Aktuality Aktuality

T-expedice Jarní aspekt
Rádi bychom vás pozvali na jedinečnou prezenční akci "Jarní aspekt", která se bude konat druhý dubnový víkend.
Přihlásit se můžete  ZDE
 
Jarní aspekt, termín 11. a 12.dubna 2015 (sobota, neděle)
On-line příprava: cca tři týdny před začátkem
"Jarní aspekt" navazuje na T-expedici Martagon 2014 v lokalitě PR Jezírka (Skryjská jezírka, Křivoklátsko). Na Jarní aspekt se můžete přihlásit i v případě, že jste na expedici Martagon nebyli.
Umožňuje nám zaměřit se na druhy rostlin, které byly v srpnovém termínu T-expedice 2014 dávno odkvetlé a již k nenalezení, zejména byliny náležící k jarnímu aspektu. Zásadní pro nás je ověřit výskyt druhu zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Tento druh náleží k tzv. jarnímu aspektu, tedy ke druhům jarních bylin, které vyrůstají a vykvétají před olistěním stromů. Nacházejí se obvykle v podrostu lesa, převážně listnatého lesa. Zapalice žluťuchovitá by v PR Jezírka měla mít své nejzápadnější místo výskytu v ČR, což je fytogeograficky velmi cenná informace a naším cílem je místo výskytu potvrdit. Dále se během exkurze zaměříme na zmapování dalších druhů jarního faktoru a dalších druhů vyskytujících se v časném jarním období a to ve smyslu inventarizačního průzkumu. Vzhledem k výstupům T-expedice srpen 2014 se pokusíme najít další přirozeně vyskytující se tisy (tis červený, Taxum baccatum), které zůstaly v létě našim očím skryty a to zejména vzhledem k hustě olistěnému okolnímu porostu v obtížně dostupném či neschůdném terénu. Nyní, v jarních měsících, bude olistění teprve v zárodku a viditelnost tisů tak bude větší na delší vzdálenost. Volba termínu tj. začátek resp. první dekáda dubna odpovídá běžnému výskytu zapalice žluťuchovité. Doufejme, že i vzhledem k mírnému průběhu zimy, bude tento termín správnou volbou. Je možné, že T-exkurze se zúčastní RNDr. Ondřej Bílek, autor diplomové práce z roku 2002 na základě geobotanického průzkumu z let 2000-2001, jehož cílem bylo zmapovat reálnou vegetaci území. Naše T-expedice Martagon v srpnu vycházela z této práce a se závěry seznamuje článek botanického badatelského týmu.
On-line příprava „Jarního aspektu" spočívá především ve zopakování základních faktů, týkajících se PR Jezírka včetně závěru z T-expedice Martagon 2014 a v teoretické přípravě týkající se rostlin jarního faktoru v obecnější šíři a následně pak se specializací na druh zapalice žluťuchovitá.
 
Pro účastníky bude zajištěno ubytování v Radnicích, strava a cesta z Prahy na lokalitu a zpět.
 
Těší se na vás expediční instruktoři Martina Röhlichová a Štěpán Peterka
peterka@nidv.cz; 722 967 630
Talnet otevírá registrace do jarních T-exkurzí

Připraveny jsou čtyři osvědčené T-exkurze:

Výroba fotovoltaického článku

Geologická procházka po pražských plážích

Experimenty - cesta k poznání chemie

Covají se lépe než my? - etologie zvířat

Anotace a přihlášku najdete na http://www.talnet.cz/t-exkurze-jaro-2015

Otevřeny registrace do kurzu ASURO

Talentcentrum NIDV nabízí žákům středních škol příležitost zúčastnit se jedinečné vzdělávací aktivity.
Jedná se o Základní kurz robotiky - robot ASURO (online kurz s workshopem), který vyvrcholí exkurzí do high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově, Německu (www.dlr.de).Aktivita je vhodná pro žáky středních škol, kteří mají zájem o technické obory a rádi cvičí technické myšlení. V průběhu kurzu si žáci osvojí sestavování elektronických zařízení, zásady vývoje software, techniky návrhu autonomních řídicích algoritmů, programování v jazyce C a programování jednočipových mikropočítačů ATMEL.

Aktivita pro nadané žáky se skládá
1) z online kurzu s prezenčním workshopem, kde se žáci pod vedením zkušených odborníků sestaví robota a naučí jej vykonávat zadané úlohy (konec února až červen);
2) z vícedenní zahraniční exkurze do high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově, Německu (www.dlr.de) (začátek června).

Kurz je složen z několika moderovaných úloh. Jejich témata jsou zvolena tak, aby na sebe navazovala a postupně studentům rozšiřovala jejich dovednosti. Pokud student v dané oblasti nemá žádné nebo jen velmi malé zkušenosti, bude zpracování úloh znamenat velmi intenzivní osvojování nových znalostí. Abychom zmírnili studijní zátěž, připravili jsme balíček materiálů pro samostatnou předběžnou přípravu s možností kontaktovat lektora, kterou každý student může dle svého uvážení před zahájením kurzu podstoupit. V průběhu předběžné přípravy a vypracování úloh probíhá komunikace s lektory, s koordinátorem a s ostatními studenty prostřednictvím online výukového prostředí.
Časová náročnost kurzu je závislá na úrovni zkušenosti žáků s programováním. Úlohy jsou zadávány na 14 dní.
Komunikační jazyk: čeština / angličtina
Účastníkům kurzu jsou hrazeny náklady na tréninkovou destičku, skládačku robota a zahraniční exkurzi (cestovné, ubytování a stravné).

Podmínkou účasti je zájem o obor, vysoká motivace a pracovní nasazení.

Počet míst na zahraniční exkurzi je omezen na 15 žáků.
Kritériem výběru bude zejména motivace žáka k účasti a aktivní účast v online kurzu, tj. úplnost a kvalita vypracovaných úloh.

Přihláška zde

Klíčové termíny - harmonogram:
Uzávěrka přihlášek: 9. 2. 2015
Zahájení online kurzu - přípravná část: 9. 2. 2015
Zahájení online kurzu - zadání úlohy: 9. 3. 2015
Společný workshop 28. 3. nebo 4. 4. 2015
Exkurze do DLR v Mnichově první týden v červnu 2015

Zakončení online kurzu 20. 6. 2015

Zahájeny druhé bloky T-kurzů

Zahajujeme druhé bloky online kurzů Talnetu. Do 2.2.2015 je možné se registrovat do těch T-kurzů, které to umožňují. Jejich seznam a informace o nich včetně možnosti studovat odděleně jeden z bloků jsou na http://www.talnet.cz/t-kurzy stejně jako přihláška a instrukce k ní. Účastníky prvních bloků prosíme, aby se hlásili v diskuzi ve společném prostředí kvůli lepší přehlednosti a nevyplňovali znovu přihlášku.

FYKOSí Fyziklání - týmová fyzikální soutěž

Baví vás fyzika? Máte rádi týmové soutěže? Neváhejte a poskládejte až pětičlenný tým na FYKOSí Fyziklání!

Na začátku dostanete několik příkladů do týmu, za vyřešené příklady dostáváte body a další příklady. Tým, který získá nejvíce bodů za tři hodiny soutěže, zvítězí. Na několik nejlepších týmů v každé kategorii čekají knížky a hry a navíc najlepší tým získá sladkou odměnu.

Akce se koná 12. 2. 2015 v Praze. Je možnost zajištění ubytování v hostelu noc před akcí pro nepražáky. Pokud sám na své škole nesložíš celý tým, můžeš se spojit s kamarády z jiné školy (v jednom týmu mohou být účastníci maximálně ze dvou škol).

Registrace je na stránkách akce - hlaste se co nejdřív!

Kompletní pravidla a další informace najdeš na www.fyziklani.cz
 

FYKOSí Fyziklání připravují organizátoři FYKOSu. Soutěž je zaštiťuje ÚTF, KDF a ÚČJF MFF UK. Soutěž vyhlašuje MFF UK. Spoluvyhlašovatelem je MŠMT.

Rozšířena nabídka T-exkurzí

Nově se objevuje pozvánka na Ornitologickou T-exkurzi, kdy se zapojíme do celosvětové akce sčítání zimujícího vodního ptactva a také historicky první historická T-exkurze ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, jejíž součástí bude novinka: edukativní role-play hra na téma Karibské krize. Pozvánky s odkazem na přihlášky najdete zde  .

Nabídka T-exkurzí pro podzim a zimu 2014

Talnet rozšířil nabídku svých T-exkurzí zejména o příležitosti vyplývající ze spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc. Zde se mají Talneťáci možnost podívat na špičková výzkumná pracoviště a vyzkoušet si jak se pracuje na výzkumu využitelnosti nanotechnologií - na Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, nebo zjistit, jaké jsou novinky výzkumu boje s rakovinou na Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Další letošní novinkou je antropologická T-exkurze Sběratelé kostí v reálu. V nabídce je též loňská úspěšná Kybernetika na ČVUT nebo stálice mezi T-exkurzemi Chemické experimenty - cesta k poznání chemie. Úplnou nabídku T-exkurzí naleznete na http://www.talnet.cz/podzim-2014

Školy a další kolektivy též upozorňujeme na možnost uspořádání vybraných T-exkurzí právě pro ně. Podrobnosti na http://www.talnet.cz/nabidka-t-exkurzi-pro-skoly-a-kolektivy

Proběhlo úvodní soustředění Talnetu

Na tradičním místě úvodních soustředění - v Poděbradech - se uskutečnilo další, otevírající ročník 2014 - 2015. V nové historii Talnetu se jednalo o nejvíce navštívené soustředění. Všech účastníků bylo 61.

Program se často dělil na různé skupiny podle zaměření: noví Talneťáci, garanti badatelských záměrů na T-expedici, instruktoři, atd. I přesto byla velká část programu společná. Jednalo se o představení všech účastníků, seznámení s tím, co Talnet připravil a dále připravuje za aktivity a velká odpolední týmová soutěž, která zajímavým způsobeb představila zúčastněné instruktory a obory Talnetu.

Významným bodem programu byl pak telemost s představiteli Univerzity Palackého v Olomouci, kteří pozvali Talneťáky na zajímavé T-exkurze a nabídli i další spolupráci. Oblíbeným bodem programu pak byly večerní deskové a společenské hry.

Noví i zkušení Talneťáci zahájili svůj Talnetí rok příjemným setkáním a již se těší na další, jak se ukázalo i v ohlasech na úvodní soustředění. Z hodnocení účastníků citujeme:

"Nejlépe strávený víkend za velmi dlouhou dobu."

"Nenudila jsem se ani chvíli a při tom, co jsem slyšela, se na tento školní rok těším o něco více než předtím."

"Bylo suprové! Pojedu na zimní soustředění a už se těším."

"Na úvodním soustředění se mi velmi líbilo. Na to jak bylo krátké z něho mám obrovské množství krásných vzpomínek a zážitků."

"Moc děkuju, že to děláte, protože je to fakt super a má to cenu :) Bez vás by to nebylo celé možné."

A další...

Prodloužení přihlašování do T-kurzů Talnetu 2014/15

Přihlašování do T-kurzů Talnetu 2014/15 bylo prodlouženo do 5. října 2014! Přihlásit se můžete zde

Talnet International 2014 klepe na dveře

Přes drobné zpoždění v přípravách Talnet International již byla spuštěná on-line příprava a těšíme se na samotné soustředění, které začne již tento pátek!

Je zobrazeno 71 - 80 položek z celkového počtu 281.
Položek na stránku 10
  29