Aktuality Aktuality

«Zpět

Nabídka T-exkurzí pro podzim a zimu 2014

Talnet rozšířil nabídku svých T-exkurzí zejména o příležitosti vyplývající ze spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc. Zde se mají Talneťáci možnost podívat na špičková výzkumná pracoviště a vyzkoušet si jak se pracuje na výzkumu využitelnosti nanotechnologií - na Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, nebo zjistit, jaké jsou novinky výzkumu boje s rakovinou na Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Další letošní novinkou je antropologická T-exkurze Sběratelé kostí v reálu. V nabídce je též loňská úspěšná Kybernetika na ČVUT nebo stálice mezi T-exkurzemi Chemické experimenty - cesta k poznání chemie. Úplnou nabídku T-exkurzí naleznete na http://www.talnet.cz/podzim-2014

Školy a další kolektivy též upozorňujeme na možnost uspořádání vybraných T-exkurzí právě pro ně. Podrobnosti na http://www.talnet.cz/nabidka-t-exkurzi-pro-skoly-a-kolektivy

Komentáře