Aktuality Aktuality

Proběhlo úvodní soustředění Talnetu

Na tradičním místě úvodních soustředění - v Poděbradech - se uskutečnilo další, otevírající ročník 2014 - 2015. V nové historii Talnetu se jednalo o nejvíce navštívené soustředění. Všech účastníků bylo 61.

Program se často dělil na různé skupiny podle zaměření: noví Talneťáci, garanti badatelských záměrů na T-expedici, instruktoři, atd. I přesto byla velká část programu společná. Jednalo se o představení všech účastníků, seznámení s tím, co Talnet připravil a dále připravuje za aktivity a velká odpolední týmová soutěž, která zajímavým způsobeb představila zúčastněné instruktory a obory Talnetu.

Významným bodem programu byl pak telemost s představiteli Univerzity Palackého v Olomouci, kteří pozvali Talneťáky na zajímavé T-exkurze a nabídli i další spolupráci. Oblíbeným bodem programu pak byly večerní deskové a společenské hry.

Noví i zkušení Talneťáci zahájili svůj Talnetí rok příjemným setkáním a již se těší na další, jak se ukázalo i v ohlasech na úvodní soustředění. Z hodnocení účastníků citujeme:

"Nejlépe strávený víkend za velmi dlouhou dobu."

"Nenudila jsem se ani chvíli a při tom, co jsem slyšela, se na tento školní rok těším o něco více než předtím."

"Bylo suprové! Pojedu na zimní soustředění a už se těším."

"Na úvodním soustředění se mi velmi líbilo. Na to jak bylo krátké z něho mám obrovské množství krásných vzpomínek a zážitků."

"Moc děkuju, že to děláte, protože je to fakt super a má to cenu :) Bez vás by to nebylo celé možné."

A další...

Prodloužení přihlašování do T-kurzů Talnetu 2014/15

Přihlašování do T-kurzů Talnetu 2014/15 bylo prodlouženo do 5. října 2014! Přihlásit se můžete zde

Talnet International 2014 klepe na dveře

Přes drobné zpoždění v přípravách Talnet International již byla spuštěná on-line příprava a těšíme se na samotné soustředění, které začne již tento pátek!

Talneťáci zpracovávají výsledky T-expedice

Poslední prázdninový týden se letos již podruhé vypravili badatelé z Talnetu zkoumat v oblasti Radnicka vybrané problémy. Letos došlo na astronomii, botaniku, entomologii, genealogii a IT sekce kromě dokumentace také vytvářela modely vybraných astronomických jevů.

Oproti loňsku se počet badatelů téměř ztrojnásobil a navíc se někteří z nich staly garanty, kteří připravovali a vedli badatelské záměry svých sekcí. Výzkum tak byl zcela v rukou účastníků a experti v každé sekci fungovali spíš jako konzultanti než jako vedoucí záměrů.

V současné době garanti zpracovávají výstupy jednotlivých sekcí, připravují se webové stránky a stříhá se video.Již nyní je však jasné podle ohlasů na místě a online vyhodnocení, že letošní T-expedice byla opět úspěšná. Snad i úspšnější než ta loňská.

Prodloužení přihlašování na Talnet International 2014

Prodlužujeme přihlašování na Talnet International 2014 - GENE-ETHICS (How to become super(fe)male?) do 3. 9. 2014! Takže pokud jste přes prázdniny neměli čas, tak teď máte jedinečnou příležitost se přihlásit!

Informace o akci jsou na http://talnet-international.funsite.cz/ stejně jako odkaz na přihlášku.

Dotazy můžete psát mě (karel.kolarZAVINÁČtalnet.cz) či Naty či Simče.

Otevřena registrace do nového ročníku

Online kurzy, díky kterým mohou účastníci komunikovat s experty v dané oblasti i s podobně zaměřenými účastníky, pro nadcházející školní rok otevírá projekt Talnet.

Online kurzy začínají 29.9.2014 a končí v květnu 2015. Díky přihlášení do kurzu se mohou Talneťáci účastnit i prezenčních soustředění, T-exkurzí na zajímavá pracoviště nebo do terénu a dalších aktivit podporujících odborný a osobnostní rozvoj. Jako obvykle nabízíme kromě osvědčených aktivit nějaké novinky. Úplnou nabídku T-kurzů najdete na stránce http://www.talnet.cz/t-kurzy. Přihlášku naleznete na http://www.talnet.cz/web/talnet/prihlaseni.

Nově mezi T-kurzy se objevuje Poznej sám sebe - aktivita určená všem, kdo se chtějí dostat do nadprůměru díky zvládnutí věcí jako vyrovnávání se se stresem, schopnost rozvrhnout si čas při řešení úloh apod.

Úvodní soustředění, které je dobrým vstupem do aktivit Talnetu se koná 26. - 28. 9. 2014. Informace naleznete na http://www.talnet.cz//uvodni-soustredeni-2014-informace .

Otevíráme další ročník kurzu NAFTA

Pro ročník 2014 - 2015 byla otevřena registrace do kurzu. Chcete-li se tedy zúčastnit bádáním na řešeními zajímavých úloh, fyzbojů, přípravy na prezentaci vlastních řešení a spolupráci v týmu, neváhejte se přihlásit na http://lac.troja.mff.cuni.cz/Shared/RegTalnet14-15.nsf/Registrace?OpenForm .

Nový ročník začíná soustředěním 26. - 28. 9.2014. Informace o něm na http://www.talnet.cz/uvodni-soustredeni-2014-informace

Kurzy se otevírají 1.10. 2014.

GENE-ETHICS = Mezinárodní aktivita Talnetu

Máte zájem o přírodní vědy? Chcete poznat spoustu nových přátel z různých států Evropy? Máte čas v září? Pokud jste odpověděli třikrát ano, Talnet International 2014 je tu právě pro Vás.

Po předchozích pozitivních zkušenostech se skupinka odrostlých Talnetáků rozhodla uspořádat, již pátý Talnet International. Akce se bude konat v České republice, převážně v obci Libá a částečně v Praze, od 19. do 28. září. Je určena pro zájemce o přírodní vědy ve věku 16 – 23 let. Těšit se můžete na výlety po Praze, západních Čechách, sportovní aktivity, hry, workshopy, týmové aktivity. Používaným jazykem bude angličtina. Akce bude financována z větší grantu Erasmus+, účastnický poplatek bude nižší než 900,- Kč, jízdné bude částečně proplaceno.

Pokud Vás nabídka zaujala, přihlásit se můžete na: http://1url.cz/BThW

OPRAVA: Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 3. 9. 2014

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na: natalie.friedova@gmail.com

Talnet připravuje T-expedici 2014

Téměř dvojnásobný počet badatelů oproti loňské expedici Tis 2013 se chystá vydat opět do Radnického regionu spolu s experty, aby bádali na nových tématech. Obory expedice jsou letos: historie, astronomie, botanika, entomologie, IT. Expedice startuje 24.8.2014.

Přednášky FYKOSu za podpory Talnetu začnou od října 2014

Na cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky pořádané Fyzikálním korespondenčním seminářem zve i Talnet.

Během pěti společných večerů se budou přednášející zabývat problémy klasické fyziky, stejnosměrným proudem, pohyby těles v planetárních soustavách, hydrostatikou a aerostatikou a zpracováním fyzikálních měření. Celý tento cyklus bude koncipován jako příprava pro všechny kategorie fyzikální olympiády.


Přednášky se konají v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Troji – V Holešovičkách 2, Praha 8.
Účastníci se sejdou v přízemí nízkopodlažního objektu T každý druhý čtvrtek v 18:10. Plánovaná délka je 60 –
90 minut a vše je samozřejmě zdarma. Pokud se však nemůžete zúčastnit osobně, sledujte přímý přenos
přednášek s možností klást dotazy, či se následně podívejte na záznam. Konkrétní informace, jak se k nám
dostat, či jak nás sledovat naleznete na webu http://fykos.cz/prednasky.

Plán přednášek je následující:

16. října: Od problémů klasické fyziky ke kvantové mechanice (Václav Bára)
Populární přednáška o problémech klasické fyziky, o významných experimentech vedoucích k zavedení
kvantové mechaniky a nástin samotné teorie. Zbyde-li čas, podíváme se na problém Schrödingerovy kočky.

30. října: Stejnosměrné obvody (Lukáš Ledvina)
Na přednášce vyjdeme z Ohmova zákona, odvodíme si základní vztahy pro sériové a paralelní spojování
odporů a ukážeme si aplikace Kirchhoffových zákonů. V závěru se budeme zabývat výhodami použití
Théveninovy věty či transformace z hvězdy na trojúhelník.

13. listopadu: Pohyby těles v planetární soustavě (Ivo Vinklárek)
Přednáška se bude týkat kinematiky a dynamiky planet v planetárních soustavách. Základním kamenem
přednášky budou Keplerovy zákony. Vysvětlíme si termín plošné rychlosti a prozkoumáme vztah mezi
časovou periodou pohybu a vzdáleností oběžnice. Na přednášce budou také probrány základní vlastnosti
kuželoseček.

27. listopadu: Hydrostatika a aerostatika (Ján Pulmann)
Zopakujeme si základní pojmy z hydrostatiky o tlaku a jeho působení. Přiblížíme si zajímavé pokusy
a pokusíme se podívat na nějakou netriviální aplikaci hydrostatiky s povrchovým napětím.

11. prosince: Zpracování měření (Miroslav Hanzelka)
Přednáška bude zahrnovat tato témata: systematika nejistot, zásady při uvádění chyb (hlavně správné
zaokrouhlení), základy matematické statistiky, teorie náhodných chyb, výpočet chyby nepřímého měření
(aplikace Gaussova vzorce), regrese metodou nejmenších čtverců (především lineární) a její chyba, zásady
zpracování grafů.

Záznam proběhlých přednášek z roku 2013 na http://www.talnet.cz/cafe-talnet

Případné změny viz http://fykos.cz/

Je zobrazeno 61 - 70 položek z celkového počtu 264.
Položek na stránku 10
  27