Aktuality Aktuality

Talnet International 2014 klepe na dveře

Přes drobné zpoždění v přípravách Talnet International již byla spuštěná on-line příprava a těšíme se na samotné soustředění, které začne již tento pátek!

Talneťáci zpracovávají výsledky T-expedice

Poslední prázdninový týden se letos již podruhé vypravili badatelé z Talnetu zkoumat v oblasti Radnicka vybrané problémy. Letos došlo na astronomii, botaniku, entomologii, genealogii a IT sekce kromě dokumentace také vytvářela modely vybraných astronomických jevů.

Oproti loňsku se počet badatelů téměř ztrojnásobil a navíc se někteří z nich staly garanty, kteří připravovali a vedli badatelské záměry svých sekcí. Výzkum tak byl zcela v rukou účastníků a experti v každé sekci fungovali spíš jako konzultanti než jako vedoucí záměrů.

V současné době garanti zpracovávají výstupy jednotlivých sekcí, připravují se webové stránky a stříhá se video.Již nyní je však jasné podle ohlasů na místě a online vyhodnocení, že letošní T-expedice byla opět úspěšná. Snad i úspšnější než ta loňská.

Prodloužení přihlašování na Talnet International 2014

Prodlužujeme přihlašování na Talnet International 2014 - GENE-ETHICS (How to become super(fe)male?) do 3. 9. 2014! Takže pokud jste přes prázdniny neměli čas, tak teď máte jedinečnou příležitost se přihlásit!

Informace o akci jsou na http://talnet-international.funsite.cz/ stejně jako odkaz na přihlášku.

Dotazy můžete psát mě (karel.kolarZAVINÁČtalnet.cz) či Naty či Simče.

Otevřena registrace do nového ročníku

Online kurzy, díky kterým mohou účastníci komunikovat s experty v dané oblasti i s podobně zaměřenými účastníky, pro nadcházející školní rok otevírá projekt Talnet.

Online kurzy začínají 29.9.2014 a končí v květnu 2015. Díky přihlášení do kurzu se mohou Talneťáci účastnit i prezenčních soustředění, T-exkurzí na zajímavá pracoviště nebo do terénu a dalších aktivit podporujících odborný a osobnostní rozvoj. Jako obvykle nabízíme kromě osvědčených aktivit nějaké novinky. Úplnou nabídku T-kurzů najdete na stránce http://www.talnet.cz/t-kurzy. Přihlášku naleznete na http://www.talnet.cz/web/talnet/prihlaseni.

Nově mezi T-kurzy se objevuje Poznej sám sebe - aktivita určená všem, kdo se chtějí dostat do nadprůměru díky zvládnutí věcí jako vyrovnávání se se stresem, schopnost rozvrhnout si čas při řešení úloh apod.

Úvodní soustředění, které je dobrým vstupem do aktivit Talnetu se koná 26. - 28. 9. 2014. Informace naleznete na http://www.talnet.cz//uvodni-soustredeni-2014-informace .

Otevíráme další ročník kurzu NAFTA

Pro ročník 2014 - 2015 byla otevřena registrace do kurzu. Chcete-li se tedy zúčastnit bádáním na řešeními zajímavých úloh, fyzbojů, přípravy na prezentaci vlastních řešení a spolupráci v týmu, neváhejte se přihlásit na http://lac.troja.mff.cuni.cz/Shared/RegTalnet14-15.nsf/Registrace?OpenForm .

Nový ročník začíná soustředěním 26. - 28. 9.2014. Informace o něm na http://www.talnet.cz/uvodni-soustredeni-2014-informace

Kurzy se otevírají 1.10. 2014.

GENE-ETHICS = Mezinárodní aktivita Talnetu

Máte zájem o přírodní vědy? Chcete poznat spoustu nových přátel z různých států Evropy? Máte čas v září? Pokud jste odpověděli třikrát ano, Talnet International 2014 je tu právě pro Vás.

Po předchozích pozitivních zkušenostech se skupinka odrostlých Talnetáků rozhodla uspořádat, již pátý Talnet International. Akce se bude konat v České republice, převážně v obci Libá a částečně v Praze, od 19. do 28. září. Je určena pro zájemce o přírodní vědy ve věku 16 – 23 let. Těšit se můžete na výlety po Praze, západních Čechách, sportovní aktivity, hry, workshopy, týmové aktivity. Používaným jazykem bude angličtina. Akce bude financována z větší grantu Erasmus+, účastnický poplatek bude nižší než 900,- Kč, jízdné bude částečně proplaceno.

Pokud Vás nabídka zaujala, přihlásit se můžete na: http://1url.cz/BThW

OPRAVA: Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 3. 9. 2014

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na: natalie.friedova@gmail.com

Talnet připravuje T-expedici 2014

Téměř dvojnásobný počet badatelů oproti loňské expedici Tis 2013 se chystá vydat opět do Radnického regionu spolu s experty, aby bádali na nových tématech. Obory expedice jsou letos: historie, astronomie, botanika, entomologie, IT. Expedice startuje 24.8.2014.

Přednášky FYKOSu za podpory Talnetu začnou od října 2014

Na cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky pořádané Fyzikálním korespondenčním seminářem zve i Talnet.

Během pěti společných večerů se budou přednášející zabývat problémy klasické fyziky, stejnosměrným proudem, pohyby těles v planetárních soustavách, hydrostatikou a aerostatikou a zpracováním fyzikálních měření. Celý tento cyklus bude koncipován jako příprava pro všechny kategorie fyzikální olympiády.


Přednášky se konají v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Troji – V Holešovičkách 2, Praha 8.
Účastníci se sejdou v přízemí nízkopodlažního objektu T každý druhý čtvrtek v 18:10. Plánovaná délka je 60 –
90 minut a vše je samozřejmě zdarma. Pokud se však nemůžete zúčastnit osobně, sledujte přímý přenos
přednášek s možností klást dotazy, či se následně podívejte na záznam. Konkrétní informace, jak se k nám
dostat, či jak nás sledovat naleznete na webu http://fykos.cz/prednasky.

Plán přednášek je následující:

16. října: Od problémů klasické fyziky ke kvantové mechanice (Václav Bára)
Populární přednáška o problémech klasické fyziky, o významných experimentech vedoucích k zavedení
kvantové mechaniky a nástin samotné teorie. Zbyde-li čas, podíváme se na problém Schrödingerovy kočky.

30. října: Stejnosměrné obvody (Lukáš Ledvina)
Na přednášce vyjdeme z Ohmova zákona, odvodíme si základní vztahy pro sériové a paralelní spojování
odporů a ukážeme si aplikace Kirchhoffových zákonů. V závěru se budeme zabývat výhodami použití
Théveninovy věty či transformace z hvězdy na trojúhelník.

13. listopadu: Pohyby těles v planetární soustavě (Ivo Vinklárek)
Přednáška se bude týkat kinematiky a dynamiky planet v planetárních soustavách. Základním kamenem
přednášky budou Keplerovy zákony. Vysvětlíme si termín plošné rychlosti a prozkoumáme vztah mezi
časovou periodou pohybu a vzdáleností oběžnice. Na přednášce budou také probrány základní vlastnosti
kuželoseček.

27. listopadu: Hydrostatika a aerostatika (Ján Pulmann)
Zopakujeme si základní pojmy z hydrostatiky o tlaku a jeho působení. Přiblížíme si zajímavé pokusy
a pokusíme se podívat na nějakou netriviální aplikaci hydrostatiky s povrchovým napětím.

11. prosince: Zpracování měření (Miroslav Hanzelka)
Přednáška bude zahrnovat tato témata: systematika nejistot, zásady při uvádění chyb (hlavně správné
zaokrouhlení), základy matematické statistiky, teorie náhodných chyb, výpočet chyby nepřímého měření
(aplikace Gaussova vzorce), regrese metodou nejmenších čtverců (především lineární) a její chyba, zásady
zpracování grafů.

Záznam proběhlých přednášek z roku 2013 na http://www.talnet.cz/cafe-talnet

Případné změny viz http://fykos.cz/

Přátelské fyzboje

Letošní ročník kurzu Na fyziku v týmu byl završen Přátelskými fyzboji, které se konaly 28. - 29. května na půdě Gymnázia Christiana Dopplera. Jedná se o akci, na které se utkají jedny z nejlepších týmů České a Slovenské republiky v soutěži velice podobné Turnaji mladých fyziků (dále TMF), jehož úlohy se prezentují i zde. Přátelské fyzboje jsou tak možností ještě jednou ukázat úlohy, na kterých týmy po celý školní rok pracovali a současně příležitost pro učitele se seznámit s tím, jak Turnaj mladých fyziků probíhá a to v rámci paralelně probíhajícího semináře.

Stanuly proti sobě tým ze Slovenska, z většiny tvořený Gymnáziem Jura Hronca, které ve svém národním kole TMF vyhrálo, a tým Gymnázia Christiana Dopplera (dále GCHD), které v českém národním kole TMF skončilo na druhém místě. Bohužel se nepodařilo sestavit celý tým Talnetu a proto se tým ze Slovenska a tým GCHD střídaly v prezentaci a oponentuře a tým Talnet připravoval ve všech kolech review.
K vidění bylo mnoho zajímavých úloh. Nejlépe hodnocenou prezentací byla Freezing droplets. Úloha je o tom, že pokud necháme kapku vody rychle zmrznout na velice chladném povrchu (alespoň zhruba -20°C), pak zamrzne do tvaru, který má na vrchu špičku.

Soutěžní část přátelských fyzbojů sice probíhala v angličtině. Dvě exhibiční kola fyzboje avšak proběhla československy, aby se umožnilo zapojení i divákům (v rámci otázek), kteří nebyli v angličtině tak silní. Úlohou prezentovanou slovenským vedoucím byla Water bombs, která byla hluboce propracovaná z hlediska experimentů - celkem byl alespoň tisíckrát upuštěn balonek v různých variantách pokusu.

Soutěžní část Fyzbojů vyhrál slovenský tým, ale jistě tato akce přinesla mnoho zkušeností všem zúčastněným.

Akce probíhala v rámci projektu Perun.

Obhajujeme seminární práce

T tomto období aktivita Talnetu nekončí - i když to tak navenek může vypadat. Právě naopak: právě probíhají online obhajoby seminárních prací. Tentokrát jich bylo přihlášeno v jarním pololetí 20. Dalších 21 jich bylo obhájeno v podzimním pololetí. V kurzu T-expedice příprava pak proběhla představení badatelských záměrů, které jsou výchozími materiály pro prezenční část T-expedice.

Témata obhajovaných seminárních prací:

Růst rostlin a jejich ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
Posouvání grafu
Měření hodnoty pH v různých typech vody
Bezpečnostní značení chemikálií
Odsolování mořské vody
Homo erectus
Děkuji, tohle nejím
Povrch listů stromu
Srpkovitá Anémie
Využití molekulárně genetických metod v kriminalistice
Barvoslepost
Animace na sport - gymnastiku
Magnetic brakes
Hystereze čokolády
Kroucení lana
Olejové hvězdy
Hologram
Brownův pohyb a měření koeficientu difúze
Rubber motor
Candle power plant
Je zobrazeno 61 - 70 položek z celkového počtu 262.
Položek na stránku 10
  27