Aktuality Aktuality

Položky se štítkem akce pro veřejnost.

Kosmonautika 21. století skrze starty raket

Studentská online přednáška 2. 6. od 18:00 na Google Meet

Chcete se dozvědět něco o historii letů do vesmíru a rádi sledujete starty raket? V této přednášce obojí spojíme! Komentováním důležitých startů raket společně zmapujeme kosmonautiku ve 21. století. Pokud už historii kosmonautiky znáte, tak bude jistě zajímavé znovu se podívat na slavné starty, a pokud neznáte, tak ji poznáte!

Přednášet bude Talneťák Martin Švanda.

Termín: 2. 6. 2020

Začátek setkání: 18:00

Místnost pro setkání: http://meet.google.com/mwp-wbpx-ywn

Instruktážní video, jak se připojit do Google Meet: https://www.youtube.com/watch?v=T1EHR-kEOJE

Historie kosmonautiky skrze starty raket

Studentská online přednáška 29. 4. od 20:00 na Google Meet (odkaz níže)

Chcete se dozvědět něco o historii letů do vesmíru a rádi sledujete starty raket? V této přednášce obojí spojíme! Komentováním důležitých startů raket společně zmapujeme dějiny kosmonautiky. Pokud už historii znáte, tak bude jistě zajímavé znovu se podívat na slavné starty, a pokud neznáte, tak ji poznáte!

Přednášet bude Talneťák Martin Švanda.

Termín: 29. 4. 2020

Začátek setkání: 20:00

Místnost pro setkání: http://meet.google.com/mwp-wbpx-ywn

Instruktážní video, jak se připojit do Google Meet: https://www.youtube.com/watch?v=T1EHR-kEOJE

Fyzboje, tentokrát přátelské

Středoškoláci milující fyziku letos nemuseli lenošit ani po skončení ročníku náročného Turnaje mladých fyziků. 9. a 10. června se tři družstva sešla na pražském Gymnáziu Christiana Dopplera k přátelskému utkání v tzv. fyzbojích, které pořádal Talnet. Krom domácích „dopplerů“ přijeli své badatelské dovednosti poměřit žáci z týmu Talnetu z kurzu NAFTA a slovenský tým, složený ze zástupců Fyzikálního korespondenčního semináře a Gymnázia J. Hronca.

V turnaji žáci podle komplexních pravidel debatují nad otevřenými badatelskými úlohami, na kterých pracovali během roku. Na místě ve fyzboji vždy jeden tým prezentuje své řešení úlohy, druhý tým oponuje a třetí shrnuje výsledky odborné debaty.

 

V našich přátelských fyzbojích byla takto předvedena např. úloha k polarizaci světla, která je inspirována legendou, jak Vikingové navigovali pomocí světla na obloze a krystalů turmalínů. Úloha se během setkání objevila hned dvakrát, měli jsme tedy možnost vidět dva různé přístupy. Jeden z týmů řešil úlohu pouze experimentálně, lidským okem. Druhý přístup byl již propracovanější, včetně měření světelné intenzity na horizontu okolo pozorovatele. Oba řešitelské týmy však došly k závěru, že legendární metoda není vhodná pro zatažené počasí. V turnaji studenti předvedli i řešení řady dalších komplikovaných úloh, za všechny uveďme ještě studium tzv. domino efektu v případě, že jednotlivé dílky domina mají vzestupnou velikost. Studenti zkoumali, za jakých podmínek dílky domina shodí jeden druhý a jak se při tomto efektu přenáší energie.

Pokud si mladé fyziky představujete jako převážně mužskou skupinu, nejste daleko od pravdy. Ovšem jediné dvě soutěžící dámy obě uspěly při hodnocení individuálních výkonů v turnaji. Byly jimi kapitánka dopplerovského týmu Tereza Kroupová a kapitánka týmu Talnetu, Dominika Kalasová. Důležité jsou však především výsledky týmů jako celku. Zvítězila slovenská reprezentace. Pouze o jediný bod za nimi dopadl tým Talnetu a domácí „doppleři“ tentokrát odešli s bronzem.

Výrazným rysem neformálního turnaje byla velmi aktivní šestičlenná porota, v čele se slovenským trenérem Tomášem Bzduškem. Porotci nejen pokládali mnoho dotazů v části k tomu určené, byli také ochotni se studenty diskutovat o důvodech svého bodového hodnocení a navrhovat jim, jak úlohy mohli lépe fyzikálně uchopit. Za organizátory přátelského utkání toto velmi oceňujeme a těšíme se, že podobný angažovaný styl rozhodcování bude stále častěji k vidění i v samotném Turnaji mladých fyziků.

TALNET NA INTERNETU


Ptejte se na vzdělávání nadaných, na způsob práce v Talnetu, vyzkoušejte odbornost instruktorů! Talnet na internetu

Talnet se představí v Informačním centru

Od středy 17.3. do začátku dubna 2010 bude v prostorách Národního informačního centra pro mládež v Praze, Na Poříčí 4 k vidění výstava o projektu Talnet. K vidění budou fotografie z aktivit Talnetu, připraveny budou také informační panely o kurzech a exkurzích Talnetu.

Kdo se z časových nebo jiných důvodů na výstavu nedostane a přesto by se rád něco více o Talnetu dozvěděl, může využít připravované akce Talnet na internetu. Ta se připravuje na 22. – 26.3. 2010 a bude probíhat kompletně online včetně rozhovorů s instruktory, studenty a dalšími hosty. Talnet těmito aktivitami chce upozornit, že s přicházejícím jarem se otevřou registrace do jarních T-exkurzí a do T-kurzů příštího talnetího roku.

Další informace a podrobnosti sledujte na tomto webu.

Je zobrazeno 5 položek.