Aktuality Aktuality

Vesmírný dalekohled Jamese Webba

Vesmírný dalekohled Jamese Webba - větší a lepší stroj času

Online přednáška Dr. Martina Topinky, který se v Irsku podílí na přípravě tohoto dalekohledu.

Termín: 27. 2. 2020 v 19:00

Místo: https://meet.google.com/wtv-ctsj-kyn

Většina těch nejkrásnějších a nejpodrobnějších obrázků z dalekého Vesmíru je výsledkem pozorování z dnes již pomalu dosluhujícího Hubblova vesmírného dalekohledu. Dokážeme ale posunout hranice poznání a dohlédnout ještě dál, až do dob, kdy byly galaxie ještě mladé a vznikaly první hvězdy? Prohlédnout skrz mračna prachu kolem rodících se hvězd a planet kolem nich? Zaznamenat známky života na planetách kolem vzdálených hvězd? Toto (a mnoho jiného) je úkolem pro připravovaný Vesmírný dalekohled Jamesa Webba (James Webb Space Telescope, JWST), jehož start by se měl konečně uskutečnit již příští rok. V této přednášce se pokusím dalekohled Jamese Webba stručně představit a nastínit smělé astronomické plány s ním spojené.

Nabídka T-exkurzí Jaro 2020

Zeleň ve městě v době environmentální krize

Lektor: Ing. Michal Plundra

Anotace: V médiích jsou často vidět záběry z požárů, kácení pralesů a obecně mizení vegetace ve světě. Smutný to pohled. Je jen málo toho, co můžeme udělat, abychom tomu zabránili. Čemu se ale můžeme aktivně věnovat jsou rostliny které nás přímo obklopují. Pojďme si říct, jak vypadá příroda v našem vlastním městě. To město nemusí být jen šedé. Je zelené a může být ještě zelenější i díky vám. Zeleň ve městě má mnoho podob, mnoho významů a funkcí. Od parku, aleje stromů, záhonu před školou, přes sdílenou zahradu mezi domy, váš vlastní balkon, až po květináč za oknem. Všude tam je kus přírody, na který se dá sáhnout a o který můžeme aktivně pečovat. Na této T-exkurzi si ukážeme projekty na propojení města, lidské komunity a přírody v harmonický celek.

Věk: 10 – 19 let

Náročnost online části: 5 hodin

Prezenční část: 28. 4. 2020 13:00 – 18:00 Praha – Střecha paláce Lucerna, Komunitní zahrada Vidímka, veřejné prostory v Karlíně, Stanice přírodovědců Praha Smíchov

Poznámka: Pozor, u této T-exkurze je vyžadována finanční spoluúčast 100 Kč! T-exkurze probíhá v úzké spolupráci s projektem DDM hl. m. Prahy PaVěda.

Přihlásit se na T-exkurzi


Pozorování exoplanet největším dalekohledem v ČR

Lektoři: Bc. Daniel Dupkala, Mgr. Martin Blažek, Mgr. Magdalena Špoková, Mgr. Ján Šubjak

Anotace: Výzkum exoplanet je moderním směrem astrofyziky, který byl nyní oceněn polovinou Nobelovy ceny pro M. Mayora a D. Queloze za první objevenou exoplanetu okolo hvězdy podobné Slunci. Kolik je vlastně exoplanet ve vesmíru a jak se vyvíjí? Lze je srovnat se Sluneční soustavou? Jak vypadají a jaké mají atmosféry (pokud vůbec nějaké mají)? Existuje život ve vesmíru? Při hledání odpovědí na tyto otázky se naučíte pracovat s dvoumetrovým Perkovým dalekohledem, největším dalekohledem na území ČR. Pomocí CCD kamery nasnímáme vybranou hvězdu, kolem které obíhá exoplaneta. Ze získaných dat se o ní pak pokusíme dozvědět co nejvíce informací.

Věk: 14 – 19 let

Náročnost online části: 10 hodin

Prezenční část: 30. 4. 2020 16:00 – 24:00 Hvězdárna Ondřejov, Astronomický ústav AV ČR (v případě špatného počasí se bude prezenční část konat v náhradním termínu 7. 5. 2020)

Poznámka: V Ondřejově bude zajištěna možnost přespání s ubytováním a občerstvením. T-exkurze probíhá v úzké spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR (www.asu.cas.cz; https://cs-cz.facebook.com/AstronomickyUstav/) a je spolufinancována z programu ERASMUS+.

Přihlásit se na T-exkurzi

 


Za hmyzem do terénu!

Lektor: Mgr. Martin Starý

Anotace: Zajímá Vás příroda? Víte, že nejpočetnější skupinou živočichů na Zemi je hmyz? Hmyz má zásadní vliv na náš život, ať už pozitivní, nebo negativní. V zemědělství je nepostradatelným opylovačem, ale zároveň páchá i škody, je přenašečem nemocí lidí, zvířat i rostlin a pomáhá rozkládat mrtvou hmotu. Hmyz je takřka všudypřítomný a je zdrojem potravy pro další živočichy. Zkrátka život, tak jak jej známe, by bez něj nemohl existovat. V online přípravě se seznámíte s nejběžnějšími skupinami hmyzu a naučíte se je poznávat, což si vyzkoušíte také v přímo v terénu.

Věk: 13 – 19 let

Náročnost online části: 8 hodin

Prezenční část: 16. 5. 2020 10:30 – 15:30 Olomouc (v případě špatného počasí se bude prezenční část konat v náhradním termínu 23. 5. 2020)

Přihlásit se na T-exkurzi

 

Migranti v našem městě

Lektorka: Mgr. Lenka Pavelková, M.Sc.

Anotace: Znáte svoje město? Všímáte si, jak se mění? Lidé se rodí, umírají, stěhují se z města, ale i do něj, ať už z jiných míst v Česku nebo ze zahraničí. Právě migrace ze zahraničí je hlavním tématem naší T-exkurze. Podíváme se na to, kdo do Česka, a tedy i českých měst, přichází, odkud tito lidé jsou a jak se města v reakci na tuto migraci proměňují. Za pomoci map, fotoaparátů i pastelek budeme tyto proměny mapovat v pražských lokalitách, které jsou migrací ovlivněny poměrně výrazně.

Věk: 12 – 19 let

Náročnost online části: 8 hodin

Prezenční část: 19. 5. 2020 13:00 – 18:00 Praha – Stodůlky

Přihlásit se na T-exkurzi

 
Přihlašování do jarních bloků prodlouženo do 12.1.2020

Pro jarní bloky T-kurzů Talnetu je přihlašování otevřeno do 12.1.2020. Přihláška do T-kurzů, které umožňují absolvovat pouze jarní blok je zde.

Anotace jednotlivých T-kurzů zde.

Zvláště chceme upozornit na T-kurz základní robotiky ASURO, který nyní teprve začíná. Podrobnosti na http://www.talnet.cz/asuro .

Zimní soustředění 2020 - informace

Termín: čtvrtek 30.1. - neděle 2.2.2020

Místo konání: Dětský mlýn, Vlkovice u Fulneka

Před odjezdem Vám zašleme tiskovou verzi přihlášky. Tu podepište a vezměte sebou na soustředění.

Cena: pro účastníky je cena dotovaná Talnetem 500,- Kč
To je plná cena (ubytování, plná penze včetně pitného režimu na celé tři dny) - Talnet ale nabízí celou řadu slev:

za prezentaci zájmového tématu 50,- (viz níže)

za více než 50% bodů v T-kurzu 50,- (za dosud ohodnocené lekce kurzu)

za více než 75% bodů v T-kurzu 100,- (za dosud ohodnocené lekce kurzu)

za směnitelné Talenty (propagační akce typu přednáška pro třídu, účast na veletrhu na stánku Talnetu apod. ) lze čerpat slevy v poměru 3 Kč za 1 ST. Aktuální stav kont s Talenty sdělí na vyžádání Vojtěch Tutr nebo pokud někdo propagoval v době od letních prázdnin uvedeným způsobem Talnet, ať se ozve Vojtovi Tutrovi na tutr@nidv.cz.

Lze kombinovat slevy za prezentace se slevami za body v kurzu a prezentaci zájmového tématu. Přitom je možné získat maximálně totální slevu – tzn. že budete platit 0,- Kč, nemůže dojít k tomu, že bychom v rámci získaných slev někomu dopláceli.

Zálohu ve výši 300,- Kč uhraďte nejpozději do 12. 1. 2020 na účet NIDV  79530011/0100 variabilním symbolem 2738. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno účastníka, za kterého je zaplaceno. Jinak nebudeme schopni platbu identifikovat. Účastníci ze zahraničí mohou zaplatit poplatek v hotovosti až na místě.

Hlavní body programu: 

- prezentace seminárních prací a zájmových témat

- odborný program, připravený instruktory Talnetu

- výlet do okolí

- prezentace záměrů na letní T-expedici

- tradiční večerní deskové a další hry

Doprava: Jízdné do Hranic na Moravě si platí účastníci. Nezapomeňte si žákovské průkazy, které Vám zaručují velkou slevu.  Z Hranic na místo objednáme společný autobus placený Talnetem.

Sraz

Praha Hlavní nádraží 10.50 před prodejnou jízdenek.

Odjezd vlaku 11:23

Další možnosti srazu:

Hranice na Moravě nádraží 14:27 - 14:50 (mezi příjezdy vlaků od Prahy a od Brna viz níže)

Dětský mlýn  po 15.00 hod

Na společné cestě se mohou domluvit lidé cestující z jiných míst ČR. Využijte k tomu diskuzi v kurzu Společné prostředí, kam mají přístup všichni.

Doporučené spoje:

Praha hl. n. 11:23 (se společným srazem)

Ostrava hl. n. 14:00 - příjezd do Hranic 14:32

Brno hl.n. 13:02 - příjezd do Hranic 14:42

Návrat 

odjezdy z Hranic
do Prahy 13:33 - příjezd 16.39
do Brna 13.15 - příjezd 14.59 (RegioJet)
do Ostravy 13.16 - příjezd 13.48

Nezapomeňte si vzít s sebou:
- vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou vám zašleme po zaplacení poplatku
- kartičku zdravotní pojišťovny
- pevnou obuv (nejlépe ještě jedny venkovní boty v případě promoknutí), vybavení proti dešti, sněhu a nepohodě, přezůvky
- hodí se deka (proti případnému chladu v objektu)
- hodí se i termoska
- kapesné dle úvahy
- teplé oblečení
- tužku a papír na poznámky
- v případě příhodných sněhových podmínek běžky
- věci pro zpříjemnění pobytu – např. společenskou hru, fotoaparát, hudební nástroj, dobrou náladu :-)

Potvrzení do školy: Kdo bude kvůli omluvence do školy potřebovat potvrzení o účasti na soustředění, nechť napíše na tutr@nidv.cz . Minimálně dva dny předem.

Prezentace zájmového tématu: Jako každý rok vyzýváme všechny účastníky, aby zapřemýšleli, zda by si nemohli zpracovat pro své kolegy nějaké zajímavé téma formou minipřednášky, pokusu, workshopu, prezentace… a jiné. A pokud zjistí, že ano, aby tak učinili a dali vědět Vojtovi (tutr@nidv.cz).

Kontakt na organizátory v době soustředění:

- Vojtěch Tutr – 777 526 649
- Štěpán Peterka - 722 967 630

Přihláška  do 12.1.2020

S případnými dotazy, připomínkami a požadavky se obracejte na tutr@nidv.cz případně diskutujte v kurzu Společné prostředí.

Zajímá-li Tě, jak to na soustředku vypadá, můžeš si pročíst reporty z minulých na http://www.talnet.cz/soustredeni ]

Podzimní T-exkurze 2019

Nabídku, která se bude průběžně aktualizovat najdete na http://www.talnet.cz/t-exkurze

Přístupové údaje a začátek práce v T-kurzech

Online T-kurzy zahájí svou činnost v pondělí 14.10.2019. Nejpozději tento den se také budou rozesílat přístupové údaje pro vstup do T-kurzů. 

Pokud jste registrovaní v některém z T-kurzů a do konce dne 14.10.2019 vám nedorazí email o přístupu do T-kurzů, napište Zdeňku Smrčkovi na smrcka@nidv.cz . Předtím se ujistěte, že email nemáte ani ve spamu ve své poště. Občas se to může stát.

Pokud byste nedostali delší dobu odpověď, volejte komukoli z týmu Talnetu

Úvodní soustředění 2019

Termín: 4. – 6. října 2019, Poděbrady
 

Přihláška k vyplnění - každý účastník vezme sebou!

Na soustředění zveme nejen nově přihlášené do Talnetu, ale i zkušené Talneťáky. Je příležitostí seznámit se s instruktory online kurzů i se svými spolustudujícími. Důležitou součástí soustředění je i instruktáž, jak v T-kurzech pracovat.


Ubytování:
Domov mládeže
 Hotelové školy v Poděbradech. 

Doprava:

Společně vlakem z Prahy do Poděbrad, případně sraz v Poděbradech v hotelu. Zpět vlakem z Poděbrad (možnost cestovat do Prahy společně).

Sraz TAM: pátek 4. 10. 2018

Praha hlavní nádraží.: 13:25 v nádražní hale u ČD centra (v suterénu u výtahů)

Odjezd vlaku 14:06

Poděbrady: 16.00 v hotelu Junior (recepce) - u mladších účastníků můžeme domluvit vyzvednutí na nádraží (vyplňte v přihlášce do poznámek)

Doporučená doprava z dalších směrů

Brno-Královo Pole   12:31   Vlak R 982 
  Kolín 15:09 15:14   Vlak R 786 Střekov 
  Poděbrady 15:28 15:29   
 
Ostrava hl.n. 12:13 12:15   Vlak Ex 142 Ostravan 
  Kolín 15:01 15:14   Vlak R 786 Střekov 
  Poděbrady 15:28 15:29 

Návrat ZPĚT: neděle 6. 10. 2018


Poděbrady: 13:45 hotel Junior

Praha hlavní nádraží: 15:49

Doporučené spoje

Poděbrady 14:25 Vlak R 789 Střekov 

 Kolín14:40  /14:47Vlak R 983 Vysočina 

 Brno-Královo Pole17:28


Poděbrady14:25Vlak R 789 Střekov 

 Kolín14:40  /14:46Vlak LE 1359 Leo Express 

 Ostrava hl.n.17:33

Přihlašování ukončeno


Cena:
Účastnický poplatek 200,– Kč zahrnuje příspěvek na ubytování a stravu.

Poplatek uhraďte nejpozději do 30. 9. 2019 na účet NIDV číslo: 79530011/0100 variabilním symbolem 743. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno účastníka, za kterého je zaplaceno. Jinak nebudeme schopni platbu identifikovat. Účastníci ze zahraničí mohou zaplatit poplatek v hotovosti až na místě.

Z projektu Talnet jsou hrazeni odborní lektoři, organizační zajištění, pomůcky, příspěvek na stravu a ubytování.

Cestovné do Poděbrad a zpět si hradí sami účastníci. 

Po obdržení účastnického poplatku vám bude na email zaslána tisková verze přihlášky. Tuto přihlášku vytiskněte, vyplňte informace o zdravotním stavu a podepsanou vezměte s sebou na soustředění

 

Základní informace o objektu:

Stravování – plná penze (začátek v pátek večeří, konec v neděli obědem)

Počítačová učebna s přístupem na internet v budově

ubytování typu SŠ domov mládeže


Hlavní body programu:

· seznámení účastníků

· představení Talnetu (harmonogram, aktivity, instruktoři, tým Talnetu)

· seznámení s prostředím kurzů, úvodní instruktáž

· odborný program (Černá díra M87: Úsměv zamrzlý na horizontu - přednáška Dr. Martina Topinky o nedávném úspěchu astronomů, kteří vůbec poprvé “vyfotili” černou díru, Co na tom slavném snímku, který obletěl svět, je nebo vlastně také není vidět? A samozřejmě, když už bude řeč o černých dírách obecně a dojde i na cestování v čase a podobné kejkle)

· výlet do okolí

· deskové a týmové hry


Nezapomeňte vzít s sebou:
· vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou Vám zašleme po zaplacení poplatku

· kartičku zdravotní pojišťovny

· studený oběd na pátek

· vybavení proti dešti (pláštěnku) a nepohodě, skutečně teplé oblečení, přezůvky, ručník

· tužku a papír na poznámky
· věci pro zpříjemnění pobytu – např. společenskou hru, fotoaparát, hudební nástroj

 

Jak vypadalo soustředění v minulých letech?

 

Kontakt na organizátory (připomínky, dotazy, požadavky):

 Vojtěch Tutr – tutr@nidv.cz,  777 526 649

Štěpán Peterka - peterka@nidv.cz, 722 967 630


Na viděnou se za celý tým Talnetu těší Štěpán Peterka a Vojtěch Tutr.

Ilustrační fotky jsou z minulých soustředění Talnetu

Příprava T-expedice 2019 Jeseník

Přípravy T-expedice jsou v plném proudu, online prostředí je nabité informacemi a Jeseník a jeho okolí nás očekává s otevřenou náručí.

Ve dnech 22. -23. července se čtyřčlenná výprava ve složení Štěpán, Katka, Pepa a František vydala do Jeseníku. První den jsme navštívili lokality v okolí Šumného a Keprnického potoka, kde bude působit hydrobiologická sekce,  a spolu s jesenickým badatelem Laďou Šuskou mladším vyzkoušeli nové sondy přímo v terénu. O pohoštění a ubytování na noc se postaral Laďa Šuška starší, který je místní legendou woodcraftu a práce s dětmi a mládeží v Jeseníku obecně. 

Druhý den jsme pokračovali do archivů Jeseníku, a pak do Žulové, která bude dějištěm Františkova pátrání po zrušených železničních tratích.

Akce přinesla své ovoce a příprava celé expedice se zas posunula o notný kus dál.

Pokud jste se ještě nepřihlásili a máte o expedici zájem, neváhejte. Poslední volná místa v hydrobiologické a historické sekci čekají právě na vás!

Přihláška zde

Otevřeny registrace do T-kurzů

Do ročníku 2019 - 2020 je možné se přihlašovat do upravené nabídky T-kurzů. Přihlášku naleznete na Přihláška do T-kurzů na školní rok 2019 - 2020 anotace kurzů na http://www.talnet.cz/t-kurzy . Přihláška je otevřena do konce září 2019.

T-expedice 2019

T-expedice je příležitost zúčastnit se realizace skutečného výzkumného záměru v prezenční části a jeho přípravy v online prostředí. Mezi přípravné činnosti patří výběr a specifikace badatelských záměrů, teoretická příprava, orientace v literatuře, příprava na činnosti na místě, sestavení badatelského týmu.

Expedice Talnetu slouží k tomu, abychom objevovali a naučili se objevovat svět kolem nás. Je skutečně již všechno důležité v našem každodenním životě objeveno?

 

Přihlašování ukončeno, kapacita naplněna, v případě zájmu o účast kontaktujte Štěpána Peterku (peterka@nidv.cz, 722 967 630)

Termín prezenční části: 24. srpna až 31. srpna 2019

Ubytování je zajištěno v Internátu a Hotelu M, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník.

Každý účastník má možnost zvolit si badatelský záměr, v jehož rámci se bude účastnit expedice.  V přihlášce si vybere primární téma, kterému se chce věnovat a náhradní - pokud by primární záměr byl již obsazen.
K dispozici je šest badatelských sekcí:

Automatizace pečování o domácí rostliny (elektrotechnika,informatika)

Cílem elektrotechnické sekce bude sestrojení a naprogramování přístroje pečujícího o pokojovou rostlinu pomocí volně přístupných elektronických komponent. Během online přípravy se badatelé seznámí s mikrokontroléry (Arduino, Nucleo) a se vstupními (senzory) a výstupními (motory, LED, …) periferiemi, které lze k sestavení zařízení využít - od teploměru a fotodiod, přes čerpadlo k zalévání, až k motorům pro přesun na vhodnější místo. Úloha nabízí spoustu možností provedení a badatelé dostanou možnost navrhnout strukturu zařízení, tedy jaké senzory a akční prvky použijeme. Náplní práce v prezenční části bude pak zapojení periferií do obvodů a jejich řízení pomocí mikrokontroléru. Dřívější zkušenosti s programováním mikrokontrolérů jsou výhodou, nikoliv však podmínkou k účasti.

Vede Bohumila Potočná

Bílá Voda ve stínu hákového kříže (historie)

Cílem sekce je zmapování dějin obce Bílá Voda v období 1938 – 1945. Badatelé se budou věnovat zejména těmto třem oblastem:

Zmapování sociálních problémů obyvatel Bílé Vody

Sledování proměn spolkového života obci a vliv církve na obec

Vykreslení politických dějin obce.

Vede Marek Palys, odborná garance Pavel Macháček

Hydrobiologické a floristické porovnání biotopů v blízkosti dvou přítoků Bělé (biologie)

Cílem inventarizace je vytvořit pokud možno kompletní seznam hydrobiologických organismů a cévnatých rostlin inventarizovaného území, který současně umožní srovnání zjištěného stavu s budoucím stavem prováděným stejnou metodikou. Vedle kvalitativních informací o hydrobiologii toků a celkové florule území by měl inventarizační průzkum podat i dobrou představu o eventuálním výskytu významných druhů rostlin doloženou co nejpřesnější lokalizací, základními kvantitativními údaji (odhadem početnosti, plochy apod.) vypovídajícími o stavu jejich populací.

Vede Kateřina Sochorová, odborná garance Kateřina Remišová

Na fyziku v týmu – příprava na Turnaj mladých fyziků

Badatelská sekce bude věnovat svůj čas zajímavým a otevřeným fyzikálním problémům, především rozpracování a  řešení vybraných úloh ze zadání pro Turnaj mladých fyziků pro následující školní rok. Na rozdíl od školních experimentů nebo příkladů z olympiád a jiných soutěží nemusí mít úlohy jednoznačné výsledky a bude záležet na týmu fyzikální sekce, jak je uchopí a k jakému výsledku je dovede. Je vítáno vymýšlení témat ze strany badatelů (jejich finální výběr bude proveden po domluvě s expertem) a především spolupráce a kooperace při jejich řešení.  Vzhledem k interdisciplinaritě T-expedice je velmi pravděpodobné, že se na fyzikální sekci budou obracet ostatní sekce s drobnými problémy ze svého oboru.

Kvůli předpokládané náročnosti a ke zkoumání pokročilejších fyzikálních jevů se účast doporučuje především studentům navštěvujícím druhý stupeň střední školy. S tím souvisí i nezbytná online příprava spuštěná začátkem srpna; zabere několik málo hodin, ale bude zásadní při plánování následného výzkumu na T-Expedici.

Vede Ngoc Hung Hoang, odborná garance Jan Brandejs

Vegetační průzkum okolí vybraných jesenických potoků (botanika,ekologie) 

Botanická sekce se bude během vegetačního průzkumu soustředit  na druhy červeného seznamu (C1, C2, C3, C4a, C4b) a zákonem chráněné (§2, §3). Jesenická oblast jich nabízí nemálo a to i mimo rezervační oblasti. Mimorezervační oblasti nebývají častým cílem průzkumů "profesionálních botaniků", jsou rozsáhlé, mohou se jevit jako ne příliš zajímavé pro průzkum a to i z ekonomických důvodů. Předběžně stanovené cíle průzkumů naší botanické sekce spočívají v komparaci jednotlivých lokalit uvedených potoků z hlediska vegetace zasazené do celkových ekologických souvislostí. Dalším, jistě nikoliv nezajímavým cílem je kontrastovat ostrůvkovitě roztroušenou chráněnou "divočinu" s antropogennější krajinou mezi lokalitami, která tak tvoří reprodukční bariéry.

Vede Martina Röhlichová

Vývoj landartu (umělecké tvorby ve vztahu ke krajině) na Jesenicku ve 20. století (kultura, umění, sociologie)

Zajímá Tě krajina, kultura a jejich vzájemné prolínání? Dokážeš hledat souvislosti? Myslíš si, že odkaz doby minulé má vliv i na současnost? Baví Tě nacházet i jiný než prvoplánový smysl věcí?

Překotné 20. století se svými rychlými změnami mezi jednotlivými, poměrně jednoznačnými obdobími je svým způsobem v lidské historii jedinečné. Podobně tomu bylo i u tvorby v krajině, která tyto jednotlivá období bezprostředně reflektuje. Jak člověk prostřednictvím své účelové/umělecké tvorby ovlivnil krajinu na Jesenicku a jaký to mělo dopad na okolí? V čem tkví podstata a hodnota vybraných prvků a jak ovlivnily člověka v různých etapách století? Jaký význam můžou mít pro Jesenicko v budoucnosti, jaký je jejich odkaz?

Vede Lukáš Abt

Cena:

Účastnický poplatek je 450,- Kč.  V ceně je zahrnuto ubytování, strava, práce expertů a organizátorů, místní doprava během expedice. Projekt T-expedice finančně podporuje Talentcentrum NIDV. Poplatek uhraďte na účet 79530011/0100 s variabilním symbolem 8922

Účastníci si budou hradit jízdné.

Kontakty pro dotazy:

Štěpán Peterka - peterka@nidv.cz, 722 967 630

Vojtěch Tutr - tutr@nidv.cz, 777 526 649

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 272.
Položek na stránku 10
  28