Aktuality Aktuality

Položky se štítkem fyzika.

Fyziklání online - týmová fyzikální soutěž

Baví vás fyzika? Rádi soutěžíte v týmu? Máte rádi jednorázové soutěže?

Tak právě pro vás je soutěž, kterou pořádá Fyzikální korespondenční seminář MFF UK - a to Fyziklání online.

Týmy mohou být až pětičlenné, řešíte tři hodiny z pohodlí domova (nebo prostě tam, kde budete chtít být - můžete mít i části týmu na různých místech) a můžete i něco vyhrát.

Tak neváhejte a registrujte se! Samotná soutěž se koná 2. 12. 2015 od 17 do 20 hodin středoevropského zimního času. Účastnit se mohou i vaši učitelé (pro starší než středoškoláky má soutěž speciální kategorii a pro středoškoláky z ČR/SR dokonce 3).

FYKOSí Fyziklání - týmová fyzikální soutěž

Baví vás fyzika? Máte rádi týmové soutěže? Neváhejte a poskládejte až pětičlenný tým na FYKOSí Fyziklání!

Na začátku dostanete několik příkladů do týmu, za vyřešené příklady dostáváte body a další příklady. Tým, který získá nejvíce bodů za tři hodiny soutěže, zvítězí. Na několik nejlepších týmů v každé kategorii čekají knížky a hry a navíc najlepší tým získá sladkou odměnu.

Akce se koná 12. 2. 2015 v Praze. Je možnost zajištění ubytování v hostelu noc před akcí pro nepražáky. Pokud sám na své škole nesložíš celý tým, můžeš se spojit s kamarády z jiné školy (v jednom týmu mohou být účastníci maximálně ze dvou škol).

Registrace je na stránkách akce - hlaste se co nejdřív!

Kompletní pravidla a další informace najdeš na www.fyziklani.cz
 

FYKOSí Fyziklání připravují organizátoři FYKOSu. Soutěž je zaštiťuje ÚTF, KDF a ÚČJF MFF UK. Soutěž vyhlašuje MFF UK. Spoluvyhlašovatelem je MŠMT.

Přátelské fyzboje

Letošní ročník kurzu Na fyziku v týmu byl završen Přátelskými fyzboji, které se konaly 28. - 29. května na půdě Gymnázia Christiana Dopplera. Jedná se o akci, na které se utkají jedny z nejlepších týmů České a Slovenské republiky v soutěži velice podobné Turnaji mladých fyziků (dále TMF), jehož úlohy se prezentují i zde. Přátelské fyzboje jsou tak možností ještě jednou ukázat úlohy, na kterých týmy po celý školní rok pracovali a současně příležitost pro učitele se seznámit s tím, jak Turnaj mladých fyziků probíhá a to v rámci paralelně probíhajícího semináře.

Stanuly proti sobě tým ze Slovenska, z většiny tvořený Gymnáziem Jura Hronca, které ve svém národním kole TMF vyhrálo, a tým Gymnázia Christiana Dopplera (dále GCHD), které v českém národním kole TMF skončilo na druhém místě. Bohužel se nepodařilo sestavit celý tým Talnetu a proto se tým ze Slovenska a tým GCHD střídaly v prezentaci a oponentuře a tým Talnet připravoval ve všech kolech review.
K vidění bylo mnoho zajímavých úloh. Nejlépe hodnocenou prezentací byla Freezing droplets. Úloha je o tom, že pokud necháme kapku vody rychle zmrznout na velice chladném povrchu (alespoň zhruba -20°C), pak zamrzne do tvaru, který má na vrchu špičku.

Soutěžní část přátelských fyzbojů sice probíhala v angličtině. Dvě exhibiční kola fyzboje avšak proběhla československy, aby se umožnilo zapojení i divákům (v rámci otázek), kteří nebyli v angličtině tak silní. Úlohou prezentovanou slovenským vedoucím byla Water bombs, která byla hluboce propracovaná z hlediska experimentů - celkem byl alespoň tisíckrát upuštěn balonek v různých variantách pokusu.

Soutěžní část Fyzbojů vyhrál slovenský tým, ale jistě tato akce přinesla mnoho zkušeností všem zúčastněným.

Akce probíhala v rámci projektu Perun.

Příprava Nafty na regionální kolo TMF vrcholí

Ve dnech 1. -2. března se konalo prezenční setkání účastníků kurzu NAFTA a to opět na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Náplní byla intenzivní příprava na regionální kolo Turnaje mladých fyziků, které se bude konat v Praze dne 18. března a kterého se Nafťáci zúčastní ve složení: Jakub Skořepa (kapitán), Martin Kaschner, Dominik Krasula, Viktor Skoupý a Lukáš Vik.

Většina času se věnovala tréninku Fyzbojů – fyzikálních soubojů – během nichž Nafťáci prezentovali výsledky své celoroční práce. Za přítomnosti vedoucích kurzu – garantů – účastníci referovali o svých úlohách, vedli věcnou diskusi s prezentujícím a též shrnovali výsledky diskuse, to vše v angličtině. Ti, kteří právě nezastávali jednu ze tří pozic referent, oponent, recenzent, simulovali porotu. Po otázkách garantů a kolegů z týmu, kteří nenechali na prezentujících nit suchou (těžko na cvičišti…) přišlo bodování, krátké zhodnocení a již se připravoval další recenzent se svou úlohou. Během dne si také každý prokonzultoval úlohy, které řeší, s příslušným garantem.

„Je skvělé, jakých pokroků naši Nafťáci za posledního půl roku dosáhli!“, tak hodnotí setkání Karel Kolář, sám bývalý účastník a nyní hlavní organizátor kurzu.

V sobotu večer přednášel účastníkům o diferenciálním počtu garant Lukáš Timko, jinak student prvního ročníku MFF UK. Setkání skončilo v neděli v brzkých odpoledních hodinách a účastníci se vypravili domů – někdy i stovky kilometrů daleko.

Do regionálního kola zbývá již jen pár dní, což znamená upravit poslední detaily v prezentacích, zopakovat si ta správná anglická slovíčka, která v diskusi u vaší úlohy určitě zazní, domluvit se na posledních detailech taktiky při ostrém Fyzboji a v neposlední řadě příprava nervů a sebevědomí, které jistě bude potřeba. Držme tedy Nafťákům palce, protože do celostátního kola, které se koná 9. -11. 4. V Chebu, postupuje jen jeden!

Za garanty NFT
Ota Kunt

FYKOSí Fyziklání - 8. ročník

Baví vás fyzika? Máte rádi týmové soutěže? Neváhejte a poskládejte až pětičlenný tým na FYKOSí Fyziklání!

Za vyřešené příklady dostáváte body a další příklady. Tým, který získá nejvíce bodů za tři hodiny soutěže, zvítězí.

Akce se koná 14. 2. 2014 v Praze. Je možnost zajištění ubytování v hostelu noc před akcí pro nepražáky. Registrace je na stránkách akce do 9. 2. 2014, ale hlaste se co nejdřív! Na stránkách najdeš i podrobná pravidla a další informace.

Pokud sám na své škole nesložíš celý tým, můžeš se spojit s kamarády z jiné školy (v jednom týmu mohou být účastníci maximálně ze dvou škol).

Akci pořádá Fyzikální korespondenční seminář Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S případnými dotazy se obracejte na fyziklaniZAVINÁČfykos.cz

Prezenční setkání Nafty 7. - 8. 12. 2013

První prosincový víkend (7. - 8.) se konalo další prezenční setkání účastníků kurzu Na Fyziku v Týmu (NAFTA). Jen krátce - NAFTA je Talneťácký kurz, jehož hlavní náplní je řešení problémů soutěže Turnaj Mladých Fyziků. Soubor sedmnácti úloh vyhlášených pro tento ročník lze nalézt zde. Náplní tohoto setkání byly především výstupy účastníků, kteří prezentovali postup učiněný při řešení úloh od setkání minulého. Součástí setkání byly též cvičné „fyzboje“ (fyzikální souboje), a to v podání garantů i účastníků. Garanti, sami většinou bývalí účastníci NAFTy, oprášili některé své staré prezentace a ukazovali, jak takový ostrý fyzboj vypadá. Jelikož samotný TMF probíhá v angličtině, proběhl v angličtině i jeden z ukázkových fyzbojů. Aby však nezůstalo jen u ukázek, cvičné fyzboje si vyzkoušeli i sami účastníci – Pavel Kůs prezentoval úlohu č. 2, Hologram a Martin Kaschner úlohu č. 7, Pot-in-pot refrigerator. Pozici oponenta i recenzenta zastali jejich kolegové z týmu. Zkušenosti z takovýchto prezentací se jistě zúročí při ostrých „fyzbojích“ – fyzikálních soubojích – v regionálním kole TMF, které se koná v březnu. Mimo prezentací jsou takováto setkání i příležitostí ke konzultacím tváří v tvář či měření s pomocí příslušného garanta.

Vítaným zpestřením programu byla přednáška garantky Dominiky Kalasové a garanta Lukáše Ledviny, kteří si připravili přednášku o diferenciálním počtu. Jak bylo řečeno výše, samotný TMF probíhá v angličtině, je tedy dobré připravovat se i na tento aspekt soutěže. Radka Havlíčková, organizátorka z centrálního týmu Talnetu a psycholožka, si proto pro účastníky setkání připravila komunikační hry v angličtině. Jistě i toto bylo přínosem pro všechny zúčastněné.

Příprava však tímto setkáním nekončí, možná právě naopak. Dalším důležitým termínem, který nafťáky čeká, je odeslání zpracovaných výzkumných zpráv ke každé úloze. Příští setkání proběhne v rámci Zimního soustředění Talnetu ve dnech 23. – 26. ledna.

Za garanty NFT
Ota Kunt

Fyziklání online 2013

Zveme vás na akci, kterou pořádají organizátoři FYKOSu - Fyziklání online!

Jedná se o týmovou fyzikální soutěž, která probíhá na internetu. Primárně je určená pro nadané středoškoláky (ti mají 3 kategorie), ale může se jí zúčastnit kdokoliv (třeba i vysokoškoláci, učitelé, lidé, co je baví fyzika ale už nestudují...) v otevřené kategorii. Soutěž bude probíhat na jejích stránkách 5. 12. 2013 od 17:00 do 20:00. Můžete i vyhrát hodnotné ceny a hlavně - nehynoucí slávu ;). Registrovat se je třeba alespoň den předem.

Za organizátory FYKOSu i Talnetu vás k účasti na akci zve
Karel

Pozvánka na FYKOSí Fyziklání

Spřátelený Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS) vás zve na další ročník týmové soutěže FYKOSí Fyziklání. Jedná se o fyzikální soutěž v řešení příkladů. Probíhat bude 15. 2. 2013 v Praze v budovách Matematicko-fyzikální fakulty UK. Soutěžit se bude letos poprvé ve třech kategoriích. Nejlepší týmy čeká jak nehynoucí sláva, tak i hmotné ceny!

Podrobná pravidla a přihlašování na soutěže najdete na stránce http://fyziklani.cz

Přihlašovat se můžete nejpozději do 8. 2. 2013. Dotazy k soutěži můžete psát na fyziklaniZAVINÁČfykos.cz

První prezenční setkání kurzu NFT

První prezenční setkání kurzu NFT - první schůzka po úvodním soustředění - se konala v neděli 11. listopadu v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK. Cílem bylo prokonzultovat pokroky za posledních několik týdnů a ujasnit si další směřování v řešení úloh.

Na úvod zaznělo několik organizační a informačních vět a po nich... Ano, konečně fyzika! První na řadu přišla úloha Water rise, především po experimentální stránce. Využili jsme přítomnosti sond na měření koncentrace oxidu uhličitého a tlaku vzduchu a snažili jsme se navrhnout a následně i provést experiment, jak tyto veličiny změřit. Celé provedení bylo ztíženo faktem, že jsme neměli žádné hadičky, které by přepouštění plynu ulehčili. Konkrétní provedení si necháme jako konstrukční tajemství, ale vězte, že i jednoduchou metodou jsme získali až překvapivě výrazné hodnoty. Paralelně s tím probíhalo řešení problému Soliton, jednak tedy dokončování simulace, ale konečně také sestavení prototypu, kde jsme jev pozorovali. Pro měření bude muset aparatura doznat ještě značného zlepšení, nyní však víme, že se jedná o jeden ze skutečně pozorovatelných efektů. Samozřejmě zkrátka nepřišly ani další úlohy a například vysvětlování práce s potřebným software, ale u žádného z toho jsme si neužili tolik zábavy,
jako u prvních dvou jmenovaných experimentů.

Schůzka určitě splnila svůj cíl - probrali jsme doposud dosažené výsledky a vysvětlili jsme si, jak dále směřovat. Pokud zápal do práce přetrvá, jistě dosáhneme úspěchů!

Pozvánka na fyziklání online

Fyzikální korespondenční seminář všechny zve k účasti v internetové týmové mezinárodní fyzikální soutěži Fyziklání online.

Soutěž se uskuteční 6. 12. 2012 od 17:00 do 20:00. Soutěže se mohou zúčastnit týmy po až pěti členech. Týmy mohou být složené libovolně, ale primárně je soutěž pořádaná pro středoškoláky (více cen se tedy bude rozdávat právě středoškolákům). Soutěž bude možné řešit jak v češtině, tak v angličtině - můžete o ní tedy říci svým zahraničním kamarádům.

Přihlašovat se můžete nejpozději do 5. 12. 2012 do 22:00, ale organizátoři budou tím radši, čím dříve se přihlásíte, aby mohli počítat při zajišťování technického zázemí s odpovídajícím počtem týmů.

Přihlášku a další informace najdete na adrese http://online.fyziklani.cz/. Na těchto stránkách se bude odehrávat i samotná soutěž. V případě, že byste měli nějaký dotaz na organizátory, neváhejte napsat na online[zavináč/fyziklani.cz!

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 12.
Položek na stránku 10
  2