Aktuality Aktuality

Vesmír a my - výtvarná soutěž

Soubor:Veil Nebula - NGC6960.jpgLetos tomu bude přesně 10 let od vstupu ČR do Evropské kosmické agentury ESA. Co nám přinesl? Kde začít? U podílu na fantastických kosmických misích zkoumajících Slunce, Mars i jiná vesmírná tělesa? Nebo snad u pozorování Země pomáhajícího chránit naše životní prostředí, předpovídat počasí a rychle varovat před přírodními pohromami? Anebo u rodící se soustavy navigačních satelitů Galileo? Tím by výčet zdaleka nekončil, právě naopak - vesmír je plný úžasu ke zkoumání, ale je v něm i naše současnost a budoucnost v podobě telekomunikací, navigace, ochrany Země nebo využití kosmických zdrojů.

Už před pradávnými časy lidé zdvihali zraky k noční obloze a snažili se rozluštit její tajemství. Dnes ji pozorujeme vyspělými teleskopy, vysíláme ke vzdáleným tělesům sondy a dohlédneme až do dávné minulosti vesmíru ke galaxiím vzdáleným od nás miliardy světelných let. Vesmír také vždy sloužil jako obrovská inspirace pro umělce snažící se zachytit hvězdné nebe, Měsíc nebo pak i vzdálené planety. Provází nás od pradávna a spočívá v něm naše budoucnost.

Zveme proto žáky ve věku od 9 do 18 let (včetně), aby se pokusili výtvarnou formou zachytit zajímavé kosmické objevy nebo události nebo jednu z možných podob naší kosmické budoucnosti v podobě "měsíční vesnice" navržené ředitelem ESA Janem Wörnerem, krátce zdůvodnili, proč si vybrali právě daný objev či téma, a zúčastnili se tak výtvarné soutěže Vesmír a my. Možné je využití jakékoli vizuální umělecké techniky (včetně např. vytvoření jednostránkového komiksu). Soutěž poběží od 12. 4. do 11. 6. 2018 (viz plná pravidla níže).

Vítězové každé z dílčích kategorií (celkem čtyři podle věkové skupiny a zvoleného tématu) získají hodnotné ceny v podobě tematických knih, plakátů a dalších cen. Vítězné práce budou vystaveny na webu. Současně také budou mít vítězové přednostní možnost se zapojit do dalších programů NIDV s kosmickou tematikou.

Průběh soutěže

Zahájení: 12. 4. 2018 (výročí letu Jurije Gagarina, prvního člověka v kosmu - 12. 4. 1961)

Uzávěrka příspěvků: 11. 6. 2018 (výročí prvního raketového startu s člověkem na palubě, Friederichem Stamerem - 11. 6. 1928)

Vyhlášení vítězů: 18. 6. 2018 (výročí odhlasování vstupu ČR do ESA - 18. 6. 2008)

Věkové kategorie

 • 9 - 13 let
 • 14 - 18 let

Soutěžní témata

 • Kosmické objevy
  • Od chvíle, kdy Galileo pozvedl k obloze dalekohled a pozoroval měsíce Jupitera, přes Schiaparelliho pokusy o nakreslení mapu Marsu až po přistání lidí na Měsíci, vyslání sond na Mars, nalezení planet u jiných hvězd či změření vzdálenosti a rychlosti vzdalování jiných galaxií - zajímavých objevů a událostí spjatých s vesmírem je nespočítaně. Ať už jde o objev celé pozoruhodné galaxie nebo průzkum jediného kráteru na Marsu, anebo třeba příběh jednotlivého vědce či vědkyně, jde o fascinující historii. Vyberte si libovolný objev či událost v rámci tématu a v krátkém doprovodném textu ke svému výtvarnému dílu uveďte, proč jste si vybrali právě tento objev/událost, jaký má význam (klidně i pro vás osobně) a případně z jakých zdrojů jste při výběru čerpali.
 • Návrat na Měsíc
  • Od konce roku 1972, kdy skončily mise Apollo, na Měsíc znovu nevstoupila lidská noha - ale to se může v dohledné budoucnosti změnit. Různé státy i soukromé společnosti se přimlouvají za návrat lidí na Měsíc. Je mezi nimi i Evropská kosmická agentura a její ředitel Jan Wörner vytvořil vizi "měsíční vesnice" (Moon Village) sloužící k výzkumu a vývoji i průmyslu, na níž by spolupracovaly nejen různé země podobně jako na Mezinárodní kosmické stanici ISS, ale i soukromé firmy nebo instituce jako univerzity, neziskové organizace a jiné. Měsíc totiž může sloužit jak pro důležitý vědecký výzkum, tak testování technologií kosmických sídel, pohonu či využívání místních zdrojů pro budoucí základny například na Marsu nebo asteroidech. Na Měsíci bychom také například mohli zkoumat vliv dlouhodobého pobytu v nízké gravitaci na lidské zdraví, důležitý pro budoucí mise na Mars. Ve svém výtvarném díle můžete zpracovat jakýkoli díl budoucnosti výzkumu Měsíce. V krátkém doprovodném textu napište, proč jste si vybrali právě dané téma, jaký má význam (klidně i pro vás osobně) a případně z jakých zdrojů jste při výběru čerpali.

Pravidla soutěže

 • Každý žák smí poslat pouze jeden soutěžní příspěvek (nehledě na kategorii).
 • Příspěvek musí být původní dílo (nikoli překreslení již existujícího díla) a musí se týkat zvoleného tématu soutěže.
 • Příspěvky mohou být vytvořeny jakoukoli výtvarnou metodou a zaslány jako jeden obrázek v následujících formátech: JPG, PNG. Velikost souboru nesmí překročit 1 MB.
 • Ke každému příspěvku je nutné přiložit také stručný text týkající se příslušného objevu, události či vyobrazení aktivit na Měsíci, jinak je příspěvek neplatný.
 • Uzávěrka soutěže je o půlnoci 11. 6. 2018 středoevropského času (CET).
 • Soutěž je otevřená všem žákům žijícím v ČR a studujícím zde, nehledě na jejich občanství, národnost apod.
 • Zaslaním příspěvku autor souhlasí s možností zveřejnění na stránkách a sociálních sítí NIDV a poskytuje jej pod mezinárodní licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.
 • Příspěvky se zasílají výhradně přes webový formulář.
 • Vítězové budou při zveřejnění výsledků kontaktováni e-mailem.

Vyhodnocení

Díla budou hodnocena odbornou porotou na základě jejich výtvarné stránky, práce se zvoleným tématem, originality a kvality doprovodného textu. Autoři pěti nejlépe hodnocených prací budou oceněni plakáty, knižními cenami a dalšími oceněními a budou mít přednostní možnost se zúčastnit kurzů a exkurzí NIDV s vesmírnou tematikou. Veškeré vítězné práce budou zveřejněny na těchto webových stránkách.

Kontaktní osoba

V případě otázek se obraťte na koordinátorku soutěže, Mgr. Julii Nekola Novákovou.

 

Zdroje k inspiraci

Nevíš si rady, co nakreslit? Možná najdeš inspiraci právě zde

Vzdálené světy (stránky autora Tomáše Petráska o sluneční soustavě a astrobiologii)

Rudý Mars (popularizační stránky planetologa Petra Brože (nejen) o Marsu)

Exoplanety.cz (stránky Petra Kubaly zaměřené na planety u jiných hvězd než Slunce)

Astropis (popularizační časopis o kosmických tématech)

Časopis Vesmír (obecně vědecko-popularizační časopis vč. kosmických témat)

Oddělení kosmické fyziky AV ČR (pracoviště podílející se mj. na kosmických sondách Solar Orbiter, ExoMars a JUICE)

Katedra geofyziky MFF UK (popularizační odkazy s planetologickými tématy)

Osel.cz (obecně vědecko-popularizační web vč. kosmických témat)

Technet.cz (obecně vědecko-popularizační web vč. kosmických témat)

Nedd.cz (obecně vědecko-popularizační web vč. kosmických témat)


Jarní T-exkurze 2018

Nabídku, která se bude průběžně aktualizovat najdete na http://www.talnet.cz/t-exkurze-jaro-2018

Letní soustředění 2018 - informace

Termín: čtvrtek 31.5. - neděle 3.6.2018

Místo konání: Horský hotel Morava, Velká Morava 28

Přihlašování do 15.5. 2018 - vyplňte online přihlášku

Před odjezdem Vám zašleme tiskovou verzi přihlášky. Tu podepište a vezměte sebou na soustředění.

Cena: pro účastníky je cena dotovaná Talnetem 450,- Kč
To je plná cena (ubytování, plná penze včetně pitného režimu na celé tři dny) - Talnet ale nabízí celou řadu slev:

za prezentaci zájmového tématu 50,- (viz níže)

za prezentaci seminární práce 100,-

za více než 50% bodů v T-kurzu 50,- (za dosud ohodnocené lekce kurzu)

za více než 75% bodů v T-kurzu 100,- (za dosud ohodnocené lekce kurzu)

za směnitelné Talenty (propagační akce) lze čerpat slevy v poměru 3 Kč za 1 ST. Aktuální stav kont s Talenty je tento:

Jiří Rudolf  100 ST
Jitka Waldhauserová  150 ST
Vašek Löffelmann  150 ST

Pokud někdo další propagoval v době od letních prázdnin nějakým způsobem Talnet a není zahrnut výše, ať se ozve Vojtovi na tutr@nidv.cz.

Lze kombinovat slevy za prezentace se slevami za body v kurzu a prezentaci zájmového tématu. Přitom je možné získat maximálně totální slevu – tzn. že budete platit 0,- Kč, nemůže dojít k tomu, že bychom v rámci získaných slev někomu dopláceli.

Zálohu ve výši 200,- Kč uhraďte nejpozději do 15. 5. 2018 na účet NIDV  79530011/0100 variabilním symbolem 739. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno účastníka, za kterého je zaplaceno. Jinak nebudeme schopni platbu identifikovat. Doplatek se bude platit v hotovosti až na místě.

Hlavní body programu: 
- odborný program

- hra na motivy světa Scythe, která bude probíhat po celé soustředění

- prezentace seminárních prací a zájmových témat

- výlet do okolí

- nebudou chybět tradiční večerní deskové hry a další.

Doprava: Jízdné si platí účastníci. Z Prahy můžeme jet na hromadnou jízdenku a ušetříme tak na ceně jízdenky. Podobně se mohou domluvit lidé cestující z jiných míst ČR. Využijte k tomu diskuzi v kurzu Společné prostředí, kam mají přístup všichni.

Doporučené spoje z dalších směrů:

Ostrava hl.n.

12:16

 

Zábřeh na Moravě

13:39

 

Brno hl.n.

11:18

 

Zábřeh na Moravě

13:22

 


Sraz

Praha Hlavní nádraží 11.00 před ČD centrem (prodejnou jízdenek).

Další možnosti srazu:

Zábřeh na Moravě před tabulí s odjezdy vlaků 13.22 - 13.29 (po příjezdu vlaku od Prahy a Brna a do příjezdu vlaku z Ostravy)

Hotel Morava  po 15.00 hod

Návrat 

odjezdy ze Zábřehu
do Prahy 14.40 - příjezd 16.36
do Brna 14.34 - příjezd 16.43
do Ostravy 14.23 - příjezd 15.46

Nezapomeňte si vzít s sebou:
- vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou vám zašleme po zaplacení poplatku
- kartičku zdravotní pojišťovny
- pevnou obuv (nejlépe ještě jedny venkovní boty v případě promoknutí), vybavení proti dešti a nepohodě, přezůvky
- hodí se deka (proti případnému chladu v objektu), hodí se i termoska
- kapesné dle úvahy
- teplé oblečení
- tužku a papír na poznámky
- věci pro zpříjemnění pobytu – např. společenskou hru, fotoaparát, hudební nástroj, dobrou náladu :-)

Potvrzení do školy: Kdo bude kvůli omluvence do školy potřebovat potvrzení o účasti na soustředění, nechť napíše na tutr@nidv.cz . Minimálně dva dny předem.

Prezentace zájmového tématu: Jako každý rok vyzýváme všechny účastníky, aby zapřemýšleli, zda by si nemohli zpracovat pro své kolegy nějaké zajímavé téma formou minipřednášky, pokusu, workshopu, prezentace… a jiné. A pokud zjistí, že ano, aby tak učinili a dali vědět Vojtovi (tutr@nidv.cz).

Kontakt na organizátory v době soustředění:

- Vojtěch Tutr – 777 526 649
- Štěpán Peterka - 722 967 630
- Miroslav Litavský - 777 529 028

S případnými dotazy, připomínkami a požadavky se obracejte na tutr@nidv.cz případně diskutujte v kurzu Společné prostředí.

Zajímá-li Tě, jak to na soustředku vypadá, můžeš si pročíst reporty z minulých na http://www.talnet.cz/soustredeni 

Exkurze Mořská a suchozemská fauna Středomoří

Rádi bychom vás pozvali na tradiční akci PřF UK pro studenty biologických oborů, kterou letos chceme pilotně otevřít pro pro účast 10-15 nadaných středoškoláků se zájmem o biologii, případně i robotiku (neboť jedním s plánovaných projektů je testování ROV - dálkově řízené miniponorky při výzkumu mořského dna)

4.května 2018 proběhne na PřF UK v Praze Viničná 7, 1-denní předvýjezdní soustředění pro SŠ studenty. SŠ studentům bude k dispozici i online příprava shrnující předmět Mořská fauna Středomoří - MB 170S105).

Spoluorganizátorem aktivit pro SŠ studenty (vč. projektu ROV) je UTESLA, kontak: prokop.alex@gmail.com, 774143458, na kterého se obracejte v případě zájmu.

Více informací naleznete zde

https://www.natur.cuni.cz/biol…/ekologie/studium/morskafauna

Konference - příležitost pro zájemce o ekologii a ochranu životního prostředí

Příležitost pro nadané studenty! Mezinárodní tým deseti studentů (z České republiky, Německa, Maďarska, Slovenska a Polska) bude provádět výzkum v oblasti Jeseníků. Tématy jsou ekologie a ochrana životního prostředí (přesné téma bude stanoveno po konzultaci s účastníky). Výsledky výzkumu budou prezentovány na konferenci (září 2018) a ve vědeckém časopise (společný článek by měl být připraven k červenci 2018).

Proběhlo zimní soustředění 2018

Talnet se na zimní soustředění 2018 vrátil na místo ve Zderazi u Skutče, kde se již řada soustředění odehrála dříve. Jak to vypadalo letos si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde https://www.facebook.com/pg/talnet/photos/?tab=album&album_id=10155317712452066

Kurz robotiky - robot ASURO

Zajímá Tě programování a robotika? Chtěl/a by ses podívat na špičkové pracoviště letectví a kosmonautiky v německém Oberphaffenhofenu? Pak neváhej a registruj se do unikátního kurzu robotiky - robot ASURO! Registrace do kurzu byla prodloužena do 28. ledna. Více informací se dozvíte zde http://talentovani.cz/pl/aktuality1/-/asset_publisher/0Er2/content/kurz-zakladni-robotiky-asuro-2018

Otevřeny registrace do jarních bloků T-kurzů

Talnet otevírá možnost pro zájemce o T-kurzy zaregistrovat se do jarních bloků. Registrace je otevřena do 4.2.2018. Výuka v jarních blocích začíná 29.1.2018.

Anotace všech T-kurzů Talnetu naleznete zde. Pozor, ne všechny T-kuzy umožňují přihlášení pouze do jednoho bloku.

Přihlášku naleznete zde.

Podzimní části T-kurzů v polovině, připravujeme zimní soustředění

Účastníci T-kurzů mají za sebou již první polovinu podzimních výukových částí T-kurzů. Ty budou zakončeny možností napsat seminární práce, které pak autoři představí v online obhajobách.

Zároveň připravujeme zimní soustředění v termínu 1. - 4. 2. 2018. Místo soustředění je v jednání, budeme o něm včas informovat. Zimní soustředění je příležitost potkat se s kolegy z kurzů i jiných akcí Talnetu, a také s instruktory.

Byly zahájeny online kurzy Talnetu

Talnet zahájil výuku již ve 35 online kurzech. Během šesti výukových lekcích prvního semestru se účastníci seznámí s připravenými tématy a vypracují zadané úkoly. Od konce listopadu pak mohou pracovat na seminárních pracích. Tato činnost je zakončena online obhajobou. Druhý semestr začne koncem ledna 2018.

Termín zimního soustředění je 1. - 4. 2. 2018.

Přesný rozpis harmonogramu roku naleznete zde.

---

Je zobrazeno 11 - 20 položek z celkového počtu 260.
Položek na stránku 10
  26