

Baví vás fyzika? Rádi soutěžíte v týmu? Máte rádi jednorázové soutěže?

Tak právě pro vás je soutěž, kterou pořádá Fyzikální korespondenční seminář MFF UK - a to Fyziklání online.

Týmy mohou být až pětičlenné, řešíte tři hodiny z pohodlí domova (nebo prostě tam, kde budete chtít být - můžete mít i části týmu na různých místech) a můžete i něco vyhrát.

Tak neváhejte a registrujte se! Samotná soutěž se koná 2. 12. 2015 od 17 do 20 hodin středoevropského zimního času. Účastnit se mohou i vaši učitelé (pro starší než středoškoláky má soutěž speciální kategorii a pro středoškoláky z ČR/SR dokonce 3).

Otevíráme další ročník kurzu NAFTA

Pro ročník 2014 - 2015 byla otevřena registrace do kurzu. Chcete-li se tedy zúčastnit bádáním na řešeními zajímavých úloh, fyzbojů, přípravy na prezentaci vlastních řešení a spolupráci v týmu, neváhejte se přihlásit na http://lac.troja.mff.cuni.cz/Shared/RegTalnet14-15.nsf/Registrace?OpenForm .

Nový ročník začíná soustředěním 26. - 28. 9.2014. Informace o něm na http://www.talnet.cz/uvodni-soustredeni-2014-informace

Kurzy se otevírají 1.10. 2014.

Přátelské fyzboje

Letošní ročník kurzu Na fyziku v týmu byl završen Přátelskými fyzboji, které se konaly 28. - 29. května na půdě Gymnázia Christiana Dopplera. Jedná se o akci, na které se utkají jedny z nejlepších týmů České a Slovenské republiky v soutěži velice podobné Turnaji mladých fyziků (dále TMF), jehož úlohy se prezentují i zde. Přátelské fyzboje jsou tak možností ještě jednou ukázat úlohy, na kterých týmy po celý školní rok pracovali a současně příležitost pro učitele se seznámit s tím, jak Turnaj mladých fyziků probíhá a to v rámci paralelně probíhajícího semináře.

Stanuly proti sobě tým ze Slovenska, z většiny tvořený Gymnáziem Jura Hronca, které ve svém národním kole TMF vyhrálo, a tým Gymnázia Christiana Dopplera (dále GCHD), které v českém národním kole TMF skončilo na druhém místě. Bohužel se nepodařilo sestavit celý tým Talnetu a proto se tým ze Slovenska a tým GCHD střídaly v prezentaci a oponentuře a tým Talnet připravoval ve všech kolech review.
K vidění bylo mnoho zajímavých úloh. Nejlépe hodnocenou prezentací byla Freezing droplets. Úloha je o tom, že pokud necháme kapku vody rychle zmrznout na velice chladném povrchu (alespoň zhruba -20°C), pak zamrzne do tvaru, který má na vrchu špičku.

Soutěžní část přátelských fyzbojů sice probíhala v angličtině. Dvě exhibiční kola fyzboje avšak proběhla československy, aby se umožnilo zapojení i divákům (v rámci otázek), kteří nebyli v angličtině tak silní. Úlohou prezentovanou slovenským vedoucím byla Water bombs, která byla hluboce propracovaná z hlediska experimentů - celkem byl alespoň tisíckrát upuštěn balonek v různých variantách pokusu.

Soutěžní část Fyzbojů vyhrál slovenský tým, ale jistě tato akce přinesla mnoho zkušeností všem zúčastněným.

Akce probíhala v rámci projektu Perun.

Příprava Nafty na regionální kolo TMF vrcholí

Ve dnech 1. -2. března se konalo prezenční setkání účastníků kurzu NAFTA a to opět na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Náplní byla intenzivní příprava na regionální kolo Turnaje mladých fyziků, které se bude konat v Praze dne 18. března a kterého se Nafťáci zúčastní ve složení: Jakub Skořepa (kapitán), Martin Kaschner, Dominik Krasula, Viktor Skoupý a Lukáš Vik.

Většina času se věnovala tréninku Fyzbojů – fyzikálních soubojů – během nichž Nafťáci prezentovali výsledky své celoroční práce. Za přítomnosti vedoucích kurzu – garantů – účastníci referovali o svých úlohách, vedli věcnou diskusi s prezentujícím a též shrnovali výsledky diskuse, to vše v angličtině. Ti, kteří právě nezastávali jednu ze tří pozic referent, oponent, recenzent, simulovali porotu. Po otázkách garantů a kolegů z týmu, kteří nenechali na prezentujících nit suchou (těžko na cvičišti…) přišlo bodování, krátké zhodnocení a již se připravoval další recenzent se svou úlohou. Během dne si také každý prokonzultoval úlohy, které řeší, s příslušným garantem.

„Je skvělé, jakých pokroků naši Nafťáci za posledního půl roku dosáhli!“, tak hodnotí setkání Karel Kolář, sám bývalý účastník a nyní hlavní organizátor kurzu.

V sobotu večer přednášel účastníkům o diferenciálním počtu garant Lukáš Timko, jinak student prvního ročníku MFF UK. Setkání skončilo v neděli v brzkých odpoledních hodinách a účastníci se vypravili domů – někdy i stovky kilometrů daleko.

Do regionálního kola zbývá již jen pár dní, což znamená upravit poslední detaily v prezentacích, zopakovat si ta správná anglická slovíčka, která v diskusi u vaší úlohy určitě zazní, domluvit se na posledních detailech taktiky při ostrém Fyzboji a v neposlední řadě příprava nervů a sebevědomí, které jistě bude potřeba. Držme tedy Nafťákům palce, protože do celostátního kola, které se koná 9. -11. 4. V Chebu, postupuje jen jeden!

Za garanty NFT
Ota Kunt

Prezenční setkání Nafty 7. - 8. 12. 2013

První prosincový víkend (7. - 8.) se konalo další prezenční setkání účastníků kurzu Na Fyziku v Týmu (NAFTA). Jen krátce - NAFTA je Talneťácký kurz, jehož hlavní náplní je řešení problémů soutěže Turnaj Mladých Fyziků. Soubor sedmnácti úloh vyhlášených pro tento ročník lze nalézt zde. Náplní tohoto setkání byly především výstupy účastníků, kteří prezentovali postup učiněný při řešení úloh od setkání minulého. Součástí setkání byly též cvičné „fyzboje“ (fyzikální souboje), a to v podání garantů i účastníků. Garanti, sami většinou bývalí účastníci NAFTy, oprášili některé své staré prezentace a ukazovali, jak takový ostrý fyzboj vypadá. Jelikož samotný TMF probíhá v angličtině, proběhl v angličtině i jeden z ukázkových fyzbojů. Aby však nezůstalo jen u ukázek, cvičné fyzboje si vyzkoušeli i sami účastníci – Pavel Kůs prezentoval úlohu č. 2, Hologram a Martin Kaschner úlohu č. 7, Pot-in-pot refrigerator. Pozici oponenta i recenzenta zastali jejich kolegové z týmu. Zkušenosti z takovýchto prezentací se jistě zúročí při ostrých „fyzbojích“ – fyzikálních soubojích – v regionálním kole TMF, které se koná v březnu. Mimo prezentací jsou takováto setkání i příležitostí ke konzultacím tváří v tvář či měření s pomocí příslušného garanta.

Vítaným zpestřením programu byla přednáška garantky Dominiky Kalasové a garanta Lukáše Ledviny, kteří si připravili přednášku o diferenciálním počtu. Jak bylo řečeno výše, samotný TMF probíhá v angličtině, je tedy dobré připravovat se i na tento aspekt soutěže. Radka Havlíčková, organizátorka z centrálního týmu Talnetu a psycholožka, si proto pro účastníky setkání připravila komunikační hry v angličtině. Jistě i toto bylo přínosem pro všechny zúčastněné.

Příprava však tímto setkáním nekončí, možná právě naopak. Dalším důležitým termínem, který nafťáky čeká, je odeslání zpracovaných výzkumných zpráv ke každé úloze. Příští setkání proběhne v rámci Zimního soustředění Talnetu ve dnech 23. – 26. ledna.

Za garanty NFT
Ota Kunt

Report z Úvodního soustředění kurzu Na fyziku v týmu

Úvodní soustředění kurzu Nafta

Ve dnech 27.9. až 29.9. se v prostorách objektu Těžkých laboratoří Matematicko-fyzikální fakulty UK konalo Úvodní soustředění kurzu Na fyziku v týmu. Toto soustředění bylo první z prezenčních setkání, kterých bude v tomto ročníku kurzu ještě několik. Bylo vítanou příležitostí jak pro účastníky, tak pro organizátory, kteří se jinak potkávají pouze v internetovém prostředí určeném pro komunikaci a práci v kurzu. Ačkoliv bude Nafta, na rozdíl od ostatních Talneťáckých kurzů používajících prostředí LearningSpace, pracovat v prostředí Liferay, které jistě v mnohém usnadní komunikaci i práci v kurzu, jsou takováto setkání velkým přínosem. Účastníci se poznali nejen mezi sebou, ale poznali i organizátory, se kterými budou celý další rok pracovat.

Mimo seznamovacích her a dalších veselých aktivit (večerní hraní společenských her, vycházka po vltavském pobřeží) proběhlo i školení k práci v internetovém prostředí Liferay a prostředí ACP, ve kterém se budou účastníci setkávat s organizátory online, a využívat tak co nejlépe možností internetu pro komunikaci v reálném čase.

Největší část soustředění však byla věnována úvodům k jednotlivým úlohám Turnaje mladých fyziků, které přednášeli tzv. garanti jednotlivých úloh a následná diskuse s účastníky. Snad vše půjde dobře a Talnet bude moci na jaře vyslat pětičlenné družstvo do regionálního kola Turnaje. K tomu je však ještě cesta dlouhá – je potřeba úlohy řádně zanalyzovat, prodiskutovat, navrhnout hypotézy, sestavit a provést experimenty, sepsat výzkumné zprávy, vytvořit prezentace... Účastníci získali o těchto dalších fázích kurzu lepší představu v neděli, kdy Lukáš Timko, Ján Pulmann, Karel Kolář a Ota Kunt předvedli tzv. fyzboj, fyzikální souboj dvou týmů, který TMF používá.

Celé soustředění s námi též absolvovala Radka Havlíčková, která bedlivě pozorovala prezentační dovednosti účastníků a bude nám letos v pomáhat v tomto směru. V rámci přípravy na další fáze TMF si účastníci poslechli její prezentaci o prezentování a zamysleli se, zda splňují vše řečené. I zkušení Nafťáci-organizátoři si jistě po shlédnutí prezentace uvědomili, že mají stále co zlepšovat.

Další setkání určené přímo pro kurz proběhne 7. - 8. prosince. Do té doby nás čeká mnoho práce, ale i zábavy a potěšení z objevovaného a také Úvodní soustředění Turnaje mladých fyziků, na jehož organizaci se budou podílet jak garanti kurzu, tak členové celostátní komise TMF.

Za garanty NFT
Ota Kunt, 29. 9. 2013

 

Úvodní soustředění kurzu Na fyziku v týmu

Připravujeme pro vás Úvodní soustředění ke kurzu Na fyziku v týmu, které bude probíhat 27. - 29. 9. 2013. Bude tedy o týden dříve než Úvodní soustředění ostatních kurzů Talnetu. 

Přihlašování na soustředění končí již 20. 9., což je dříve než přihlašování do kurzu - pozor na to!

Tak neváhejte a přihlašte se do kurzu i na soustředění.

Podrobnosti o Úvodním soustředění Nafty

Podrobnosti o Úvodním soustředění Talnetu (pro ostatní kurzy)

Noví organizátoři v Naftě

Na příští rok se na vás těší noví organizátoři (garanti) kurzu Na fyziku v týmu, a to Ota Kunt a Lukáš Timko, kteří se kurzu v minulých letech účastnili a kteří právě jdou do prvního ročníku na vysokou školu, a Lukáš Ledvina a Ján Pulmann, kteří již mají mnohé zkušenosti se zrádnými fyzikálními úlohami například z organizace Fyzikálního korespondenčního semináře.

Na druhou stranu nás také někdo, bohužel, opouští. Z garantů odchází Lukáš Kripner (takže jsme vlastně rozměnili jednoho Lukáše za dva) a pak skoro odchází také náš leader - Vlasta Štěpánová, která se už jen příležitostně mihne. Po ní přebírám organizaci já, takže dotazy na kurz můžete psát přímo mě.

Karel Kolář
karel.kolartalnet.cz

První prezenční setkání kurzu NFT

První prezenční setkání kurzu NFT - první schůzka po úvodním soustředění - se konala v neděli 11. listopadu v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK. Cílem bylo prokonzultovat pokroky za posledních několik týdnů a ujasnit si další směřování v řešení úloh.

Na úvod zaznělo několik organizační a informačních vět a po nich... Ano, konečně fyzika! První na řadu přišla úloha Water rise, především po experimentální stránce. Využili jsme přítomnosti sond na měření koncentrace oxidu uhličitého a tlaku vzduchu a snažili jsme se navrhnout a následně i provést experiment, jak tyto veličiny změřit. Celé provedení bylo ztíženo faktem, že jsme neměli žádné hadičky, které by přepouštění plynu ulehčili. Konkrétní provedení si necháme jako konstrukční tajemství, ale vězte, že i jednoduchou metodou jsme získali až překvapivě výrazné hodnoty. Paralelně s tím probíhalo řešení problému Soliton, jednak tedy dokončování simulace, ale konečně také sestavení prototypu, kde jsme jev pozorovali. Pro měření bude muset aparatura doznat ještě značného zlepšení, nyní však víme, že se jedná o jeden ze skutečně pozorovatelných efektů. Samozřejmě zkrátka nepřišly ani další úlohy a například vysvětlování práce s potřebným software, ale u žádného z toho jsme si neužili tolik zábavy,
jako u prvních dvou jmenovaných experimentů.

Schůzka určitě splnila svůj cíl - probrali jsme doposud dosažené výsledky a vysvětlili jsme si, jak dále směřovat. Pokud zápal do práce přetrvá, jistě dosáhneme úspěchů!

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 37.
Položek na stránku 10
  4