Aktuality Aktuality

«Zpět

Talent nejen na internetu - panelové diskuze

Talentcentrum NIDM pořádá:

31.3.2011 Panelovou diskuzi o nadání a jak s ním pracuji pedagogové, poradci a výzkumníci

Čas konání: 18:00, ukončení se předpokládá v 19:30.

Místo: Matematicko-fyzikální fakulta UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost bude označena

Diskuze (obraz a zvuk) bude přenášena online na adrese https://obelix.cesnet.cz/talnet-cafe . Posluchači budou moci zadávat hostům otázky pomocí chatu.

Panelisté:

Doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.; Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.; Mgr. Miloslav Hubatka, Mgr. Libuše Vlková, RNDr. Stanislav Zelenda, PhDr. Eva Vondráková, PhDr. Radmila Pikorová.

Téma: Nadání – různé pohledy a zkušenosti s identifikací a podporou nadaných.

  • Jak na nadání nahlížíme ve své pedagogické, poradenské praxi či ve výzkumu?
  • Jak se nám daří nadané žáky vyhledávat?
  • Co se nám osvědčilo při jejich podpoře, motivaci k dalšímu rozvoji?
  • Jaké příklady dobré praxe při podpoře nadaných na školách, v mimoškolních aktivitách, v poradnách a jinde můžeme z našich zkušeností uvést?

29.3.2011 Panelovou diskuzi o možnostech pro zájemce o vědu a techniku

záznam se připravuje ke zveřejnění bude dostupný na této stránce

Čas konání: 18:00, ukončení se předpokládá v 19:30.

Místo: Národní informační centrum mládeže, Na Poříčí 4, Praha 1

Diskuze (obraz a zvuk) bude přenášena online na adrese https://obelix.cesnet.cz/talnet-cafe . Posluchači budou moci zadávat hostům otázky pomocí chatu.

Panelisté:

RNDr. Naďa Štysová – Schola Ludus; Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. – EUSO, Biologická olympiáda; Mgr. Světla Zelendová - Talnet, PaedDr. Milan Škrabal – Středoškolská odborná činnost, Mgr. Petr Zapletal – Asociace malých debrujárů ČR, Mgr. Julius Kolín – AMAVET.

Téma: Nabídka aktivit pro nadané či motivované zájemce o přírodní vědy a techniku dostupné v ČR. Pro orientaci uvádíme příklady otázek, na které by měli účastníci odpovědět:

  • Co mladým zájemcům o vědění, bádání, poznávání a experimentování nabízíme?
  • Pro jakou cílovou skupinu jsou naše aktivity určeny?
  • Jaké jsou pozitivní výsledky, ohlasy, co se nám osvědčilo?
  • Jak se může zájemce zúčastnit/přihlásit a co je k tomu potřeba?
Komentáře