Aktuality Aktuality

Talneťáci bojovali v celostátním kole Turnaje mladých fyziků

Ve dnech 15. a 16.4. 2010 se v celostátním kole Turnaje mladých fyziků, kterého se Talneťáci zúčastnili pod záštitou Gymnázia Špitálská, střetla tři družstva ve Valašském Meziříčí. Kromě Špitálské soutěžili ještě reprezentanti Opavy a Chebu. Za Talnet vystoupili Dominka Kalasová, Kristýna Šmídová, Ota Kunt, Ondřej Novák a Lukáš Kripner.


V celkovém hodnocení skončil tým Špitálské na třetím místě za druhou Opavou a vítězným Chebem. GRATULUJEME všem zúčastněným!!!!

Jak napínavé bylo klání, ukazuje záznam prvního fyzboje:

Po prezentaci týmu z Opavy a oponování týmu Špitálská, které vedl Lukáš Kripner je skóre bodů udělené porotou: Opava – referent 58, Špitálská – oponent 52, Cheb – reviewer 73.

V dalším kole bude Špitálská prezentovat úlohu Kelvinovo kapátko. Prezentaci pronáší Ota Kunt. Oponuje tým z Chebu. Další kolo ohodnotila porota takto: Špitálská – referent 60, Cheb – oponent 73, Opava – reviewer 63.

Ve třetím kole za Špitálskou shrnoval výsledky Lukáš Kripner. Body udělené porotou: Cheb – referent 72, Opava – oponent 69, Špitálská – reviewer 65.

Přidělené body se dále násobily koeficientem podle role, např. pro oponenta *2.

Podrobně o kurzu Na fyziku v týmu a přípravách Turnaj mladých fyziků zde

Talneťáci uspěli na Turnaji mladých fyziků

Po měsících příprav vyrazili Talneťáci v družstvu pod hlavičkou Gymnázia Špitálská do regionálního kola Turnaje mladých fyziků.

V regionálním kole, které se konalo 9.4. 2010 v Praze, se tým Špitálská střetl s týmem Gymnázia Ch. Dopplera. V soutěži oba týmy prezentovaly po dvou úlohách. Za tým Talnet Gymnázia Špitálskou vystoupily Kristýna Šmídová a Dominika Kalasová. Týmu soupeře oponoval za Talnet Lukáš Kripner.

Do celostátního kola ve Valašském Meziříčí po tuhém souboji, který přihlížející odborníci označili za předčasné finále, postoupil tým Gymnázia Špitálská. Účast Talneťáků v soutěži tedy nekončí. Naopak, po krátkém odpočinku je čeká příprava na utkání v celostátním kole. (Více o přípravách na stránkách kurzu Na fyziku v týmu)

Talnet přeje krásné Velikonoce

Všem příznivcům Talnetu přejeme pěkné Velikonoce!

TALNET NA INTERNETU


Ptejte se na vzdělávání nadaných, na způsob práce v Talnetu, vyzkoušejte odbornost instruktorů! Talnet na internetu

Vše co chcete vědět o Talnetu a báli jste se zeptat...

Tři dny před narozeninami Jana Amose Komenského vyvrcholí akce „Talnet na internetu“, která umožní zvídavým dětem, jejich rodičům a učitelům po pět dní klást otázky odborníkům z řad instruktorů a organizátorů projektu Talnet – online k přírodním vědám. Ve dnech 22.3. – 26.3.2010 se internetové dveře Talnetu otevřou všem, kdo se zajímají o otázky z přírodních věd, o vzdělávání nadaných dětí, o projektu Talnet a jeho spolupráci se školami. K online diskuzi, které budou probíhat vždy od 14:00 do 16:00 na adrese www.talnet.cz/nainternetu se postupně během jednotlivých dní vystřídá deset hostů, zejména z řad instruktorů a úspěšných studentů Talnetu, kteří v jednotlivých dnech budou odpovídat na otázky ze svého oboru, nebo jak se v Talnetu pracuje s mladými zájemci o fyziku, chemii, biologii, matematiku, astronomii a další vědy. Otázky bude možno pokládat i předem.

Na internetové stránce kde budou online diskuze probíhat, budou připraveny i videoklipy představující vybrané kurzy a další aktivity Talnetu. Zájemci o studium se budou moci ihned do některého z kurzů přihlásit, nebo se registrovat do zajímavých exkurzí, jejichž přípravná a závěrečná část probíhá také na internetu.

Již od 17.3. do poloviny dubna 2010 je možnost navštívit v Národním informačním centru mládeže v Praze Na Poříčí 4 výstavu Talnet na internetu – labyrint světa nebo škola hrou? K vidění budou fotografie a prezentace z akcí, které Talnet pro své studenty pořádá již sedmým rokem.

Program diskuzí:
22.3. Petr Pišoft, instruktor kurzu Meteorologie
Monika Lokajíčková, koordinátorka kurzů
23.3. Petr Pudivítr, instruktor kurzů Astronomie
Natálka Friedová, studentka Talnetu
24.3. Pavel Teplý, instruktor kurzů Chemie
Vladimír Vít, učitel doporučující žáky do Talnetu
25.3. Martina Röhlichová, Eva Novozámská, instruktorky kurzů Biologie
Míša Žáková, psycholožka spolupracující s Talnetem
26.3. Tomáš Fencl, instruktor kurzu Programovatelné automaty a základy řízení výroby
Vojtěch Tutr, PR Talnetu

Talnet se představí v Informačním centru

Od středy 17.3. do začátku dubna 2010 bude v prostorách Národního informačního centra pro mládež v Praze, Na Poříčí 4 k vidění výstava o projektu Talnet. K vidění budou fotografie z aktivit Talnetu, připraveny budou také informační panely o kurzech a exkurzích Talnetu.

Kdo se z časových nebo jiných důvodů na výstavu nedostane a přesto by se rád něco více o Talnetu dozvěděl, může využít připravované akce Talnet na internetu. Ta se připravuje na 22. – 26.3. 2010 a bude probíhat kompletně online včetně rozhovorů s instruktory, studenty a dalšími hosty. Talnet těmito aktivitami chce upozornit, že s přicházejícím jarem se otevřou registrace do jarních T-exkurzí a do T-kurzů příštího talnetího roku.

Další informace a podrobnosti sledujte na tomto webu.

Zahájen jarní semestr v kurzech Talnetu

Po přestávce, kterou vyplnilo psaní seminárních prací, jejich online obhajoby, zimní soustředění a chvíle odpočinku, rozbíhá se opět v T-kurzech práce na úlohách. Studenti budou opět každý týden nacházet v online prostředí nová zadání.
Výukový blok skončí před Velikonocemi, kdy budou moci psát seminárky ti, kdo to dosud nestihli. Zároveň se také otevřou registrace do T-exkurzí pro jaro 2010. Celý rok Talnetu uzavře letní soustředění, které se chystá na 17. – 20. 6. 2010.

Proběhlo zimní soustředění 2010

Studenti T-kurzů zažili čtyři dny plné prezentací seminárních prací, přednášek, pokusů, soutěží, her a zábavy. Setkali se spolu se svými instruktory, asistenty a dalšími hosty ve Zbraslavicích na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny.

Jako obvykle se největší pozornost všech účastníků soustředila na prezentace seminárních prací. Studenti, kteří své práce do prezentací přihlásili, předvedli před odbornou i laickou porotou to nejzajímavější, k čemu během kompozice seminárek došli. Tak se mohli všichni přihlížející poučit o historii chemického barvířství, o proměnách krajiny na pražském Žižkově, zda je z chemického hlediska něco zvláštního na tzv. zázračných vodách, o tom, co jsou to relativistické jevy, jak izolovat DNA v domácích podmínkách, něco o kombinatorických vzorcích, o metodách výpočtu Ludolfova čísla a zda a jak jsou zajíci příbuzní hlodavcům.

Paralelní program měli účastníci kurzu Na fyziku v týmu, kteří si připravovali řešení úloh Turnaje mladých fyziků, kde se chystají soutěžit.

Ani půlmetrové závěje sněhu nebyly překážkou pro ty, kdo se vydali stopovat své kolegy při orientační hře s GPS i pro účastníky náročného výletu, který by mohl být dobrou průpravou pro expedici do Antarktidy.

Absolventi Talnetu z minulých let si připravili informativní přehled o studiu na vysokých školách, které mohli ocenit zejména starší Talneťáci rozhodující se o svých budoucích studiích.

Přednáška z astronomie, kterou proslovil vedoucí mladoboleslavské hvězdárny, přehledně a zajímavě podala historii pozorovací techniky, osvětlila převratnost Galileových objevů, od kterých uplynulo právě 400 let a připravila amatérské astronomy na pozorování zimní oblohy. To se díky nepříznivým povětrnostním podmínkám neuskutečnilo, a tak byla schopnost dalekohledu přibližovat vyzkoušena při pozorování nedaleké čerpací stanice.

Nakonec následovalo dlouhé loučení a všichni se už těší na další setkání při T-exkurzích, na soustředění či při jiné příležitosti.

text – VT, foto – Honza Martínek, David Wagenknecht, ML

Půlroční práce v kurzech vrcholí

Umíte si doma izolovat DNA? Víte, jak a proč se dělá odsolování vody? Kolik je teoreticky možné sestavit pomocí české abecedy vyslovitelných slov? A nebo jak se od 11. století až do dnešní doby proměňoval pražský Žižkov? Talneťáci už to ví! 

Podzimní blok a práce studentů v kurzech právě vrcholí online obhajobami seminárních prací, které potrvají až do konce ledna. Přehlídka prací všech kurzů a možnost klást dotazy k pracím je pro autory příležitost pochlubit se svým dílem a pro všechny možnost obohatit se o nové poznatky a vyzkoušet si z pohodlí domova odbornou diskuzi.

Vychází 5. číslo informačního bulletinu T-něco

Jak probíhaly T-exkurze, co nového v kurzech a jedna novinka z přípravy na Turnaj mladých fyziků. To je stručný obsah nového bulletinu T-něco, který si můžete přečíst zde .

Je zobrazeno 241 - 250 položek z celkového počtu 263.
Položek na stránku 10
  27