Aktuality Aktuality

«Zpět

Report z Úvodního soustředění kurzu Na fyziku v týmu

Úvodní soustředění kurzu Nafta

Ve dnech 27.9. až 29.9. se v prostorách objektu Těžkých laboratoří Matematicko-fyzikální fakulty UK konalo Úvodní soustředění kurzu Na fyziku v týmu. Toto soustředění bylo první z prezenčních setkání, kterých bude v tomto ročníku kurzu ještě několik. Bylo vítanou příležitostí jak pro účastníky, tak pro organizátory, kteří se jinak potkávají pouze v internetovém prostředí určeném pro komunikaci a práci v kurzu. Ačkoliv bude Nafta, na rozdíl od ostatních Talneťáckých kurzů používajících prostředí LearningSpace, pracovat v prostředí Liferay, které jistě v mnohém usnadní komunikaci i práci v kurzu, jsou takováto setkání velkým přínosem. Účastníci se poznali nejen mezi sebou, ale poznali i organizátory, se kterými budou celý další rok pracovat.

Mimo seznamovacích her a dalších veselých aktivit (večerní hraní společenských her, vycházka po vltavském pobřeží) proběhlo i školení k práci v internetovém prostředí Liferay a prostředí ACP, ve kterém se budou účastníci setkávat s organizátory online, a využívat tak co nejlépe možností internetu pro komunikaci v reálném čase.

Největší část soustředění však byla věnována úvodům k jednotlivým úlohám Turnaje mladých fyziků, které přednášeli tzv. garanti jednotlivých úloh a následná diskuse s účastníky. Snad vše půjde dobře a Talnet bude moci na jaře vyslat pětičlenné družstvo do regionálního kola Turnaje. K tomu je však ještě cesta dlouhá – je potřeba úlohy řádně zanalyzovat, prodiskutovat, navrhnout hypotézy, sestavit a provést experimenty, sepsat výzkumné zprávy, vytvořit prezentace... Účastníci získali o těchto dalších fázích kurzu lepší představu v neděli, kdy Lukáš Timko, Ján Pulmann, Karel Kolář a Ota Kunt předvedli tzv. fyzboj, fyzikální souboj dvou týmů, který TMF používá.

Celé soustředění s námi též absolvovala Radka Havlíčková, která bedlivě pozorovala prezentační dovednosti účastníků a bude nám letos v pomáhat v tomto směru. V rámci přípravy na další fáze TMF si účastníci poslechli její prezentaci o prezentování a zamysleli se, zda splňují vše řečené. I zkušení Nafťáci-organizátoři si jistě po shlédnutí prezentace uvědomili, že mají stále co zlepšovat.

Další setkání určené přímo pro kurz proběhne 7. - 8. prosince. Do té doby nás čeká mnoho práce, ale i zábavy a potěšení z objevovaného a také Úvodní soustředění Turnaje mladých fyziků, na jehož organizaci se budou podílet jak garanti kurzu, tak členové celostátní komise TMF.

Za garanty NFT
Ota Kunt, 29. 9. 2013

 

Komentáře