Aktuality Aktuality

Fyziklání online - týmová fyzikální soutěž

Baví vás fyzika? Rádi soutěžíte v týmu? Máte rádi jednorázové soutěže?

Tak právě pro vás je soutěž, kterou pořádá Fyzikální korespondenční seminář MFF UK - a to Fyziklání online.

Týmy mohou být až pětičlenné, řešíte tři hodiny z pohodlí domova (nebo prostě tam, kde budete chtít být - můžete mít i části týmu na různých místech) a můžete i něco vyhrát.

Tak neváhejte a registrujte se! Samotná soutěž se koná 2. 12. 2015 od 17 do 20 hodin středoevropského zimního času. Účastnit se mohou i vaši učitelé (pro starší než středoškoláky má soutěž speciální kategorii a pro středoškoláky z ČR/SR dokonce 3).

Registrace do kurzů prodlouženy do 11.10.2015

Do T-kurzů Talnetu je možno se registrovat do nedělní půlnoci 11.10. 2015. 

Anotace a ukázky k T-kurzům pro školní rok 2015 – 2016

Přihláška do T-kurzů na školní rok 2015 – 2016

Talnet otevírá registraci do T-kurzů i úvodního soustředění

Registrace do nového školního roku byla spuštěna. Vše potřebné najdete v rubrice Jak se přihlásit

Přihlášené do Talnetích aktivit zveme také na Úvodní soustředění. Informace a přihláška zde .

Talnet od nového školního roku v Moodle

T-kuzy Talnetu budou od školního roku 2015-2016 probíhat v prostředí Moodle. Z důvodu převodu T-kurzů do nového prostředí otevřeme přihlašování do 11.9.2015.

T-expedice Radnice 2015 byla úspěšně zakončena

Ve dnech 22. - 30 .8. 2015 Talneťáci v rámci T-expedice zkoumali tentokrát v samotném městě Radnice na Rokycansku osudy členů místní židovské komunity za druhé světové války, kvalitu povrchových i podzemních vod v okolních obcích, populaci vodních ptáků na horní Berounce, rostlinstvo v rezervaci Klíčava, aktivitu Slunce, detekovali meteority a vypočítávali světelnou křivku planetky a pokoušeli se vytvořit alternativní teploměr, pulzní oxymetr a EKG.

Zvláštní poděkování patří radnické základní škole, v jejíchž prostorách našli mladí badatelé zázemí a již tradičně Muzeu Josefa Hyláka v Radnicích za odbornou podporu historické sekci a dlouhodobou přízeň myšlence T-expedice na Radnicku.

Podrobnosti včetně fotografií připravujeme.

Mladí badatelé míří do Radnic

Již potřetí přivítá město Radnice na Rokycansku a okolí mladé badatele, kteří se zde účastní T-expedice. Jedná se o badatelskou aktivitu Talentcentra Národního institutu pro další vzdělávání, při které žáci ve věku 14 – 18 let realizují své badatelské záměry. Ty si sami vypracovali a obhájili je před komisí expertů během přípravného období.

Letos se bude zkoumat složení rostlinstva v nedaleké přírodní rezervaci, bude se provádět průzkum vodního ptactva v povodí Berounky, bude se bádat o osudu obětí holokaustu v Radnicích. Dále se badatelé budou zabývat výzkumem sluneční aktivity, vyhledáváním planetek a možností vytvoření EKG a pulzního oxymetru za použití freewarového software.

Prezenční část T-expedice začíná 22.8. a končí 30.8. Zvláštní poděkování patří radnické ZŠ, která tento rok T-expedici hostí. 

T-expedice Radnice 2015 hledá badatele

Naše T-expedice 2015 má ještě volno v několika sekcích. Chcete se zúčastnit autentického bádání, které vedou vaši vrstevníci? Je to právě pro vás. http://www.talnet.cz/t-expedice-2015

Kurzy v Talnetu se připravují pro nový školní rok

Každý nový školní rok se v Talnetu stává pravidlem, že jsou připraveny nějaké novinky v kurzech nebo jiné zajímavé aktivity. Letos se o prázdninách věnujeme přepracovávání kurzů tak, aby odpovídaly vývoji vzdělávacích aktivit v Talnetu i mimo něj. Jedna z nejvýraznějších novinek bude převedení kurzů do nového učebního prostředí. 

To vše bude mít vliv na nabídku kurzů pro ročník 2015 - 2016, kterou brzy zveřejníme na známé stránce http://www.talnet.cz/t-kurzy.

Proběhlo Letní soustředění 2015

Na závěr Talnetího roku 2015 jsme se setkali na soustředění ve východočeském Ostružně. V chatkovém táboře jsme našli vše, co bylo ke zdárnému průběhu soustředění potřeba - včetně ohniště, bazénu a několika místností, které jsme obsadili deskovými hrami, 3D tiskárnou a dalšími nezbytnostmi.

Na programu byl tentokrát kromě již tradičních bodů, jako jsou obhajoby seminárních prací či badatelských záměrů T-expedice, výlet a závěrečné vyhlášení absolventů T-kurzů a T-expedicí také workshop o pravidlech a hře mezinárodní dámy se závěrečným turnajem. Zúčastnili se jej téměř všichni přítomní a vítěz získal skutečný pohár. 

Došlo i na sportovní výkony, které ,vzhledem k počasí, byly skutečně úctyhodné. Těšíme se na letní T-expedici a další nový Talnetí rok.

T-expedice Jarní aspekt
Rádi bychom vás pozvali na jedinečnou prezenční akci "Jarní aspekt", která se bude konat druhý dubnový víkend.
Přihlásit se můžete  ZDE
 
Jarní aspekt, termín 11. a 12.dubna 2015 (sobota, neděle)
On-line příprava: cca tři týdny před začátkem
"Jarní aspekt" navazuje na T-expedici Martagon 2014 v lokalitě PR Jezírka (Skryjská jezírka, Křivoklátsko). Na Jarní aspekt se můžete přihlásit i v případě, že jste na expedici Martagon nebyli.
Umožňuje nám zaměřit se na druhy rostlin, které byly v srpnovém termínu T-expedice 2014 dávno odkvetlé a již k nenalezení, zejména byliny náležící k jarnímu aspektu. Zásadní pro nás je ověřit výskyt druhu zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Tento druh náleží k tzv. jarnímu aspektu, tedy ke druhům jarních bylin, které vyrůstají a vykvétají před olistěním stromů. Nacházejí se obvykle v podrostu lesa, převážně listnatého lesa. Zapalice žluťuchovitá by v PR Jezírka měla mít své nejzápadnější místo výskytu v ČR, což je fytogeograficky velmi cenná informace a naším cílem je místo výskytu potvrdit. Dále se během exkurze zaměříme na zmapování dalších druhů jarního faktoru a dalších druhů vyskytujících se v časném jarním období a to ve smyslu inventarizačního průzkumu. Vzhledem k výstupům T-expedice srpen 2014 se pokusíme najít další přirozeně vyskytující se tisy (tis červený, Taxum baccatum), které zůstaly v létě našim očím skryty a to zejména vzhledem k hustě olistěnému okolnímu porostu v obtížně dostupném či neschůdném terénu. Nyní, v jarních měsících, bude olistění teprve v zárodku a viditelnost tisů tak bude větší na delší vzdálenost. Volba termínu tj. začátek resp. první dekáda dubna odpovídá běžnému výskytu zapalice žluťuchovité. Doufejme, že i vzhledem k mírnému průběhu zimy, bude tento termín správnou volbou. Je možné, že T-exkurze se zúčastní RNDr. Ondřej Bílek, autor diplomové práce z roku 2002 na základě geobotanického průzkumu z let 2000-2001, jehož cílem bylo zmapovat reálnou vegetaci území. Naše T-expedice Martagon v srpnu vycházela z této práce a se závěry seznamuje článek botanického badatelského týmu.
On-line příprava „Jarního aspektu" spočívá především ve zopakování základních faktů, týkajících se PR Jezírka včetně závěru z T-expedice Martagon 2014 a v teoretické přípravě týkající se rostlin jarního faktoru v obecnější šíři a následně pak se specializací na druh zapalice žluťuchovitá.
 
Pro účastníky bude zajištěno ubytování v Radnicích, strava a cesta z Prahy na lokalitu a zpět.
 
Těší se na vás expediční instruktoři Martina Röhlichová a Štěpán Peterka
peterka@nidv.cz; 722 967 630
Je zobrazeno 61 - 70 položek z celkového počtu 280.
Položek na stránku 10
  28