Aktuality Aktuality

Zahájen jarní semestr v kurzech Talnetu

Po přestávce, kterou vyplnilo psaní seminárních prací, jejich online obhajoby, zimní soustředění a chvíle odpočinku, rozbíhá se opět v T-kurzech práce na úlohách. Studenti budou opět každý týden nacházet v online prostředí nová zadání.
Výukový blok skončí před Velikonocemi, kdy budou moci psát seminárky ti, kdo to dosud nestihli. Zároveň se také otevřou registrace do T-exkurzí pro jaro 2010. Celý rok Talnetu uzavře letní soustředění, které se chystá na 17. – 20. 6. 2010.

Proběhlo zimní soustředění 2010

Studenti T-kurzů zažili čtyři dny plné prezentací seminárních prací, přednášek, pokusů, soutěží, her a zábavy. Setkali se spolu se svými instruktory, asistenty a dalšími hosty ve Zbraslavicích na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny.

Jako obvykle se největší pozornost všech účastníků soustředila na prezentace seminárních prací. Studenti, kteří své práce do prezentací přihlásili, předvedli před odbornou i laickou porotou to nejzajímavější, k čemu během kompozice seminárek došli. Tak se mohli všichni přihlížející poučit o historii chemického barvířství, o proměnách krajiny na pražském Žižkově, zda je z chemického hlediska něco zvláštního na tzv. zázračných vodách, o tom, co jsou to relativistické jevy, jak izolovat DNA v domácích podmínkách, něco o kombinatorických vzorcích, o metodách výpočtu Ludolfova čísla a zda a jak jsou zajíci příbuzní hlodavcům.

Paralelní program měli účastníci kurzu Na fyziku v týmu, kteří si připravovali řešení úloh Turnaje mladých fyziků, kde se chystají soutěžit.

Ani půlmetrové závěje sněhu nebyly překážkou pro ty, kdo se vydali stopovat své kolegy při orientační hře s GPS i pro účastníky náročného výletu, který by mohl být dobrou průpravou pro expedici do Antarktidy.

Absolventi Talnetu z minulých let si připravili informativní přehled o studiu na vysokých školách, které mohli ocenit zejména starší Talneťáci rozhodující se o svých budoucích studiích.

Přednáška z astronomie, kterou proslovil vedoucí mladoboleslavské hvězdárny, přehledně a zajímavě podala historii pozorovací techniky, osvětlila převratnost Galileových objevů, od kterých uplynulo právě 400 let a připravila amatérské astronomy na pozorování zimní oblohy. To se díky nepříznivým povětrnostním podmínkám neuskutečnilo, a tak byla schopnost dalekohledu přibližovat vyzkoušena při pozorování nedaleké čerpací stanice.

Nakonec následovalo dlouhé loučení a všichni se už těší na další setkání při T-exkurzích, na soustředění či při jiné příležitosti.

text – VT, foto – Honza Martínek, David Wagenknecht, ML

Půlroční práce v kurzech vrcholí

Umíte si doma izolovat DNA? Víte, jak a proč se dělá odsolování vody? Kolik je teoreticky možné sestavit pomocí české abecedy vyslovitelných slov? A nebo jak se od 11. století až do dnešní doby proměňoval pražský Žižkov? Talneťáci už to ví! 

Podzimní blok a práce studentů v kurzech právě vrcholí online obhajobami seminárních prací, které potrvají až do konce ledna. Přehlídka prací všech kurzů a možnost klást dotazy k pracím je pro autory příležitost pochlubit se svým dílem a pro všechny možnost obohatit se o nové poznatky a vyzkoušet si z pohodlí domova odbornou diskuzi.

Vychází 5. číslo informačního bulletinu T-něco

Jak probíhaly T-exkurze, co nového v kurzech a jedna novinka z přípravy na Turnaj mladých fyziků. To je stručný obsah nového bulletinu T-něco, který si můžete přečíst zde .

Chystá se zimní soustředění Talnetu

Jako každý rok bude první pololetí kurzů Talnetu završeno zimním soustředěním. To letošní proběhne ve dnech 4. – 7. 2. 2010 ve Zbraslavicích u Kutné Hory.

Nejočekávanějším bodem programu budou prezentace seminárních prací před odbornou i laickou komisí.

Soustředění se účastní instruktoři a organizátoři aktivit Talnetu, studenti a pozvaní absolventi kurzů. Letos poprvé mohou studenti, kteří budou prezentovat svou práci pozvat na tento bod programu své rodiče nebo učitele.

Podrobné informace o soustředění jsou rozesílány emailem.

T-exkurze: od geologických struktur po buněčnou stavbu

Ve druhém prosincovém týdnu (7. – 11. 12. 2009) se v Talnetu konaly prezenční části T-exkurzí. Máme pro vás T-report!

T-exkurze jsou kombinací online výuky a praktické činnosti v autentickém prostředí odborného pracoviště.
Tradičně jsou T-exkurze realizovány v komorním počtu, aby si toho každý účastník odnesl co nejvíce. Komunikace s instruktorem je tak intenzivnější a samostatně provedené pokusy, či měření jsou samozřejmostí…zkrát­ka člověk si vyzkouší „řemeslo vědce, experta“ se vším všudy.

Report z podzimních T-exkurzí roku 2009

Příprava na Turnaj mladých fyziků v plném online streamu

Ve čtvrtek 17. prosince a v pondělí 21. prosince proběhly Rozjezdy úloh druhého výzkumného bloku v rámci kurzu Na fyziku v týmu. Pro ty, kteří se nemohli uvolnit z předvánočních příprav a dorazit do laboratoře osobně, bylo zajištěno online interaktivní vysílání ze studia Talnet. V kurzech se tak poprvé vyzkoušela oboustranná online same-time komunikace. Věříme, že úspěšný ostrý test přinese další inovace do aktivit Talnetu.

Tým Talnetu přeje pěkné Vánoce a úspěšný rok 2010

Všem svým studentům, příznivcům, spolupracovníkům a partnerům přejeme pozitivní ohlédnutí za končícím rokem a nadějné vykročení do roku nového.

Talnet blahopřeje úspěšným reprezentantům

Na slavnostním setkání s ministryní školství, které se konalo v Betlémské kapli v Praze dne 9.12.2009, byli oceněni studenti reprezentující Českou republiku v mezinárodních soutěžích.
Blahopřejeme všem a zejména těm, se kterými se setkáváme v aktivitách Talnetu, jmenovitě Lukáši Kripnerovi, který byl oceněn za výsledky Středoevropské olympiády v informatice, dále Anh Vu Le Quyovi, který získal na Mezinárodní astronomické olympiádě bronzovou medaili a Jáchymu Sýkorovi, který získal bronzovou medaili na Mezinárodní fyzikální olympiádě.

Na fyziku v týmu - přípravy na Turnaj zahájeny!

V kurzu začal druhý výzkumný blok, který přinesl několik novinek! Víte jaké? Pouštíme se do řešení další „sedmičky“ problémů, spouštíme „tvrdou“ přípravu na Turnaj mladých fyziků a online prostředí stejně jako web kurzu prošel zajímavou proměnou. Sledujte www.talnet.cz/nft.

Je zobrazeno 251 - 260 položek z celkového počtu 267.
Položek na stránku 10
  27