Aktuality Aktuality

Položky se štítkem exkurze.

Otevřena první jarní T-exkurze

Na první T-exkurzi se již můžete přihlásit. Další připravujeme a budeme postupně zveřejňovat v téže sekci.

Talnet otevírá registrace do jarních T-exkurzí

Připraveny jsou čtyři osvědčené T-exkurze:

Výroba fotovoltaického článku

Geologická procházka po pražských plážích

Experimenty - cesta k poznání chemie

Covají se lépe než my? - etologie zvířat

Anotace a přihlášku najdete na http://www.talnet.cz/t-exkurze-jaro-2015

Nabídka T-exkurzí pro podzim a zimu 2014

Talnet rozšířil nabídku svých T-exkurzí zejména o příležitosti vyplývající ze spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc. Zde se mají Talneťáci možnost podívat na špičková výzkumná pracoviště a vyzkoušet si jak se pracuje na výzkumu využitelnosti nanotechnologií - na Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, nebo zjistit, jaké jsou novinky výzkumu boje s rakovinou na Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Další letošní novinkou je antropologická T-exkurze Sběratelé kostí v reálu. V nabídce je též loňská úspěšná Kybernetika na ČVUT nebo stálice mezi T-exkurzemi Chemické experimenty - cesta k poznání chemie. Úplnou nabídku T-exkurzí naleznete na http://www.talnet.cz/podzim-2014

Školy a další kolektivy též upozorňujeme na možnost uspořádání vybraných T-exkurzí právě pro ně. Podrobnosti na http://www.talnet.cz/nabidka-t-exkurzi-pro-skoly-a-kolektivy

Nabídka T-exkurzí jaro 2014

Talnet otevírá nabídku T-exkurzí na jaro 2014. V dubnu nabízíme osvědčené Experimenty k poznání chemie, dále procházku po pražských plážích a návštěvu nanotechnolobické laboratoře. Více na http://www.talnet.cz/jaro-2014

Nabídka T-exkurzí pro podzim a zimu 2013 - 2014

Je možné se přihlašovat do T-exkurzí, které proběhnou na podzim a v zimě 2013 - 2014.

Tentokrát se můžete podívat do kybernetických laboratoří ČVUT v Praze, vyrobit si fotovoltaický článek, zaexperimentovat si s chemickými látkami, zúčastnit se sčítání ptačích populací, zjistit, jak se chovají zvířata v pražské ZOO nebo se dozvědět něco o nanotechnologiích.

Úplná nabídka je na http://www.talnet.cz/podzim-2013

Přihlášku najdete na stránce Jak se přihlásit

Je zobrazeno 5 položek.