Aktuality Aktuality

Kurz robotiky - robot ASURO

Zajímá Tě programování a robotika? Chtěl/a by ses podívat na špičkové pracoviště letectví a kosmonautiky v německém Oberphaffenhofenu? Pak neváhej a registruj se do unikátního kurzu robotiky - robot ASURO! Registrace do kurzu byla prodloužena do 28. ledna. Více informací se dozvíte zde http://talentovani.cz/pl/aktuality1/-/asset_publisher/0Er2/content/kurz-zakladni-robotiky-asuro-2018

Otevřeny registrace do jarních bloků T-kurzů

Talnet otevírá možnost pro zájemce o T-kurzy zaregistrovat se do jarních bloků. Registrace je otevřena do 4.2.2018. Výuka v jarních blocích začíná 29.1.2018.

Anotace všech T-kurzů Talnetu naleznete zde. Pozor, ne všechny T-kuzy umožňují přihlášení pouze do jednoho bloku.

Přihlášku naleznete zde.

Podzimní části T-kurzů v polovině, připravujeme zimní soustředění

Účastníci T-kurzů mají za sebou již první polovinu podzimních výukových částí T-kurzů. Ty budou zakončeny možností napsat seminární práce, které pak autoři představí v online obhajobách.

Zároveň připravujeme zimní soustředění v termínu 1. - 4. 2. 2018. Místo soustředění je v jednání, budeme o něm včas informovat. Zimní soustředění je příležitost potkat se s kolegy z kurzů i jiných akcí Talnetu, a také s instruktory.

Byly zahájeny online kurzy Talnetu

Talnet zahájil výuku již ve 35 online kurzech. Během šesti výukových lekcích prvního semestru se účastníci seznámí s připravenými tématy a vypracují zadané úkoly. Od konce listopadu pak mohou pracovat na seminárních pracích. Tato činnost je zakončena online obhajobou. Druhý semestr začne koncem ledna 2018.

Termín zimního soustředění je 1. - 4. 2. 2018.

Přesný rozpis harmonogramu roku naleznete zde.

---

Registrace prodlouženy do 2.10.2017

Do T-kurzů Talnetu je možno se registrovat do 2.10.2017. Přihlášené zveme na dobrovolné Úvodní soustředění.

Registrace do ročníku 2017 - 2018 otevřeny

Nabídku kurzů pro školní rok 2017 - 2018 najdete zde. Přihlášku pak zde. Uzávěrka je 25.9.2017

T-exkurze - jaro 2017

Chemické experimenty - cesta k poznání chemie

Tento běh T-exkurze je přizpůsoben pro účastníky do 15 let.

Vyzkoušej si práci v opravdové chemické laboratoři. Čeká na Tebe výběr těch nejzajímavějších a nejefektnějších pokusů, které chemie může nabídnout. Budeš připravovat a testovat bengálské ohně, peklo ve zkumavce, sloní zubní pastu a mnoho dalších experimentů. Vyzkoušíš si také, jak se vytváří a ověřuje vědecká hypotéza a jaký je její vztah k vlastnostem chemických látek. Přijď a zkus si, jak se dělá zajímavá chemie!

Speciální obrazová pozvánka

Lektor: Doc. Pavel Teplý, PhD.

Časová náročnost: 6 hodin online, 2 hodiny v laboratoři

Termín návštěvy laboratoře 17. květen 2017, od 13:30

Kapacita: celkem 15, volná 4 místa k 11.4.2017

Místo konání: chemická laboratoř Katedry učitelství a didaktiktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Hlavova 8, Praha 2

 

 

Den strávený s fyzikální chemií v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Přednášky + laboratoře

Termín: 2.6.2017, 10 až 16 hodin

Místo konání: Praha, Dolejškova 1402/5

Co lze očekávat v laboratořích?

Pod vedením zkušeného vědce měření s F-CH přístroji a moderními technikami: např: mikroskopie AFM a STM; hmotnostní spektrometrie, laserová spektroskopie, mikroskopie řádkovacím elektronovým mikroskopem; fotoelektronová spektroskopie. Každý absolvuje jedno praktikum v trvání 90 minut. Doplněno o exkursi do nanocentra (30 minut).

Přednášky, které jsou na programu:

popularizační přednášky z  fyzikální chemie přibližující některá vědecká a výzkumná témata řešená v ústavu.

Témata přednášek:

 • Světlo jako sonda pro zkoumání vlastností systému. Přednášející: Mgr. Ondřej Votava, Ph.D., oddělení chemie iontů a klastrů. Anotace přednášky.
 • Pomohou kvantové počítače rozluštit nezodpovězené otázky tajemného světa molekul? Přednášející: RNDr. Libor Veis, Ph.D., oddělení teoretické chemie. Anotace přednášky.
 • Jaroslav Heyrovský bádající objevující (přednáška o polarografii i o životě J.Heyrovského). Přednášející: Ing. Květa Stejskalová, CSc. Anotace přednášky.

 

Info o ústavu:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.   rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni (struktura a dynamika látek, mechanismus reakcí) v plynné, kapalné a pevné fázi a na jejich rozhraních, a to především v systémech významných pro chemickou katalýzu a sorpční, elektrochemické a biologické procesy (včetně přípravy a charakterizace nových katalytických, sorpčních, elektrodových a jiných speciálních materiálů). Předmětem výzkumné činnosti je:

 • vývoj a využití metod kvantové chemie v chemické fyzice, katalýze a elektrochemii,
 • kinetika a dynamika chemických procesů v plynné fázi a na površích,
 • struktura a vlastnosti molekul a jejich agregátů,
 • struktura, funkčnost a dynamika biomembrán,
 • syntéza a strukturní chemie nanoskopických materiálů,
 • mechanismus katalytických a elektrokatalytických procesů,
 • sorpční a transportní děje,
 • struktura a (foto)elektrochemická reaktivita molekul a biomolekul v kapalných fázích a na mezifázích.

Výzkumná činnost probíhá v 11 odděleních a 1 centru: Oddělení teoretické chemie; Oddělení spektroskopie; Oddělení biofyzikální chemie; Oddělení struktury a dynamiky v katalýze; Oddělení syntézy a katalýzy; Oddělení biomimetické elektrochemie; Oddělení molekulární elektrochemie; Oddělení elektrochemických materiálů; Oddělení chemie iontů v plynné fázi; Oddělení dynamiky molekul a klastrů; Oddělení nízkodimenzionálních systémů; Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a  nanotechnologií.

www.jh-inst.cas.cz

www.jh-inst.cas.cz/3nastroje

 

Přihláška na T-exkurzi zde

Zimní soustředění 2017 Nekoř

Stojím na přeplněném nádraží a čekám na známé tváře. Už potřetí. Po krátkém čekání se okolo utvoří malá skupinka. Vyrážíme. Cesta ubíhá díky zajímavým rozhovorům rychle a zanedlouho jsme v Orlických horách.

            Program zahajujeme seznamovacími hrami, ve kterých si můžeme vyzkoušet stát se na chvíli někým jiným, nebo vymyslet své vlastní definice pro odborná slova. Společně vytváříme typickou atmosféru, kde výbuchy smíchu střídají debaty o vážných i méně vážných tématech a touha se něco dozvědět je všudypřítomná.

            Nedaleká Dolní Dobrouč nám umožnila pohled do tajů výroby kyseliny hyaluronové, veterinárních a farmaceutických léčiv, různých typů vláken a vývoje zařízení pro nanotechnologie. Mohli jsme se zamyslet nad nabízenými přednáškami a stážemi, vyzkoušet si kožní diagnostiku konfokální mikroskopií, nebo ochutnat kloubní výživu.

            Podtitulem soustředění byla energie, takže jsme se o ní dozvěděli nejdříve z pohledu energetiky a průmyslu (naše znalosti otestovala následná soutěž), a poté také z pohledu fyziky. Na své si přišli všichni, nechyběly skupinky teoretiků ani experimentátorů.

            Došlo k vyvrcholení prvního bloku kurzů: prezentaci seminárních prací. Prezentující statečně obhajovali své práce a ukázali své znalosti a dovednosti, představili méně tradiční obory, nebo zajímavé experimenty.

            Večery nám zpříjemňovaly tradiční deskové hry, při nichž docházelo ke spoustě z nezapomenutelných okamžiků. Poté, co jsme uložili poslední figurku a uklidili zapomenutou kostku, bylo třeba odjet. Ještě naposled vyměnit názory a je konec. Je konec dalšího soustředění, kde se můžete seznámit s lidmi, kteří sice mají různé zájmy, ale spojuje je chuť poznávat, objevovat a hledat pravdu.

 

Autorka textu: Lenka Sloupová

Druhé bloky T-kurzů

Druhé bloky T-kurzů se otevřou 9.1.2017. 

Možnost přihlásit se do druhých bloků T-kurzů

Noví Talneťáci se mohou registrovat do druhých bloků T-kurzů, které to umožňují.

Anotace aktuálně otevřených kurzů můžete najít zde

Přihlášku zde

Uzávěrka přihlašování je 15.1.2017. Začátek druhých bloků již 9.1.2017!!

Je zobrazeno 21 - 30 položek z celkového počtu 264.
Položek na stránku 10
  27