Aktuality Aktuality

«Zpět

T-exkurze - jaro 2017

Chemické experimenty - cesta k poznání chemie

Tento běh T-exkurze je přizpůsoben pro účastníky do 15 let.

Vyzkoušej si práci v opravdové chemické laboratoři. Čeká na Tebe výběr těch nejzajímavějších a nejefektnějších pokusů, které chemie může nabídnout. Budeš připravovat a testovat bengálské ohně, peklo ve zkumavce, sloní zubní pastu a mnoho dalších experimentů. Vyzkoušíš si také, jak se vytváří a ověřuje vědecká hypotéza a jaký je její vztah k vlastnostem chemických látek. Přijď a zkus si, jak se dělá zajímavá chemie!

Speciální obrazová pozvánka

Lektor: Doc. Pavel Teplý, PhD.

Časová náročnost: 6 hodin online, 2 hodiny v laboratoři

Termín návštěvy laboratoře 17. květen 2017, od 13:30

Kapacita: celkem 15, volná 4 místa k 11.4.2017

Místo konání: chemická laboratoř Katedry učitelství a didaktiktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Hlavova 8, Praha 2

 

 

Den strávený s fyzikální chemií v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Přednášky + laboratoře

Termín: 2.6.2017, 10 až 16 hodin

Místo konání: Praha, Dolejškova 1402/5

Co lze očekávat v laboratořích?

Pod vedením zkušeného vědce měření s F-CH přístroji a moderními technikami: např: mikroskopie AFM a STM; hmotnostní spektrometrie, laserová spektroskopie, mikroskopie řádkovacím elektronovým mikroskopem; fotoelektronová spektroskopie. Každý absolvuje jedno praktikum v trvání 90 minut. Doplněno o exkursi do nanocentra (30 minut).

Přednášky, které jsou na programu:

popularizační přednášky z  fyzikální chemie přibližující některá vědecká a výzkumná témata řešená v ústavu.

Témata přednášek:

 • Světlo jako sonda pro zkoumání vlastností systému. Přednášející: Mgr. Ondřej Votava, Ph.D., oddělení chemie iontů a klastrů. Anotace přednášky.
 • Pomohou kvantové počítače rozluštit nezodpovězené otázky tajemného světa molekul? Přednášející: RNDr. Libor Veis, Ph.D., oddělení teoretické chemie. Anotace přednášky.
 • Jaroslav Heyrovský bádající objevující (přednáška o polarografii i o životě J.Heyrovského). Přednášející: Ing. Květa Stejskalová, CSc. Anotace přednášky.

 

Info o ústavu:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.   rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni (struktura a dynamika látek, mechanismus reakcí) v plynné, kapalné a pevné fázi a na jejich rozhraních, a to především v systémech významných pro chemickou katalýzu a sorpční, elektrochemické a biologické procesy (včetně přípravy a charakterizace nových katalytických, sorpčních, elektrodových a jiných speciálních materiálů). Předmětem výzkumné činnosti je:

 • vývoj a využití metod kvantové chemie v chemické fyzice, katalýze a elektrochemii,
 • kinetika a dynamika chemických procesů v plynné fázi a na površích,
 • struktura a vlastnosti molekul a jejich agregátů,
 • struktura, funkčnost a dynamika biomembrán,
 • syntéza a strukturní chemie nanoskopických materiálů,
 • mechanismus katalytických a elektrokatalytických procesů,
 • sorpční a transportní děje,
 • struktura a (foto)elektrochemická reaktivita molekul a biomolekul v kapalných fázích a na mezifázích.

Výzkumná činnost probíhá v 11 odděleních a 1 centru: Oddělení teoretické chemie; Oddělení spektroskopie; Oddělení biofyzikální chemie; Oddělení struktury a dynamiky v katalýze; Oddělení syntézy a katalýzy; Oddělení biomimetické elektrochemie; Oddělení molekulární elektrochemie; Oddělení elektrochemických materiálů; Oddělení chemie iontů v plynné fázi; Oddělení dynamiky molekul a klastrů; Oddělení nízkodimenzionálních systémů; Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a  nanotechnologií.

www.jh-inst.cas.cz

www.jh-inst.cas.cz/3nastroje

 

Přihláška na T-exkurzi zde

Komentáře