Aktuality Aktuality

«Zpět

Proběhlo zimní soustředění 2010

Studenti T-kurzů zažili čtyři dny plné prezentací seminárních prací, přednášek, pokusů, soutěží, her a zábavy. Setkali se spolu se svými instruktory, asistenty a dalšími hosty ve Zbraslavicích na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny.

Jako obvykle se největší pozornost všech účastníků soustředila na prezentace seminárních prací. Studenti, kteří své práce do prezentací přihlásili, předvedli před odbornou i laickou porotou to nejzajímavější, k čemu během kompozice seminárek došli. Tak se mohli všichni přihlížející poučit o historii chemického barvířství, o proměnách krajiny na pražském Žižkově, zda je z chemického hlediska něco zvláštního na tzv. zázračných vodách, o tom, co jsou to relativistické jevy, jak izolovat DNA v domácích podmínkách, něco o kombinatorických vzorcích, o metodách výpočtu Ludolfova čísla a zda a jak jsou zajíci příbuzní hlodavcům.

Paralelní program měli účastníci kurzu Na fyziku v týmu, kteří si připravovali řešení úloh Turnaje mladých fyziků, kde se chystají soutěžit.

Ani půlmetrové závěje sněhu nebyly překážkou pro ty, kdo se vydali stopovat své kolegy při orientační hře s GPS i pro účastníky náročného výletu, který by mohl být dobrou průpravou pro expedici do Antarktidy.

Absolventi Talnetu z minulých let si připravili informativní přehled o studiu na vysokých školách, které mohli ocenit zejména starší Talneťáci rozhodující se o svých budoucích studiích.

Přednáška z astronomie, kterou proslovil vedoucí mladoboleslavské hvězdárny, přehledně a zajímavě podala historii pozorovací techniky, osvětlila převratnost Galileových objevů, od kterých uplynulo právě 400 let a připravila amatérské astronomy na pozorování zimní oblohy. To se díky nepříznivým povětrnostním podmínkám neuskutečnilo, a tak byla schopnost dalekohledu přibližovat vyzkoušena při pozorování nedaleké čerpací stanice.

Nakonec následovalo dlouhé loučení a všichni se už těší na další setkání při T-exkurzích, na soustředění či při jiné příležitosti.

text – VT, foto – Honza Martínek, David Wagenknecht, ML

Komentáře