Aktuality Aktuality

«Zpět

Úvodní soustředění 2018

Termín: 12. – 14. října 2018, Poděbrady

Na soustředění zveme nejen nově přihlášené do Talnetu, ale i zkušené Talneťáky.

Ubytování:
Domov mládeže
Hotelové školy v Poděbradech. 

Doprava:

Společně vlakem z Prahy do Poděbrad, případně sraz v Poděbradech na nádraží. Zpět vlakem z Poděbrad (možnost cestovat do Prahy společně).

Individuální doprava na ubytování v místě konání je možná po domluvě.

Sraz TAM: pátek 12. 10. 2018

Praha hlavní nádraží.: 14:40 v nádražní hale u ČD centra (v suterénu u výtahů)

Odjezd vlaku 15:13

Poděbrady: 16.05 před nádražím - východ směr do města

Doporučená doprava z dalších směrů

Ostrava odj. 12:16, příj. 15:29 s přestupem v Kolíně 14:58 / 15:14

Brno odj. 13:38, příj. 15:58 s přestupem v Kolíně 15:29 / 15:44


Návrat ZPĚT: neděle 14. 10. 2018

Poděbrady: 14:00 nádraží ČD

Praha hlavní nádraží: 15:48

 

Doporučené spoje

Poděbrady 14:47
Praha 16:02

Poděbrady 14:10
Kolín 14:28 / 14:38
Brno 17,1

Poděbrady 14:23
Kolín 14:39 / 14:46
Ostrava 17:31

Přihlašování ukončeno

Cena:
Účastnický poplatek 200,– Kč zahrnuje příspěvek na ubytování a stravu.

Poplatek uhraďte nejpozději do 30. 9. 2018 na účet NIDV číslo: 79530011/0100 variabilním symbolem 741. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno účastníka, za kterého je zaplaceno. Jinak nebudeme schopni platbu identifikovat. Účastníci ze zahraničí mohou zaplatit poplatek v hotovosti až na místě.

Z projektu Talnet jsou hrazeni odborní lektoři, organizační zajištění, pomůcky, příspěvek na stravu a ubytování.

Cestovné do Poděbrad a zpět si hradí sami účastníci. Z Prahy můžeme jet na společnou jídzenku a využít tak slevu. Obdobně se mohou dohodnout účastníci z dalších směrů - můžeme zaslat ostatním Vaše maily, pokud to uvedete v přihlášce.

Po obdržení účastnického poplatku vám bude na email zaslána tisková verze přihlášky

Tuto přihlášku vytiskněte, vyplňte informace o zdravotním stavu a podepsanou vezměte s sebou na soustředění

 

Základní informace o objektu:

Stravování – plná penze

Počítačová učebna s přístupem na internet v budově

ubytování typu SŠ domov mládeže


Hlavní body programu:

· seznámení účastníků

· představení Talnetu (aktivity, instruktoři, tým Talnetu)

· seznámení s NOVÝM prostředím kurzů, úvodní instruktáž

· konzultace a testování v oblasti struktury inteligence

· odborný program - přednáška Ing. Jana Rezka Ph.D. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR

· výlety a exkurze do okolí

· společenské/týmové hry


Nezapomeňte vzít s sebou:

· vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou Vám zašleme po zaplacení poplatku

· kartičku zdravotní pojišťovny

· studený oběd na pátek

· vybavení proti dešti (pláštěnku) a nepohodě, skutečně teplé oblečení, přezůvky, ručník

· tužku a papír na poznámky

· věci pro zpříjemnění pobytu – např. společenskou hru, fotoaparát, hudební nástroj


Jak vypadalo soustředění v minulých letech?


 

Kontakt na organizátory (připomínky, dotazy, požadavky):

Vojtěch Tutr – tutr@nidv.cz,  777 526 649

Miroslav Litavský - litavsky@nidv.cz, 777 529 028

Štěpán Peterka - peterka@nidv.cz, 722 967 630


Na viděnou se za celý tým Talnetu těší Miro Litavský a Vojtěch Tutr.

Komentáře