Aktuality Aktuality

«Zpět

T-expedice Jarní aspekt

Rádi bychom vás pozvali na jedinečnou prezenční akci "Jarní aspekt", která se bude konat druhý dubnový víkend.
Přihlásit se můžete  ZDE
 
Jarní aspekt, termín 11. a 12.dubna 2015 (sobota, neděle)
On-line příprava: cca tři týdny před začátkem
"Jarní aspekt" navazuje na T-expedici Martagon 2014 v lokalitě PR Jezírka (Skryjská jezírka, Křivoklátsko). Na Jarní aspekt se můžete přihlásit i v případě, že jste na expedici Martagon nebyli.
Umožňuje nám zaměřit se na druhy rostlin, které byly v srpnovém termínu T-expedice 2014 dávno odkvetlé a již k nenalezení, zejména byliny náležící k jarnímu aspektu. Zásadní pro nás je ověřit výskyt druhu zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Tento druh náleží k tzv. jarnímu aspektu, tedy ke druhům jarních bylin, které vyrůstají a vykvétají před olistěním stromů. Nacházejí se obvykle v podrostu lesa, převážně listnatého lesa. Zapalice žluťuchovitá by v PR Jezírka měla mít své nejzápadnější místo výskytu v ČR, což je fytogeograficky velmi cenná informace a naším cílem je místo výskytu potvrdit. Dále se během exkurze zaměříme na zmapování dalších druhů jarního faktoru a dalších druhů vyskytujících se v časném jarním období a to ve smyslu inventarizačního průzkumu. Vzhledem k výstupům T-expedice srpen 2014 se pokusíme najít další přirozeně vyskytující se tisy (tis červený, Taxum baccatum), které zůstaly v létě našim očím skryty a to zejména vzhledem k hustě olistěnému okolnímu porostu v obtížně dostupném či neschůdném terénu. Nyní, v jarních měsících, bude olistění teprve v zárodku a viditelnost tisů tak bude větší na delší vzdálenost. Volba termínu tj. začátek resp. první dekáda dubna odpovídá běžnému výskytu zapalice žluťuchovité. Doufejme, že i vzhledem k mírnému průběhu zimy, bude tento termín správnou volbou. Je možné, že T-exkurze se zúčastní RNDr. Ondřej Bílek, autor diplomové práce z roku 2002 na základě geobotanického průzkumu z let 2000-2001, jehož cílem bylo zmapovat reálnou vegetaci území. Naše T-expedice Martagon v srpnu vycházela z této práce a se závěry seznamuje článek botanického badatelského týmu.
On-line příprava „Jarního aspektu" spočívá především ve zopakování základních faktů, týkajících se PR Jezírka včetně závěru z T-expedice Martagon 2014 a v teoretické přípravě týkající se rostlin jarního faktoru v obecnější šíři a následně pak se specializací na druh zapalice žluťuchovitá.
 
Pro účastníky bude zajištěno ubytování v Radnicích, strava a cesta z Prahy na lokalitu a zpět.
 
Těší se na vás expediční instruktoři Martina Röhlichová a Štěpán Peterka
peterka@nidv.cz; 722 967 630
Komentáře