Aktuality Aktuality

«Zpět

Konference - příležitost pro zájemce o ekologii a ochranu životního prostředí

Příležitost pro nadané studenty! Mezinárodní tým deseti studentů (z České republiky, Německa, Maďarska, Slovenska a Polska) bude provádět výzkum v oblasti Jeseníků. Tématy jsou ekologie a ochrana životního prostředí (přesné téma bude stanoveno po konzultaci s účastníky). Výsledky výzkumu budou prezentovány na konferenci (září 2018) a ve vědeckém časopise (společný článek by měl být připraven k červenci 2018).

Komentáře