Aktuality Aktuality

Mladí badatelé míří do Radnic

Již potřetí přivítá město Radnice na Rokycansku a okolí mladé badatele, kteří se zde účastní T-expedice. Jedná se o badatelskou aktivitu Talentcentra Národního institutu pro další vzdělávání, při které žáci ve věku 14 – 18 let realizují své badatelské záměry. Ty si sami vypracovali a obhájili je před komisí expertů během přípravného období.

Letos se bude zkoumat složení rostlinstva v nedaleké přírodní rezervaci, bude se provádět průzkum vodního ptactva v povodí Berounky, bude se bádat o osudu obětí holokaustu v Radnicích. Dále se badatelé budou zabývat výzkumem sluneční aktivity, vyhledáváním planetek a možností vytvoření EKG a pulzního oxymetru za použití freewarového software.

Prezenční část T-expedice začíná 22.8. a končí 30.8. Zvláštní poděkování patří radnické ZŠ, která tento rok T-expedici hostí. 

T-expedice Radnice 2015 hledá badatele

Naše T-expedice 2015 má ještě volno v několika sekcích. Chcete se zúčastnit autentického bádání, které vedou vaši vrstevníci? Je to právě pro vás. http://www.talnet.cz/t-expedice-2015

Kurzy v Talnetu se připravují pro nový školní rok

Každý nový školní rok se v Talnetu stává pravidlem, že jsou připraveny nějaké novinky v kurzech nebo jiné zajímavé aktivity. Letos se o prázdninách věnujeme přepracovávání kurzů tak, aby odpovídaly vývoji vzdělávacích aktivit v Talnetu i mimo něj. Jedna z nejvýraznějších novinek bude převedení kurzů do nového učebního prostředí. 

To vše bude mít vliv na nabídku kurzů pro ročník 2015 - 2016, kterou brzy zveřejníme na známé stránce http://www.talnet.cz/t-kurzy.

Proběhlo Letní soustředění 2015

Na závěr Talnetího roku 2015 jsme se setkali na soustředění ve východočeském Ostružně. V chatkovém táboře jsme našli vše, co bylo ke zdárnému průběhu soustředění potřeba - včetně ohniště, bazénu a několika místností, které jsme obsadili deskovými hrami, 3D tiskárnou a dalšími nezbytnostmi.

Na programu byl tentokrát kromě již tradičních bodů, jako jsou obhajoby seminárních prací či badatelských záměrů T-expedice, výlet a závěrečné vyhlášení absolventů T-kurzů a T-expedicí také workshop o pravidlech a hře mezinárodní dámy se závěrečným turnajem. Zúčastnili se jej téměř všichni přítomní a vítěz získal skutečný pohár. 

Došlo i na sportovní výkony, které ,vzhledem k počasí, byly skutečně úctyhodné. Těšíme se na letní T-expedici a další nový Talnetí rok.

T-expedice Jarní aspekt
Rádi bychom vás pozvali na jedinečnou prezenční akci "Jarní aspekt", která se bude konat druhý dubnový víkend.
Přihlásit se můžete  ZDE
 
Jarní aspekt, termín 11. a 12.dubna 2015 (sobota, neděle)
On-line příprava: cca tři týdny před začátkem
"Jarní aspekt" navazuje na T-expedici Martagon 2014 v lokalitě PR Jezírka (Skryjská jezírka, Křivoklátsko). Na Jarní aspekt se můžete přihlásit i v případě, že jste na expedici Martagon nebyli.
Umožňuje nám zaměřit se na druhy rostlin, které byly v srpnovém termínu T-expedice 2014 dávno odkvetlé a již k nenalezení, zejména byliny náležící k jarnímu aspektu. Zásadní pro nás je ověřit výskyt druhu zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Tento druh náleží k tzv. jarnímu aspektu, tedy ke druhům jarních bylin, které vyrůstají a vykvétají před olistěním stromů. Nacházejí se obvykle v podrostu lesa, převážně listnatého lesa. Zapalice žluťuchovitá by v PR Jezírka měla mít své nejzápadnější místo výskytu v ČR, což je fytogeograficky velmi cenná informace a naším cílem je místo výskytu potvrdit. Dále se během exkurze zaměříme na zmapování dalších druhů jarního faktoru a dalších druhů vyskytujících se v časném jarním období a to ve smyslu inventarizačního průzkumu. Vzhledem k výstupům T-expedice srpen 2014 se pokusíme najít další přirozeně vyskytující se tisy (tis červený, Taxum baccatum), které zůstaly v létě našim očím skryty a to zejména vzhledem k hustě olistěnému okolnímu porostu v obtížně dostupném či neschůdném terénu. Nyní, v jarních měsících, bude olistění teprve v zárodku a viditelnost tisů tak bude větší na delší vzdálenost. Volba termínu tj. začátek resp. první dekáda dubna odpovídá běžnému výskytu zapalice žluťuchovité. Doufejme, že i vzhledem k mírnému průběhu zimy, bude tento termín správnou volbou. Je možné, že T-exkurze se zúčastní RNDr. Ondřej Bílek, autor diplomové práce z roku 2002 na základě geobotanického průzkumu z let 2000-2001, jehož cílem bylo zmapovat reálnou vegetaci území. Naše T-expedice Martagon v srpnu vycházela z této práce a se závěry seznamuje článek botanického badatelského týmu.
On-line příprava „Jarního aspektu" spočívá především ve zopakování základních faktů, týkajících se PR Jezírka včetně závěru z T-expedice Martagon 2014 a v teoretické přípravě týkající se rostlin jarního faktoru v obecnější šíři a následně pak se specializací na druh zapalice žluťuchovitá.
 
Pro účastníky bude zajištěno ubytování v Radnicích, strava a cesta z Prahy na lokalitu a zpět.
 
Těší se na vás expediční instruktoři Martina Röhlichová a Štěpán Peterka
peterka@nidv.cz; 722 967 630
Talnet otevírá registrace do jarních T-exkurzí

Připraveny jsou čtyři osvědčené T-exkurze:

Výroba fotovoltaického článku

Geologická procházka po pražských plážích

Experimenty - cesta k poznání chemie

Covají se lépe než my? - etologie zvířat

Anotace a přihlášku najdete na http://www.talnet.cz/t-exkurze-jaro-2015

Otevřeny registrace do kurzu ASURO

Talentcentrum NIDV nabízí žákům středních škol příležitost zúčastnit se jedinečné vzdělávací aktivity.
Jedná se o Základní kurz robotiky - robot ASURO (online kurz s workshopem), který vyvrcholí exkurzí do high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově, Německu (www.dlr.de).Aktivita je vhodná pro žáky středních škol, kteří mají zájem o technické obory a rádi cvičí technické myšlení. V průběhu kurzu si žáci osvojí sestavování elektronických zařízení, zásady vývoje software, techniky návrhu autonomních řídicích algoritmů, programování v jazyce C a programování jednočipových mikropočítačů ATMEL.

Aktivita pro nadané žáky se skládá
1) z online kurzu s prezenčním workshopem, kde se žáci pod vedením zkušených odborníků sestaví robota a naučí jej vykonávat zadané úlohy (konec února až červen);
2) z vícedenní zahraniční exkurze do high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově, Německu (www.dlr.de) (začátek června).

Kurz je složen z několika moderovaných úloh. Jejich témata jsou zvolena tak, aby na sebe navazovala a postupně studentům rozšiřovala jejich dovednosti. Pokud student v dané oblasti nemá žádné nebo jen velmi malé zkušenosti, bude zpracování úloh znamenat velmi intenzivní osvojování nových znalostí. Abychom zmírnili studijní zátěž, připravili jsme balíček materiálů pro samostatnou předběžnou přípravu s možností kontaktovat lektora, kterou každý student může dle svého uvážení před zahájením kurzu podstoupit. V průběhu předběžné přípravy a vypracování úloh probíhá komunikace s lektory, s koordinátorem a s ostatními studenty prostřednictvím online výukového prostředí.
Časová náročnost kurzu je závislá na úrovni zkušenosti žáků s programováním. Úlohy jsou zadávány na 14 dní.
Komunikační jazyk: čeština / angličtina
Účastníkům kurzu jsou hrazeny náklady na tréninkovou destičku, skládačku robota a zahraniční exkurzi (cestovné, ubytování a stravné).

Podmínkou účasti je zájem o obor, vysoká motivace a pracovní nasazení.

Počet míst na zahraniční exkurzi je omezen na 15 žáků.
Kritériem výběru bude zejména motivace žáka k účasti a aktivní účast v online kurzu, tj. úplnost a kvalita vypracovaných úloh.

Přihláška zde

Klíčové termíny - harmonogram:
Uzávěrka přihlášek: 9. 2. 2015
Zahájení online kurzu - přípravná část: 9. 2. 2015
Zahájení online kurzu - zadání úlohy: 9. 3. 2015
Společný workshop 28. 3. nebo 4. 4. 2015
Exkurze do DLR v Mnichově první týden v červnu 2015

Zakončení online kurzu 20. 6. 2015

Zahájeny druhé bloky T-kurzů

Zahajujeme druhé bloky online kurzů Talnetu. Do 2.2.2015 je možné se registrovat do těch T-kurzů, které to umožňují. Jejich seznam a informace o nich včetně možnosti studovat odděleně jeden z bloků jsou na http://www.talnet.cz/t-kurzy stejně jako přihláška a instrukce k ní. Účastníky prvních bloků prosíme, aby se hlásili v diskuzi ve společném prostředí kvůli lepší přehlednosti a nevyplňovali znovu přihlášku.

FYKOSí Fyziklání - týmová fyzikální soutěž

Baví vás fyzika? Máte rádi týmové soutěže? Neváhejte a poskládejte až pětičlenný tým na FYKOSí Fyziklání!

Na začátku dostanete několik příkladů do týmu, za vyřešené příklady dostáváte body a další příklady. Tým, který získá nejvíce bodů za tři hodiny soutěže, zvítězí. Na několik nejlepších týmů v každé kategorii čekají knížky a hry a navíc najlepší tým získá sladkou odměnu.

Akce se koná 12. 2. 2015 v Praze. Je možnost zajištění ubytování v hostelu noc před akcí pro nepražáky. Pokud sám na své škole nesložíš celý tým, můžeš se spojit s kamarády z jiné školy (v jednom týmu mohou být účastníci maximálně ze dvou škol).

Registrace je na stránkách akce - hlaste se co nejdřív!

Kompletní pravidla a další informace najdeš na www.fyziklani.cz
 

FYKOSí Fyziklání připravují organizátoři FYKOSu. Soutěž je zaštiťuje ÚTF, KDF a ÚČJF MFF UK. Soutěž vyhlašuje MFF UK. Spoluvyhlašovatelem je MŠMT.

Rozšířena nabídka T-exkurzí

Nově se objevuje pozvánka na Ornitologickou T-exkurzi, kdy se zapojíme do celosvětové akce sčítání zimujícího vodního ptactva a také historicky první historická T-exkurze ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, jejíž součástí bude novinka: edukativní role-play hra na téma Karibské krize. Pozvánky s odkazem na přihlášky najdete zde  .

Je zobrazeno 61 - 70 položek z celkového počtu 275.
Položek na stránku 10
  28